Prologue

287 Words
Limang taon na mula nang huling magkita sila Nhia at Toby. Dati silang magkasintahan at hindi naging maganda ang paghihiwalay nila. Pinangako ni Nhia sa sarili na hindi na siya muling magpapaloko kay Toby at isinumpa naman ni Toby na maghihiganti siya sa dalaga sa susunod na magkita sila. They were worlds apart. Akala nila hindi na sila magkikita ulit pero nang dahil sa utang ng mga ninuno ni Nhia sa ninuno ni Toby, napilitan siyang magtrabaho para sa mga ito. Okay naman na ang lahat until one day, nalaman nalang niya magiging boss niya pala ang dati niyang ex at sinabihan siya nitong kailangan nilang magpakasal kung ayaw niyang maremata ang nakasanlang lupa nila Nhia sa mga Pedroza. Papayag kaya siya sa alok nitong kasal? Hahayaan niya ba ulit na saktan siya ni Toby or will he let her discover bad things with him? -------------------------------------- "CONGRATULATIONS TO THE GRADUATING CLASS OF STA. CATALINA HIGH SCHOOL BATCH 2002!" sabay sabay naming itinapon sa ere yung mga graduation caps namin. kasabay ng pagtatapos ng kabanatang Ito sa buhay namin, haharap ulit kami sa panibago. sabi nga nila, every endings are new beginnings. papasok na kame sa bagong chapter ng buhay namin. may mga aalis, may mga maiiwan. I always look forward for mornings because it only means one thing. masisilayan ko na naman ang mukha niya. kungbaga sa tanong na "PARA KANINO KA GUMIGISING?" I'll just simply look at her smiling radiantly at me and say "for the new beginning." Pero iba ngayon eh. Kung pwede nga lang na wag na mag umaga, baka pinigilan ko na.. Ayokong iwanan siya. She's my everything. She means the world to me. ----- My ex, My boss, MY HUSBAND By: RheanMccabe
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD