PROLOGUE:

1208 Words
THIRD PERSON Hatinggabi. Kasalukuyang nagmamaneho si Rhysdave ng kanyang kotse sa madilim na kalye sa kasagsagan ng napakalakas na ulan. Namumungay ang kanyang mga mata sa kalasingan at hindi niya gaanong maaninag ang kalsadang tinatahak niya. Ilang sandali lamang ay isang babae ang bigla na lamang tumawid sa kalsada. Kaagad din naman itong naaninag ni Rhysdave sa tulong ng suot nitong puting bestida. "Fuck!" Mabilis niyang kinabig ang manibela at bago pa dumapo sa katawan ng babae ang sasakyan ay naihinto na niya ito kaagad. Tila bigla na lamang siyang nagising mula sa malalim na pagkakatulog. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya at nataranta siya dahil muntik na siyang makasagasa ng tao. Mabilis siyang lumabas ng kotse at sinuong ang malakas na ulan. Kaagad niyang nilapitan ang babaeng nangangatal sa lamig at basang-basa ang katawan. Bakas din dito ang matinding takot at gulat. "Hey, Miss. You alright?!" Mabilis na hinubad ni Rhysdave ang suot niyang coat kahit basang-basa na rin ito at isinaklob sa ulo at katawan ng babae. "S-Sorry, m-may humahabol kasi sa akin. N-Natakot ako k-kaya tumakbo ako," nangangatal na sagot naman ng babae sa kanya. Napatitig si Rhysdave sa magandang mukha ng babae nang marinig niya ang tinig nito. Nangunot ang noo niya. Tila pamilyar ito sa kanya at parang nakita na niya kung saan. Ngunit kaagad din niyang ipinilig ang ulo niya. "Come on, I'll just take you wherever you go. Masyadong malakas ang ulan and you're not safe in this place." Kaagad niyang iginiya ang dalaga papasok sa loob ng kotse niya. Pagpasok sa loob ng sasakyan ay kaagad niyang hinagip ang isa pa niyang coat na nasa backseat at muling iniabot sa dalaga. "Put it on so you don't get cold. Where shall I take you?" "H-Hindi ko pa alam. Wala pa akong alam sa lugar na ito." Nanginginig na isinuot ng dalaga ang coat niya. "What? Why? Saan ka ba nanggaling?" Napakunot naman ang noo niya sa isinagot ng dalaga. Gayun pa man ay muli na niyang pinatakbo ang kotse niya. Ilang ulit niyang ipinilig ang ulo niya upang mawala ang espiritu ng alak sa sistema niya. "Naliligaw ako." Muli siyang napalingon sa dalaga sa isinagot nito. "What's your name?" "Q-Queen." "Queen?" Muling nangunot ang noo ni Rhysdave at napalingon muli sa dalaga. "I think I've heard that name before. And ... your face looks familiar to me." Ngunit dahil nagmamaneho siya ay hindi siya makapag-focus sa pagtitig sa dalaga. Napailing na lamang siya dahil ang pangalan ng asawa niya ay Reina at itong babae namang ito ay Queen. *** ILANG SANDALI lamang ang nakalipas ay natagpuan na nila ang mga sarili nila sa loob ng isang hotel. Sa lakas ng ulan ay dito na muna niya piniling dalhin ang dalaga. Hindi rin naman niya ito maaaring iuwi sa bahay niya dahil siguradong magtataka sa kanila ang asawa niya. "Just stay here while it's still raining outside. Do you have any relatives we can call to let them know your condition right now?" tanong niya nang makapasok silang dalawa sa loob ng isang silid. "H-Hindi ko alam kung saan ko naiwan ang bag ko, eh. Wala akong matandaan na kahit anong numero," sagot naman nito habang niyayakap ang sarili sa tindi ng lamig na nararamdaman. Nakadagdag pa dito ang lamig ng hanging ibinubuga ng aircon ng silid. Napansin naman ito ni Rhysdave kaya mabilis niyang kinuha ang isang robe at makapal na tuwalya. Ibinalot niya ito sa katawan ng dalaga. "S-Salamat." "Just rest here for now. I'll get back to you tomorrow morning--" "H-Hindi...h-huwag kang umalis." Bahagyang nagulat si Rhysdave nang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso ang dalaga. Nalaglag sa sahig ang robe at tuwalya na nakabalot sa katawan nito kaya naman lumitaw sa harapan niya ang makikinis at mapuputi nitong balikat. Isang manipis na strap lamang ang mayroon ang suot nitong dress at ang collar nito ay umabot hanggang sa puno ng dibdib. Kaya naman animo'y kumakaway sa kanyang paningin ang mapipintog na pisngi ng dibdib nito. "B-But--" "N-Natatakot ako. W-Wala pa akong alam sa lugar na ito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiusap, huwag mo 'kong iwan. Parang awa mo na." Muling naibalik ni Rhysdave ang kanyang paningin sa mukha ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi maintindihan ni Rhysdave kung bakit may tila kakaibang damdamin na bigla na lamang umusbong sa dibdib niya. Tila ibinalik siya sa nakaraan at ang mukha ng asawa niya ang nakikita niya ngayon sa babaeng kaharap niya. Naisip niyang baka dala lamang ito ng espiritu ng alak na nainom niya kanina sa bar ng kaibigan niyang si Rick Delavega. Ngunit namalayan pa rin niya ang sarili niyang humahaplos na sa pisngi ng dalaga. Ang dalaga naman ay hinahayaan siya at nanatili pa ring nakatitig sa kanya. May kakaibang emosyon siyang nababasa sa mga mata nito na hindi niya maintindihan. Ang dalaga na rin ang kusang nagbaba ng strap ng suot nitong dress na mas naghatid kay Rhysdave ng kakaibang pakiramdam. Tuluyan nang inihantad ng dalaga sa harapan niya ang dibdib nito at sinalubong ng halik ang mga labi niya. Mas lalong nakalimot si Rhysdave at nadarang sa init nang malasahan niya ang matamis na mga labi ng dalaga. Naisara niya ang kanyang mga mata at dito niya mas lalong naramdaman ang sarap at ligayang hatid nito. Pakiramdam niya ay ang asawa niya mismo ang kayakap at kahalikan niya sa mga sandaling ito. Binuhat niya ang dalaga at inihiga sa kama. Hindi naman bumitaw sa kanya ang dalagang dama ang kasabikan sa mga yakap at halik niya. Mabilis ang mga naging pangyayari. Pinilit pa rin ni Rhysdave na magising at alalahanin ang katotohanang may asawa at anak siyang naghihintay sa kanya sa kanilang mansion. Ngunit tinatalo siya ng mainit na halik sa kanya ng dalaga. Maraming babae ang nagtangkang lumapit sa kanya at inalok ang mga sarili nila ngunit ni isa sa kanila ay hindi niya binigyan ng pansinin o kahit tingnan man lang. Ngunit kataka-takang sa babaeng ito ay iba ay naging reaksyon ng katawan niya. Maging ang lakas at bilis ng tibok ng puso niya ay nahihiwagaan siya. Tuluyan nang natangay ng mainit na sandali ang dalawa. Napuno ng mga halinghing at ungol ang buong silid. "Ooh..." "Aah, shit... Reina, Love... Fuck..." "Love..." Maraming beses niyang nasambit ang pangalan ng asawa niyang si Reina habang sumasabay sa alon ng mga katawan nila ang kamang kinahihigaan nila. Ngunit tila bingi ang babaeng kaniig niya dahil mas lalo lamang itong nagiging agresibo habang sumasabay sa bawat pagbayo niya. Mas lalo ring lumalakas ang bawat pag-ungol nito. Tila nagliliyab na sa apoy ang kanilang mga katawan. Lumipas ang buong magdamag na wala silang sinayang na sandali. Hindi na rin nila mabilang kung ilang beses na nilang naabot ang rurok ng kaligayahan. Magliliwanag na nang tuluyang bumagsak sa kama si Rhysdave at mabilis itong nakatulog. Nakangiti namang pinagmasdan ni Queen ang lalaking alam niyang mayroon ng pamilya. Hinaplos niya ang pisngi nito at maging ang mga labing bahagyang nakaawang. "It's not over yet, Love. This is just the beginning... You'll be mine, Mr. Rhysdave Luther ... and I'll make sure your wife kneels on the fucking ground." Nag-iwan siya ng isang nakakakilabot at mapanganib na ngiti bago niya nilisan ang hotel.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD