Introduction

1211 Words
I gently push the door nang nasa tapat na ako ng kwarto ng inaalagaan kong pasyente. Darkness meet my eyes nang tuluyan ko itong mabuksan. Isinarado ko muna ang pinto bago kinapa ang switch ng mga ilaw. Nagtataka ako why it is so dark. Nasaan ba siya? Kadalasan naman gising pa siya at hinihintay ako o kahit tulog naman nakasindi ang bedside lamp niya. Kasabay ng pagsindi ng ilaw ay ang biglang paghila sa akin ng kung sino kaya napatili ako ng malakas. “Ssshh...it's me, baby,” wika nito nang pabulong. I then realized, I am sitting on his lap. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair at nakaalalay sa aking beywang ang isang kamay. I am about to stand up getting away from him pero bago pa man ako nakakilos ay sinakop na niya ang mga labi kong bahagyang nakaawang sa matinding pagkagulat. Mainit at marupok ang bawat galaw ng kanyang mga labi. It was a lot different from his kisses before na parang walang kabuhay-buhay. Nakakatupok ng katinuan at naghahatid ng bolta-boltaheng kuryente na nananalaytay sa buo kong katawan. “Mmmmnn…” Napaungol ako when he entered my cavern. Kasabay nang paglulumikot ng kanyang mga kamay sa aking katawan ay gano'n din ang paglulumikot ng kanyang dila. Bawat dantay ng kanyang mga palad ay puno ng pagnanasa, nag-iinit at naghahatid ng matinding sensasyon na nagpanginig sa aking mga tuhod. My arms creep and wrapped around his neck na tila ba doon ako makakakuha ng lakas. My knees turned jelly that if I am not sitting on his lap baka napaluhod na ako. Napasinghap ako nang iwanan niya ang aking mga labi and tracing kisses down to my neck. I gasped for air at ang aking mga kamay ay kusang gumalaw, naging mapaghanap at mapangahas. Naiangat ko ang aking ulo at bahagyang napaliyad for his easy access at dala na din ng sensasyon na dulot ng bawat dampi ng kanyang maiinit na labi sa aking balat. Muli akong napaungol when he cupped my bosom na natabunan pa din ng suot kong pang-itaas. He massages it gently while his lips start to unbutton my chiffon blouse. Bahagya pang dumadampi ang kanyang mga labi sa aking dibdib sa pagsisikap na mabuksan ang aking suot. This is my role as a caregiver. Not just to take care of him but to give him pleasure too. Walang alam ang Mama ko sa uri ng trabaho ko. Ang tanging alam lang nila ay inaalagaan ko lang siya. I am a graduating student. A scholar. Pero kulang pa din panggastos sa lahat ng pangangailangan ko ang suportang bigay ng scholarship kaya I juggled myself sa kahit anong trabahong pwede ako as part time until the opportunity to take care of him comes to me. He is rich and famous that his family can pay for a full-time caregiver but no one would stay with his cranky behaviour. Two days was the longest stay that their hired caregiver had for him. It's just me who perseveres and stays longer. If I am not mistaken, mag-aanim na buwan na akong nag-aalaga sa kanya. May therapist na pumupunta araw-araw and my job scope was to give him his medicines on time of my duty and to assist him to do nature's call and bath. Muli akong napasinghap at napaungol nang sakupin ng mapaghanap niyang mga labi ang aking dibdib while his free hand massaging the other. Doon ko namalayang nahubad na pala niya ang suot kong pang-itaas. Naisabunot ko ang aking kamay sa makapal niyang buhok when he sucked my nípples. Salitan niyang pinaglaro ang kanyang dila sa tuktok ng dalawa kong bundok. Para akong mababaliw sa tindi ng kiliti at sensasyong bumabalot sa aking pagkatao. Sa ilang buwan na sinisikap kong mapaligaya siya ay ngayon lang siya naging ganito. Naging mapangahas at nakakatupok ang init na galing sa kanyang katawan. May kung anong init ang namuo sa ibabang bahagi ng aking katawan when he moulded my titties in his palms before alternately rolling his tongue onto my stiff twin peaks. A flirty moan escaped from my mouth as I splurge into the edge of his psychedelic performance. Pakiramdam ko'y sasabog anumang oras ang namuong init na ‘yon. Hindi na ako nagpigil at sinabayan ang bawat kanyang galaw. Naglulumikot na din ang aking mga kamay na siya ring nagpaungol sa kanya. Our moans and groans filled the corners of his room. In between pleasuring each other, I can't stop myself from thinking and asking myself in thoughts. Magaling na ba siya? Bakit kakaiba ang init niya ngayon? Pagkasabik ang nararamdaman ko sa bawat dantay ng kanyang mga palad at dampi ng kanyang bawat halik. Kakaiba sa mga nauna na halos ako lang ang gumagalaw at nag-iinit sa ginagawa naming dalawa. Curiosity strikes me, kaya dahan-dahan kong pinadausdos ang aking mga palad hanggang sa waistband ng suot niyang pajama. Nanginginig ang aking kamay but I controlled it not to be obvious sa binabalak kong gawin but before I could reach my target ay hinawakan niya ang kamay ko. We are on his wheelchair kaya medyo nakadistansya ang aking pang-upo at hindi maramdaman ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Maliban kasi sa suot niyang pajama ay may maliit na kumot pa itong nakatakip doon. “Don't you dare, Sweetie,” tanging wika niya at muling isinubsob ang mukha sa aking dibdib at tila lalo siyang naging mapangahas. His hand found the hem of my skirt. Nililis niya 'yon paitaas hanggang sa aking beywang exposing my legs at ang nasa gitna no'n which is covered with black lacy thong undies. I blushed when he held my chin and stared at me. His eyes were soothing with desire. It was as if giving an erotic notion; choking my soul rapaciously that made me gasp for precious air. Bago pa ako muling nakahuma ay muli niyang sinakop ang aking mga labi while he run his fingers down there on top of my undies sa tapat ng pinakaiingatan kong kaselanan. Hinahaplos-haplos niya ang palad niya parteng 'yon na lalong nagpainit sa buo kong katawan. Ang kanina'y namumuong init sa aking puson, pakiramdam ko ay dahan-dahang sumabog kasabay ng pagdaloy ng mainit na likido sa aking pagkababaé. “You're wet, baby,” he said. His husky voice strikes me and I desire more from him. Iginalaw ko ang aking balakang and presses my quim against his fingers that continuously massaging it. I slightly jolted when I felt his finger enter that piece of lacy cloth covering my femininity. He kissed me torridly simultaneously with the movement of his fingers tracing my inner walls with gentle domination. Nakakabaliw at nakakahilong sensasyon ang dulot ng bawat haplos ng kanyang palad sa parte na 'yon ng aking pagkabàbae. I gasped for breath when he stopped kissing me for a second but claimed it again aggressively when he gently entered his finger between my folds. Bahagya pa itong kumibot to accommodate the outrageous movement of his finger. I arched my back dala ng hindi maipaliwanag na nararamdaman sa oras na 'yon. Nakakahilo, nakakabaliw na tila bumulusok ang aking katinuan to the dimension I could hardly explain. Pero... Halos mapugto ang aking hininga sa sabay niyang pagbawi ng kanyang daliri at paghihiwalay ng aming mga labi. “You're still a virgin?!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD