Xuyên qua - Em hận chị

Xuyên đến Nữ Kiều Quốc làm Vương hậu 1858 words 2021-10-28 03:05:57

loading...

loading...

Author's notification:

Tập sau nhân vật chính sẽ bắt đầu xuyên về thời cổ đại. Truyện Yên viết là truyện Việt nhưng ở một triều đại không có thật nên chẳng thể nào thuần Việt 100% được. Nên nếu có bất kỳ từ ngữ hoặc chi tiết nào không phải của Việt Nam mình thì mọi bỏ qua cho Yên nhé! Cám ơn tất cả <3 ^^!

Previous Next
You can use your left and right arrow keys to move to last or next episode.
Leave a comment Comment

  Please to leave a comment.

  Leave a comment
  0/300
  • Add
  • Table of contents
  • Display options
  • Previous
  • Next

  Navigate with selected cookies

  Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

  If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.