bc

Witch Wife

book_age18+
6.9K
FOLLOW
17.2K
READ
contract marriage
king
drama
comedy
sweet
humorous
serious
magical world
realistic earth
first love
like
intro-logo
Blurb

Aquila, kalahating diyos at kalahating salamangkera. Isang makapangyarihang babaeng may sumpa ng kamatayan kung mananatili sa kaharian ng mga diyos, kung kaya't nagtungo siya sa mundo ng mga mortal at napunta sa loob ng katawan ng isang tao. Nang dahil sa isang aksidente ay nakilala niya ang matipuno, masungit at sikat na modelong si Maximus Schemeirg. Gwapo ito at may angking kakisigan, ngunit hindi niya maunawaan ang legguwahe nito.

Dahil sa taglay na ganda ng katawang mortal na kaniyang pinasukan ay nagdesisyon ang lalaki na gamitin siya at agad na pakasalan upang maisalba ang sarili sa masamang balak ng ama. Dahil sa kaniyang kamang-mangan at paninibago sa mundo ng tao, ay nagtagumpay ang lalaki sa binalak.

Ano na lamang kaya ang naghihintay na buhay ni Aquila sa mundo ng mortal kasama ang sikat na modelong si Maximus, at sa kaniyang katawang mortal na si Ada?

chap-preview
Free preview
Prologue
AUTHOR'S NOTE; Please be aware of some chapters that is UNEDITED. Beware of grammatical errors, typos, misused of punctuations and many more. I'm just pasting the chapters here from watty and will edit soon. "HEY!! what the hell is in your mind, you know that you have to marry me no matter what!!" Iritableng itinabi ni Maximus ang sasakyan nya sa tabi ng kalsada dahil sa pagkarindi sa minu-minutong dakdak ng kanyang fiancee. "What are you doi—” "Go and leave my fvcking car!" malakas na bulyaw nya na nakapag patahimik sa dalaga. He feels so furious and exhausted. Hindi niya na alam kung tama ba ang ginagawa dahil ang isip nya lamang ay naka tuon sa pag nanais na lumayong pansamantala sa babae. Hindi niya nais na saktan ito ngunit wala siyang magawa, gusto niyang ito na mismo ang tumanggi sa kasal kung kaya't pilit ang kanyang ginagawang pagtatabuyan dito. "We can talk about this, you can't leave me here at 10 o' clock in the evening." "No more talk Alexa!!!! just leave my car and i'll get you a cab!" may diin sa tono nyang bigkas that made the woman immediately left his car pero bago nito tuluyang isara ang pinto ng sasakyan nya ay nag salita ito. "You can't do this to me, you can't refuse our marriage" "Tsk!!" tumikhim na lamang siya pagkasara ng pinto at mabilis nang pinaandar ang sasakyan paalis and felt relieve. "Damn her! damn this family! fvcking damn!!" he mouthed at mas binilisan pa ang pag mamaneho, he still thinking the fact that he will tied to that woman as his dad choice to maintain their stands in underground world and to maintain his career as a top popular model at the same time. Isang tanyag na Modelo at may gintong pangalan sa larangan ng business career, a seductive man that anybody can melt by his gaze. Isang Maximus Schemeirg and a good son of his father. Patuloy siyang nag susunod-sunuran sa kagustuhan ng ama sa pag aakalang mas makakabuti ito for a seventy years old man. He gave everything he can to his father ngunit taliwas sa kanyang kagustuhan ngayon ang maging kabiyak ng isang Alexa Montefalco, a woman soon to be married of him as his father will. "Kaylan man ay hindi ko binalak matali sa isang nakakasukang kasunduan, not now and forever I will be the one to choose the right girl for meand no one can do it for me not even my Dad!" he mouthed. He doesn't have any mutual feelings about Alexa although isa itong magandang babae, mataas ang pinang galingang pamilya at higit sa lahat ay may malalim na pagtingin sa kanya. She's the woman that every man's dreams to have pero hindi ang isang Maximus. Hindi binigyang pansin ni Maximus ang paulit-ulit na pag tunog ng cellphone nya at nanatiling naka tutok sa pagmamaneho. Lumingon siya sa stop light at ipinagpatuloy ang sasakyan gaya ng sinasaad ng stop light. He was driving unfocused nang isang babae ang dere-deretsong tumawid without looking on the road. Napabalikwas siya at nagising ang diwa when his car bumped the woman at tumilapon ito sa kalsada. "Damn!" Kaagad nyang inihinto ang sasakyan at bumaba upang tignan ang babae. He was smashed for an uncertain thought and feelings at napahilamos nalang ng kamay sa mukha when he saw a girl who's bathing with her own blood. "Did I killed her? Dammit!" ...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tainted Hearts (R-18) (Erotic Island Series #4)

read
306.5K
bc

The Billionaire's Last Heir (Tagalog)

read
319.1K
bc

One Last Cry for a Mafia Boss (Tagalog Story)

read
570.6K
bc

My Possessive Boss (R18+ COMPLETED)

read
5.3M
bc

Falling for the Billionaire's Son: Dominic Ace Delavega

read
289.3K
bc

His Property

read
941.8K
bc

Shotgun Wedding (Tagalog)

read
1.5M

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook