bc

Bed Of Thorny Roses

book_age18+
27.3K
FOLLOW
250.4K
READ
dark
love-triangle
age gap
friends to lovers
drama
sweet
bxg
lighthearted
abuse
enimies to lovers
like
intro-logo
Blurb

Warning: Matured Content (R-18)

Unang beses lamang nakatanggap ng rejection si Liam upang maikama ang isang babae, at hindi niya akalaing sa isang anak lamang ng mambubukid. He always got what he wanted. Babae mismo ang lumalapit para sa kaniya, ngunit iba si Piper; anak ng mag-asawang trabahador sa kanilang hacienda. Inalok niya ito ng malaking halaga para sa isang gabi, subalit mariin itong tumanggi. What will he do after the first rejection in his life?

Find out what are the things Liam can do, just to bring Piper in his bed of thorny roses.

Villarama Hunks Series 2

chap-preview
Free preview
Chapter I
ISINANDAL ni Liam ang kaniyang likuran sa backest ng sofa na kaniyang kinauupuan samantalang ipinagpatuloy ng isang babaeng nasa kaniyang harapan ang ginagawang pagpapaligaya sa kaniya. Nakalantad na rito ang hubad niyang pang-itaas, sumasayaw ito sa kaniyang harapan habang isa-isang inaalis ang suot na saplot. Paunti-unti itong lumapit sa kaniya at naupo sa kaniyang hita. She kept on swaying her waist against him, pushing her buttocks and teasing his erection. “Oh, more.” Tumingala siya sa ibabaw ng kisame at hinayaan itong umindayog sa kaniyang hita, nagsimula na siyang makaramdam ng init kasunod ang pagtayo ng kaniyang ari. Ang halik ng mainit na labi ng babaeng dumampi sa kaniyang leeg at ang mahinang pagpisil nito sa gitnang bahagi ng kaniyang hita ang nakapagpaungol sa kaniya. Despite of his black fitted jeans, she continued massaging his manhood. She licked his masculine chest and played his nipple. Hubo at hubad na ang babae sa kaniyang ibabaw, idinidikit nito ang maiisog at bilugang dibdib upang mas lalo siyang tuksuhin. Nang tumunog ang kaniyang telepono na nakapatong sa side table ay kaagad niya itong kinuha nang hindi naabala ang babae sa kaniyang ibabaw. Hinawakan niya ang malambot nitong pang-upo, matapos ay sinagot ang tawag mula sa kaniyang ama. “Good evening, Dad,” masaya niyang bati rito mula sa telepono. “Good evening, Son, will you able to come tonight?” Hindi siya kaagad nakasagot sa tanong ng ama nang hubarin ng babae ang kaniyang suot na pantalon, tumambad dito ang kaniyang mahabang ari na kanina pa nagwawala sa loob ng kaniyang saplot. Namilog ang mga mata ng babae ngunit agad ding nakabawi at dali-daling sinunggaban gamit ang bibig nito. “Oh, shit!” he moaned in pleasure. “Liam, fvck it! You bastard! Kahit kailan ka talaga,” bulalas ng kaniyang ama na naamuha na ang kaniyang ginagawa dahil narinig nito ang kaniyang pag-ungol. “Bastard!” ulit pa nito at malalim na bumuntong hininga. “I-I’ll come tonight,” he answered his dad stuttering because of what she doing. She played his cock, licking and sucking it. Ibinaba niya ang telepono matapos patayin ang tawag. He continued moaning while she was moving her hand up and down, playing it until he reached his climax. “Fvck you bitch!” He smirked as she swallowed up his semen. Diretsong tumayo ang babae sa kaniyang harapan; hinihintay nito ang kaniyang susunod na utos. “You can leave,” he ordered her, handing ten thousand pesos. She got it and leave as if nothing happened between them. This how Liam soothe himself, to fuck a woman inside his own room. Tila hindi mabubuo ang kaniyang linggo kung wala ito. Matapos noon ay kaagad siyang nagtungo sa mansion upang puntahan ang kaniyang ama. Batid niyang mahalaga ang sadya nitong pagtawag kanina, kaya naman kaagad siyang nagtungo roon upang makausap ito. His dad knew everything about him, even to his libido. Sinalubong siya sa bukana ng mansion ng ilan sa kanilang katulong, yumuko ang mga ito bilang paggalang sa ikatlong tagapagmana ng mga Villarama. “Magandang gabi, Sir Liam,” bati ng mga ito. “Nasaan ang daddy?” tanong niya sa isa rito. “Nasa silid niya po.” Tumango siya at naglakad paalis. Napakalaki at lawak ng kabuoan ng bahay, malayo-layo pa ang kaniyang nilakad bago tuluyang makatapak sa grand staircase ng naturang mansion. Liam Villarama is a 24 years old businessman, he came from the famous Villarama clan who are known in the hotel, resort and restaurant industry. He is known to be a womanizer, cold-hearted and mean. His rugged personality hiding his broken heart as his mother died in front of him, when he was a kid. His burning eyes hiding in icy color, he inherited it from his mother blue eyes. “Dad,” tawag niya rito nang tuluyang magtungo sa silid ng ama. Naabutan niya itong nakaupo sa swivel chair nito habang ang mga paa ay nakapatong sa ibabaw ng study table. May kagat-kagat din itong ballpen sa bibig at tila napakalalim ng iniisip. “What a sudden call this evening?” Naupo siya sa isang stool na nasa harapan ng study table nito. Umayos naman ng upo ang kaniyang ama matapos maibaba ang kaniyang mga paa. “Alright, didiretsuhin na kita, Anak, you can no longer stay here in Manila.” His forehead formed a tangled lines. “Bakit? Don’t tell me you will send me abroad?” Umiling ang kaniyang ama. “Of course not, mas lalo lang lalala ang pambababae mo roon. Tsk!” “Then what?” He rolled his eyes. “Nagkakasakit na ang abuelo at abuela n’yo, hindi na nila kakayaning pamahalaan mag-asawa ang buong Hacienda Villarama.” Bumuntong hininga ito at pinagsalikop ang mga palad na nakapatong sa lamesa. “I want you to stay there for good and manage the farm.” "Are you serious about this dad?" "Yes," maiksing tugon ng kaniyang ama. Hindi na nakipagtalo pa si Liam, batid niyang wala siyang laban sa lahat ng desisyon ng kaniyang ama. "Alright." “Siguro naman ay hihinto na ang pambababae mo kapag nasa hacienda kana.” Natawa siya sa sinabi ng ama at napakamot sa batok. Hindi niya na kailangang mahiya sa ama. Batid nito ang lahat ng kaniyang katarantaduhan. “We'll never know, Dad.” “You’re crazy, Liam, mambubukid ang mga taong makakasama mo, pamamahalaan mo ang hacienda at hindi ka naroon para magliwaliw." Kinuha ng ama ang bote ng alak na nasa lamesa, kanina pa nito iyon iniinom. Marami itong iniisip at dumagdag pa ang tungkol sa mga magulang nito na nasa hacienda at nagsimula nang magkasakit dala ng panahon at edad ng mga ito. Nagkibit balikat si Liam at pinanood na lamang ang ama sa ginagawa. "Do you think Mom will allow you to drink too much tonight?" tanong niya sa ama at mapait na ngumiti. Ilang taon na rin simula nang mamaya ang kaniyang pinakamamahal na ina, subalit hanggang ngayon ay malinaw pa rin na nasa alaala ni Liam ang mga nangyari. Hindi niya iyon makakalimutan kahit kailan. Natawa ang kaniyang ama at nilagok ang inumin.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Dahlia (Escort Girls Series)

read
58.8K
bc

Brotherhood Billionaire Series 6: Honey and the Beast

read
54.6K
bc

Sweetest Lie

read
54.3K
bc

AKIN KA LANG (Complete Story)

read
455.8K
bc

The Ballerina's Downfall

read
72.7K
bc

Happy Ever After

read
19.1K
bc

You Fix My Heart

read
19.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook