The Dark Psycho Angel(TAGALOG)

book_age16+
14.9K
FOLLOW
63.7K
READ
spy/agent
dark
sensitive
brave
twisted
city
abuse
first love
asexual
selfish
like

DELTA - 3RD ORGANIZATION/AGENTS SERIES 1

[WARNING! SPG! MATURE CONTENT!]

They laid me down on a metal table.

They tied my hands and feet.

Some scientists are around me.

Long jigs are now in their hands.

Hindi mapangalanang sakit ang tumimo sa aking kaibuturan.

Tilamsik ng aking mga dugong bumuhos sa aking katawan.

I cried so hard.

My vision became blurred.

Isinusumpa ko ang lahat ng mga taong naririto.

Isinusumpa ko ang ginawa nilang pagputol sa aking kanang kamay at kanang binti! Isinusumpa ko ang dahilan ng lahat ng ito!

But everything suddenly changed.

Dahil sa aking mga bakal na braso at binti, I have saved many people and one of them is the only person who made my heart beat fast.

But will he accept someone like me?

Siya na ba ang bubuo sa mga kakulangan sa aking pagkatao. Kahit ang ilang parte sa aking katawan ay isa ng.......ROBOT.

Dreame-Editor's pick

Unloved by the billionaire

eye
321.1K

The Wedding Betrayal (Tagalog-R18)

eye
485.2K

CRUEL LOVE OF A BILLIONAIRE (Moonzarte Series#3

eye
11.2K

Carrying The Billionaire's Son (Tagalog-R18)

eye
418.3K

My Innocent Boyfriend(TAGALOG SPG18+)

eye
331.6K

Wildly and Desperately book 1(TAGALOG/SPGR18+)

eye
544.2K