Story By Eury Evans
author-avatar

Eury Evans

ABOUTquote
Philippians 4:13 I can do all things through Him who strengthens me. At first, I was just writing to relieve my longing for family while I was away from them. Until I finished a novel without realizing it. I\'ve kept writing Romance stories since then. What I thought was just a hobby and a way to cope with homesickness turned out to be my true calling. Writing has become my passion, and my source of income. Eury Evans is the name behind the stories I\'ve written; I was born in April 1989, am a simple domestic helper, and a proud single mother. The more I write, the more I learn. And I\'m eager to learn more.
bc
FORFEITED LOVE
Updated at Jul 31, 2022, 06:49
NAUWI sa malagim na aksidente ang paghingi sana ng tawad ni Brianna kay Brayden, na aksidenteng kumitil sa buhay ng kapatid ng binata at sanhi ng pagkalumpo ng ama nito. Ngunit ito rin ang nagbigay-daan para mapasakaniya ito. Sinamantala niya ang pagkakataon para mailayo si Brad at palabasin ritong mag-asawa sila. 'Kahit konting panahon lang', iyon ang hiling niya sa Itaas. Batid niyang hindi magtatagal ay babalik din ang alaala ng binata at iiwan siya para pakasalan ang naiwang fiancee. At ang pinakamasakit ay ang tuluyan nang pagkamuhi nito sa kaniya. Kung kaya lang sanang bayaran ng pag-ibig ang mabigat na kasalanan. Ngunit hindi lahat ay maaaring mapasakanya—isa na roon si Brayden. Ang pag-ibig ng binata ay hindi makakamtan ni Brianna, kahit anuman ang gawin niya.
like
bc
His Secluded Heart
Updated at Jul 1, 2022, 16:49
HINDI niya kilala ang sarili at hindi niya alam kung saan siya nagmula. Basta ang alam niya ay kailangan niyang tumakas at makalayo sa grupo ng kalalakihang gustong pumatay sa kaniya. Sa bunton ng mga dayami sa isang truck siya nagkubli. Hindi siya lumabas doon hanggang sa umusad ang sasakyan. Nakatulog siya sa mahabang biyahe at pagkagising niya, mukha ng isang hindi kilalang lalaki ang nabuglawan. Salubong man ang mga kilay nito at magaspang ang pananalita, guwapo ito at may matipunong pangangatawan. At hindi niya maikakailang may paghanga na agad na sumibol sa puso niya. Pero ang mahulog ang loob dito'y mas malaking panganib kaysa sa buhay na kaniyang tinakasan.
like
bc
ALELI: The Girl From Yesterday
Updated at Jun 24, 2022, 07:49
MAKALIPAS ang limang taon ay muling nagtagpo ang landas nina Aleli at Clint. Nasaktan man ang dalaga nang sobra nang panahong iwan siya ng binata, hindi niya puwedeng itanggi na may damdamin pa siya para sa dating katipan. Ngunit nakapagtatakang hindi na siya kilala nito. Hanggang sa nagkaroon ng malaking problema ang dalaga. Kailangan niya ng malaking halaga para maisalba sa bingit ng kamatayan ang kaniyang anak. At si Clint ang tanging makatutulong sa kaniya. Binigyan siya nito ng malaking halaga kapalit ng isang buwang pagsama sa lalaki sa pribadong isla nito. Muling nabuhay ang apoy na inakala niyang pinatay na ng masakit na kahapon. Sa mga halik at yakap ng lalaki'y muling nabuhay ang pananabik at init ng pangangailangan ng kaniyang katawan—pangangailangang si Clint lamang ang katugunan. Ngunit paano kung hindi nga ito si Clint, kundi si Clark—ang kakambal ng lalaking iniibig niya. Hindi nga ba nagkamali ng pagkilala ang puso niya?
like
bc
Sixty Days Counterfeit
Updated at Dec 14, 2021, 23:45
BLURB Kai is a charming bad boy from Santander University's Engineering Department. Miya is a conservative agriculture student who despises narcissists and arrogant people. ISANG ARAW namalayan na lamang ni Miya na hiniwalayan na siya ng boyfriend na si Dan. Ito ang first love at first boyfriend niya sa edad na 17. Ang hindi matanggap ni Miya ay sa mismong bestfriend siya ipinagpalit ni Dan. Mabilis na kumalat sa buong Santander University ang balitang niloko siya ng kaniyang best friend at boyfriend. Para pagtakpan ang kahihiyan at para makaganti sa dalawang taong nanakit sa kaniya, ipinamalita niyang boyfriend niya si Kai, ang kaniyang playboy na kababata, kinakapatid at kapitbahay.
like
bc
BACHELOR'S PLEASURE: The Devil's Trap
Updated at Dec 14, 2021, 22:55
SA KAGUSTUHAN ni Ranee na maiganti ang panloloko ni Reid Alejandriano sa kapatid ay napadpad siya isang gabi sa condo unit ng binata. Plinano niyang akitin ang binata at ipahiya si Reid sa mga tao. Kapag nangyari iyon malaking kahihiyan ang mangyayari at posibleng matalo ito sa darating na eleksyon at malaki ang tiyansang hindi matuloy ang nakatakdang kasal ni Reid sa babaeng ipinalit sa kaniyang ate. Ginapang niya ito. Nagtagumpay naman siya. Ngunit nang dumating ang araw na ipapahiya na sa publiko si Reid ay may isang lalaking nakialam at pumigil sa kaniya. Kamukhang kamukha nito ni Reid, para itong repleksiyon ng lalaki sa salamin. Doon nayanig ang mundo niya nang malamang ito ang nakaniig niya, hindi si Reid. At determinado ang lalaking maging pag-aari siya. Race says, "I owned your body once and I will own it forever..."
like
bc
CAPE MONTANA SERIES 1: ALL WITH YOU
Updated at Nov 17, 2021, 23:16
ISANG buwan na lamang ang natitira sa taning na ibinigay ng ama kay Hunter. Kung wala pa siyang maihaharap at maipakikilalang babae na pakakasalan ay kailangan niyang pakasalan si Ricar, ang kaniyang kinakapatid. Ngunit wala kay Ricar ang katangian ng babaeng gusto niyang iharap sa dambana at maging ina ng kaniyang mga supling. Dahil sa pangungulit ng magulang ay napadpad siya sa Cape Montana. Dito niya nakita at nakilala si Ianira Ignacia, ang babaeng nagtataglay ng mga katangiang hinahanap niya sa isang babae. Maganda ito at may mahubog na katawan, kaso mailap. Mahirap itong pormahan pero kailangan niya ng nobyang ihaharap sa mga magulang pag-uwi niya sa lalong madaling panahon.
like
bc
The Wrong Bed
Updated at Oct 31, 2021, 12:48
DAHIL SA PAGKAMALI ni Pamela ng pinasukang suite, nang ibenta siya ng tiyahin sa mayamang Hapon, sa iba niya naibigay ang kaniyang unang karanasan. Anc masaklap ay nagbunga pa iyon, dahilan para palayasin siya ng tiyahin. Dahil sa hirap ng buhay ay minabuti niyang mamasukang katulong sa isang mansion. Ang hindi niya alam ay tahanan iyon ng lalaking nakabuntis sa kaniya, si Jethro Miguel. Sa muli nilang pagkikita, limang taon na rin ang kanilang anak, di niya naitago ang tunay na katauhan ng bata. Nakipagkasundo si Jethro para sa kustodiya ng anak nila. At siya ay mananatili lamang na katulong sa loob ng mansion kung gusto niyang makasama si Tate. Walang maipapangako si Jethro kay Pamela, sa anak lamang nila ang responsibilidad niya. Dahil malapit na silang ikasal ng fiancée niyang nasa ibang bansa. Ngunit ang tawag ng laman ay mahirap supilin, lalo at nakatira lamang sila ni Jethro sa iisang bubong. Hanggang sa magulo ang puso’t isipan niya dahil sa pagdating na ng fiancée ng binata. Nasasaktan siya habang pinagmamasdan ang kaniyang mag-ama, kasama ang ibang babae. Mukhang happy family na ang mga ito. At siya, mananatiling utusan lamang sa isang sulok.
like
bc
CAPE MONTANA 2: BREAKING MY HEART
Updated at Aug 30, 2021, 19:00
BILANG kabayaran sa perwisyong idinulot ni Sabina kay Ryu, iniuwi niya ang dalaga para tantanan na siya ni Sai, ang makulit at pasaway niyang kapatid. Sai and Sabina have something in common. Iyon ay ang pagiging bubbly, cheerful, and spunky–bagay na kinaaasaran niya. Gusto niya ang tahimik na paligid at walang nangungulit sa kaniya. Pero simula nang lumipat sa Penthouse niya ang kapatid ay wala na siyang katahimikan at privacy. Ang masama, lagi siya nitong isini-set up sa Blind date. Kaya para magkaroon ng ibang pagkaabalahan at tantanan na siya ni Sai, kinaray niya ang babaeng sumira sa kotse niya at nagpahiya sa kaniya sa mga kaibigan. Wala nang pepeste sa kaniyang Sai dahil siguradong mawiwili na itong pestihin si Sabina. Kaya? Oo nga't nahinto si Sai sa paghahanap ng babae para maka-blind date niya, pero ang magaling niyang kapatid, ipinagtutulakan naman siya kay Sabina At bakit tila nalulusaw ang yelong bumabalot sa puso niya kapag ngumingiti si Sabina?
like
bc
RICAFORTE MEN 2: THE DEVIL’s LAIR
Updated at Jul 7, 2021, 10:48
"Hindi impiyerno ang natagpuan ko sa piling mo kundi paraiso." Si Maja ang nakatakdang kabayaran ng kasalanan ng amang si Alberto sa mga Ricaforte. Dalagita pa lamang siya noon ay mulat na siya sa katotohanang pagsapit ng ika-labindalawang kaarawan niya ay ikakasal siya sa panganay na anak ni Ephraim Ricaforte—the ruthless, cold, heartless, and wild Rhaim Gabriel Ricaforte. Inasahan na niya ang mala-impiyernong buhay sa piling ng lalaki dahil sa isa itong notorious womaniser. Hindi na siya mabibigla kung kaliwa't kanan ang mga babae nito kahit kasal na sila. Hindi siya dapat paapekto lalo pa at alam niya simula't sapul ang dahilan kung bakit siya pinakasalan. What she did not expect was her burning in Rhaim's arms. In bed, she forgets Rhaim is a demon, that he only wanted her body and wanted revenge for every claim he made.
like
bc
CAPE MONTANA 3: BEAUTY IN THE WOODS
Updated at Jun 27, 2021, 16:06
BEAUTY IN THE WOODS Jagger Montero KARMA. Iyon ang konklusyon ng kaniyang mga kaibigan tungkol sa hindi pangkaraniwang mga panaginip niya gabi-gabi. Paraan daw iyon ng Dios para itigil na niya ang panloloko sa mga babae. Pero para sa kaniya, walang masamang ibig sabihin ang pagpapakita ng babaeng may mahabang buhok at nakasuot ng mahaba at puting puting bestida, at humahabol sa kaniya sa kaniyang panaginip. Ang nakapagtataka lang, hindi niya makita ang mukha ng babae. Hindi niya maaninag ang mukha nito. At bakit ba niya tinatakbuhan ito? Isang buwan na siyang ginugulo ng panaginip na iyon, hanggang irekomenda ni Kino sa kaniya ang isang taong makakatulong daw para tantanan na siya ng panaginip o mas dapat tawaging 'bangungot'. Umakyat siya sa bulubundukin para hanapin sa liblib na lugar si Tandang Hadana. Hindi naman siya nabigo, natagpuan niya si Tandang Hadana matapos ang ilang araw na paghahanap sa tirahan nito. Ngunit nakakagulat na hindi naman ito mukhang Lola. Napakabata ang hitsura nito para tawaging 'Tanda'. At napakaganda. Hindi nalalayo ang katangiang pisikal sa mga tipo niyang babae. Pero may kakaiba sa isang ito. Para kay Jagger, challenge ang babaeng ito sa kaniyang pagkalalaki.
like
bc
Writingcamp Her Goddess Scent
Updated at Jun 22, 2021, 15:32
I'd like to increase the amount of time I spend writing. I want to stick to my writing plans and reach my writing objectives. I enjoy putting myself to the test by writing in a new genre. I'd always intended to push myself outside of my comfort zone. And perhaps, I believe, I will succeed here in this Stary Writing Camp challenge or exercise. Lord, sana Po.
like
bc
DARE TO TOUCH
Updated at Jun 17, 2021, 11:51
BLURB HINDI lubos akalain ni Freya na makakaya niyang umaktong isang mababang babae sa harap ng isang lalaki nang mapasubo siya sa hamon at pustahan ng mga kaibigan niya. Sinayawan niya ang lalaking unang pumasok sa loob ng bar kung saan idinaos ang ika-dalawampu't pitong kaarawan niya. Tatlong shot ng whiskey ang nagpatibay ng loob niya para magawa ang hamon sa kaniya. Sinalubong niya ang lalaking pumasok at iginiya sa stage ng bar. Ginilingan niya ito tulad mg mga ginagawa ng mga babae sa kabaret na napapanood niya sa mga palabas sa TV.  Tagumpay siya sa pustahan dahil nagawa niya iyon nang walang kahirap-hirap. Pero para naman siyang sinilaban ng posporo dahil sa reaksyon ng lalaking kaniyang sinayawan. Madilim pa sa gabi ang anyo nito at tila diring diri sa ginawa niya. Hundred percent, pahiya siya. Lalo na nang sabihin nitong, "I did not came here for a whore. Here. Take your tip," sabay abot sa kaniya ng malutong na isang libong piso.  Iniwan niya sa resort at ibinaon sa limot ang kahihiyang iyon at bumalik sa trabaho. Siya si Freya Alves Fabian, hindi siya maaapektuhan ng kahit ano pang masamang pangyayari sa nakaraan.  Pero sadyang mapagbiro ang tadhana, dahil muli silang nagkaharap ng lalaking sinayawan niya sa resort. Ito ang bago niyang client at kumontrata sa kompanya niya para sa ipapatayong Private Airport ng isang Italian company sa Pilipinas-ang Grayson Airlines na pag-aari ng mayamang Filipino-Italian Ethan Elizalde Grayson na walang iba kundi ang lalaking ginilingan niya dahil sa pustahan! 
like
bc
Relay The Night
Updated at May 15, 2021, 12:28
Siya si Iris Reign Dela Merced, ang identical twin ni Ivy Rose Dela Merced, lumaki sa liblib na lugar—sa piling ng lola niya sa ina. Ngunit nang mamatay ang kaniyang lola, kinuha siya ng ama upang magpanggap na si Ivy. Hindi niya makikita ang kagandahan ng siyudad kung hindi sa katauhan ng kakambal. Bawat galaw niya sa loob at labas ng mansion, monitored ng ama. Tanggap na niya ang ganoong kapalaran sa piling ng pamilya, kung di lang nagtagpo ang landas nila ni Kier Montefalco. Alang-alang sa pangalan ng pamilya at sa kompanya ng ama, pikit-matang tinanggap ni Irish na maging substitute sa honeymoon ng kakambal na si Ivy at ang asawa nitong hindi pa niya nakikilala. Ngunit hindi niya akalaing pagkatapos ng mga sakripisyo niya para sa mga ito, ay ipapatapon lamang siya  palabas ng bansa.
like
bc
RICAFORTE MEN 1: ONE NIGHT ONLY
Updated at May 14, 2021, 14:35
Sinamantala ni Zenna ang pagkakataon nang mapagkamalan siya ng lalaking nagngangalang Matthew na regalo sa stag party nito. Para mapigilan ang arrange marriage na naghihintay sa kaniya sa Pilipinas, ipinagkaloob niya ang sarili sa estrangherong nakatagpo sa baybayin ng Viareggio. Laking pasalamat niya nang magtagumpay ang plano niya, kahit kapalit no'n ay itinakwil siya ng mga magulang. After two years muling nagkrus ang mga landas nila ni Matthew. Naniningil ito ng kabayaran sa hindi pagkakatuloy ng kasal nito. Gusto nito'y magsama sila sa iisang bubong. Pero paano si Nathaniel? Paano niya maitatago ang lihim sa pagkatao ng anak mula sa lalaki kung sa bawat parte ng mukha ng bata ay isinisigaw ang pagiging Ricaforte? Hindi siya handa sa galit ng lalaki. Ngunit ang katawan niya'y tila laging handa at sabik sa anumang nais gawin ni Matthew.
like
bc
The Wrong Bride
Updated at May 9, 2021, 07:30
BLURB Maling babae.  Maling kasal.  Maling pagmamahal.  Paano maitatama ang isang pagsasamang huwad?  PARA MAISALBA ang papalubog nang kompanya ng pamilya, sinalo ni Scarlet ang tinakbuhang kasal ng kakambal na si Skylar sa unwilling groom nitong si Nicklaus Jimenez.  Subalit naroon din si Chad Monteverde, handang maghintay kay Scarlet.
like
bc
MIDNIGHT CARESS
Updated at Apr 23, 2021, 13:10
DAHIL sa labis na pangangailangan ay pumayag si Hayleigh na magpanggap bilang pangalawang asawa ni Don Alfonzo Dela Merced.  Ayon sa kasunduan nila ng matanda, magpapanggap lamang siyang pangalawang asawa ng Don nang mapilitang umuwi ang unico hijo nito na nasa Espanya at harapin ang negosyong hindi na nito kayang pangasiwaan. Kapalit n'yon ay ang isang milyon na maari niyang  gastusin para sa operasyon ng kapatid na may sakit sa puso. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Jace Alfonzo. Hindi lang pala ito irresponsableng anak kundi pervert. At para sa ikabubuti niya, iiwasan niya ang guwapong binata. Galit lang ito sa kaniya at gusto siyang gantihan dahil akala nito ay inagaw niya ang mga manang dapat ay para dito. Pero hindi iyon ang nararamdaman niya sa bawat haplos ng binata tuwing gabing magkasama sila. His touch, his kisses, his gentle caress in every inch of her skin...hindi iyon paghihiganti lang. Pero halos ikamatay ng puso niya ang maling akala nang  pagkatapos niyang isuko ang sarili rito inabutan siya ng tsekeng nagkakahalaga ng isang milyon, kapalit ng paglayo niya at hindi na muling pagpapapakita sa kanilang mag-ama.
like
bc
RICAFORTE MEN 5: DARLING TONIGHT
Updated at Mar 6, 2021, 16:10
"I should be thankful that you've chosen my suite that night. Dahil kung hindi, I wouldn't be your first." Nag-init ang mukha niya nang maalala ang nangyari sa gabi ng debut niya five years ago. She lost her virginity to a stranger because she's drunk and entered a wrong suite. Five years and yet that sensual moment haunted her even in her sleeps.  Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya inasam na makita at makaulayaw muli sa kama ang estranghero. But meeting him for the second time and knowing he's her fiancé is another thing. Ezikiel Ricaforte, is the man she'd never wanted to meet. Ang arrange marriage niya rito ang nagtulak sa kaniya para maging cheap na babae sa mismong debut niya. That name was the reason why she gave her virginity to a stranger. "Big deal ba sa iyo kung hindi ikaw ang nakauna sa asawa mo? Mapipingasan ba ang pagkalalaki mo kung sakali?" Hindi siya nagpaawat sa matiim nitong titig sa kaniya. "And how about me? Hindi naman ako ang nakauna sa iyo? In fact, hindi ka lang secondhand, gamit na gamit ka na ng kung sino-sinong babae diyan!" Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kirot sa dibdib sa katotohanang napakapalikero ng lalaki. Pero hindi niya inasahan ang bigla nitong paghapit sa baywang niya at marahas na pag-angkin sa mga labi niya. Lalong nagbuhol-buhol ang damdamin niya para kay Kiel. "Oh...you and your jealousy's, my Louisse Ederlyn Montejo. I'm your first and the only man who'll ever touch you..."
like
bc
HOT ICE
Updated at Feb 11, 2021, 12:14
TUMAKAS si Samantha mula sa nakatakdang kasal sa hindi kilalang anak ng panyero ng ama sa tulong ng kaniyang yaya Emi. Napadpad siya sa Aurora, ang lugar kung saan naro'n ang pamangking tinawagan ni Yaya Emi para tutulong sana sa kaniyang pagtago. Sa kamalasan ay nawala ang papel na nakasulatan ng address ng pamangkin ng yaya niya. Ang nangyari, naligaw siya at napadpad sa liblib na pook at malapit sa baybayin.  Dumagdag pa ang masamang lagay ng panahon sa kaniyang misfortune. Maliban  sa malakas na ulan at hangin ay papagabi na rin kaya napilitan siyang sumilong sa isang two-storey house na nakita niya. At first she thought it was an abandoned house. Tingin niya’y walang taong nakatira dahil liban sa madilim,  maalikabok, at pinamahayan na ng sapot ay sobra pang tahimik. But she was wrong. Dahil may nilalang palang naro'n at kadarating lang din ng gabing iyon. A man with a frozen heart. A man who's living like dead for almost five years. Si Isaiah Raze Ricaforte—the handsome “Hot Ice”.
like
bc
RICAFORTE MEN 4: CARNAL REVENGE
Updated at Jan 21, 2021, 16:20
ISRAEL RICAFORTE "Although I loved the way you screamed my name that night in the seashore, I'd wished you were screaming Israel or Rael rather than Isaiah. Ngayong alam mo na ang tunay kong pangalan, maybe we can make that happen."-- Israel Cameron Ricaforte
like
bc
RICAFORTE MEN 3: THE SEPARATED VIRGIN
Updated at Jan 21, 2021, 15:25
GABI ng honeymoon ay nalaman ni Rania ang kataksilan at panlilinlang sa kaniya ng asawa nang maabutan itong may kaniig na kapwa nito lalaki sa suite na sana'y para sa unang gabi nila. Pronto, nakipaghiwalay siya rito. Matapos ang mapait na sinapit ng relasyon ay isinumpa niyang didistansya na siya sa mga lahi ni Adan. Hanggang magtagpo ang mga landas nila ng isang aroganteng lalaking napadpad sa kanilang lugar. Si Markus Andrew Ricaforte na halos pandirihan siya dahil isa siyang hiwalay sa asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit kalait-lait dito ang mga tulad niyang babaeng deborsyada? Dahil ba Manang siyang manamit? Dahil ba sa malalaki niyang eyeglasses? Pero bakit malimit niya itong mahuling titig na titig sa kaniya, tagos sa suot niyang saya at maluwang na blusa? At ano ang nakikita niya sa mga mata nito? Lust? Desire? Duda siya dahil hindi siya ang tipo nito. Hindi na rin siya ang dating Rania na seksing manamit at akala nito'y hindi na siya malinis. Pero nang halikan siya nito sa batis na muntik mauwi sa pag-angkin sa kaniya ay gusto na niyang maniwala. Na tulad ng nararamdaman niya, may pagtingin din sa kaniya si Markus.
like
bc
His Cheating Heart
Updated at Jul 10, 2020, 14:20
“I don't know what I'm doing, Ysa but I want you. I need you and I don't want to lose you.” SA PAG-AAKALANG buntis si Ysabelle sa yumaong si Ryan, hiniling ni Donya Elvira na pakasalan ni Ryder ang fiancée ng namayapang kakambal. Labag iyon sa kalooban ng dalawa, lalo pa't hindi naman totoong nagdadalantao ang dalaga. Ngunit napilitan silang sumunod alang-alang sa ikabubuti ng kalusugan ng Donya. Hindi madali kay Ryder na pakisamahan ang babaeng lihim niyang kinamumuhian at sinisisi sa pagkamatay ng kaniyang kakambal. Ngunit habang tumatagal na nakakasama sa iisang bubong ang dating fiancée ng kapatid ay unti-unti niyang nakikilala ang tunay na Ysabelle Linares. She was kind, soft-hearted, and beautiful. At nababanaag sa mga mata nito ang kainosentihan. She was harmless. Taliwas sa mga masasamang katangiang sinabi ni Nika. But innocent looks can be deceiving sometimes, at ayaw niyang magtiwala sa nararamdaman. She might acting like an ideal wife, pero sa bandang huli... lalabas din ang tunay na kulay nito at lolokohin siya, like what she did to his twin brother Ryan. Pero hindi iyon mangyayari. She has to repay his brother's death. He will make her life miserable. He will destroy Ysabelle... kung hindi lang nakialam ang puso niya.
like
bc
You Could Be Mine
Updated at May 26, 2020, 16:33
She's the type of woman who gets what she wants. He's the kind of guy who didn't fell for her beauty. She made a set-up. He was trapped. But will her ploy give her what she wants? Or will it only give her pain? Will he succeed in his struggle to be free? Or will his heart be caught forever?
like