Alejandro's Secret Touch

book_age18+
146
FOLLOW
245
READ
dark
sex
one-night stand
scandal
drama
serious
lies
secrets
like

Sa murang edad pa lamang ay mulat na siya sa reyalidad ng buhay.

Handa niyang patusin ang lahat; bata, matanda, babae, o lalaki, matustusan lamang niya ang pangangailangan ng kaniyang pamilya at sarili.

Mabuting anak at kapatid ngunit may nakatagong lihim. Ang isang paa ay nakaapak sa butihing mundo habang ang kabila naman ay sa anino ng kamunduhan.

Hanggang kailan papatusin ni Alejandro ang lahat?

Paano kung may isang taong susubukang baguhin ang kaniyang pagkatao?

Magagawa kaya niyang magbago at i-ahon ang sarili mula sa trabahong matagal nang nakatali sa kaniyang pagkatao?

"Maaari mo akong tikman ngunit kailanman ay hindi mo ako magawang solohin." - Alejandro Salvador

Dreame-Editor's pick

My Possessive Uncle Is My Lover (Super SPG)

eye
490.2K

The Billionaire's Young Wife (Strawberry & Spencer)

eye
1.2M

The Man with a Fragile Heart

eye
170.2K

Sweet Seduction

eye
213.6K

The Billionaire’s Surrogate Wife

eye
1.2M

Legal Mistress (R18)

eye
65.4K