Blurb

268 Words
Love is sweeter the second time around. Sabi nila totoo daw ito, pero para kay Martha, kailangan yata munang pag-isipang mabuti kung mahuhulog ba siyang muli sa bitag ng pagmamahal. Posible nga bang muling tumibok ang puso sa taong minsan nang umiwas at lumamig sa'yo? Pagkatapos malugmok sa pag-iisa at pagbabayad sa kanyang mga nagawang pagkakasala ay babangon si Martha, bilang isang matatag at palabang babae. Pinilit niyang lumaban sa kalupitan ng mga taong nakakakilala sa kanya at sa kanyang nakaraan, alang-alang sa kanyang anak na si Hercules. Apat na taong gulang na ito at nagsisimula nang magtanong tungkol sa kanyang ama. Bilang isang single mom ay isa ito sa mga bagay na hindi kayang sagutin kaagad ni Martha. Mabuti na lamang at hindi nagkukulang ang boss niyang siyang nagpresenta na tumayong ama-amahan ni Hercules kahit pa wala naman silang relasyon. Si Arthur Peñalba, ang CEO ng isang publishing company sa San Gabriel, byudo at walang anak. Ngayon, paano haharapin ni Martha ang mundo kung sa isang iglap ay mawawala si Hercules at si Hector ang makakahanap sa pinakamamahal niyang anak? Paglalapitin ba silang muli ng tadhana? Ilang beses na siyang nadapa at bumangon, hahayaan niya ba muli ang kanyang sarili na madapa at umulit sa kasalanang kanyang nagawa? O mas hahayaan na lamang niyang pahirapan ang damdamin na huwag nang lingunin ang taong tunay niyang minahal at patuloy na minamahal? Napakahirap ng sitwasyon niya. Paano niya paglalaban ang obsesyon na muling nabubuhay sa kanya mula sa kabutihang ipinapakita ni Hector sa kanya? Tataya nga ba siya? Hard Obsession (Book 2 of Obsession Series)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD