CHAPTER 4: Coward

1840 Words
Darren Wala sa sarili kong tinabig ang kamay ng babaeng lumapit sa akin at humahawak-hawak sa tali ng suot kong robe. I didn't even bother to look back at her 'cause my eyes were only focused on the woman whose personality was damn mysterious to me. Biglang bumalik sa isipan ko kung paano lumapat ang malalambot niyang mga labi sa balat ko at kung paano niya sinipsip ang sugat ko kani-kanina lamang sa gitna ng kagubatan. I still feel it up to these moments and it immediately fucking turns me on for no apparent reason, even if she has a scary look. Her slender and attractive body, her healthy breasts. Damn! Mababaliw yata ako kapag hindi ko sila nahawakan! "May mga customer pa kasi ako, tay, eh." Kaagad akong napalayo at tumalikod nang mabilis siyang lumapit sa matandang lalaking nagtitinda ng mga buko. Nagtingin-tingin ako kunwari dito sa tindahan ng mga souvenirs habang nililingon-lingon siya. "Unahin mo muna ang pagkain mo! Nand'yan lang naman 'yan sila!" pasigaw na sagot sa kanya ng matandang lalaki habang iniaabot sa kanya ang isang pirasong nilagang kamote na may balat pa at isang baso ng buko juice. So, 'yon pala ang father niya. Mukha nga siyang masungit. I suddenly remembered what she had said earlier, that her father would kill me if he caught up with me in their place. Kitang-kita ko rin kung gaano kalapad ang hawak nitong itak ngayon, na ipinangbibiyak niya ng buko. Baka habulin niya ako ng itak kapag nalaman niyang nakarating ako sa lugar nila kanina at nakita ko na ng buong-buo ang katawan ng anak niya! Shit. Mabuti na lang pala, nakaalis din ako kaagad doon. "Hi, pogi! Kahit libre ko na lang 'yan sa iyo! Gusto mo ba 'yan?! Gusto din kita!" I suddenly turned to the woman next to me, who had a very sweet smile as she stared at me seductively. May hawak na rin pala akong souvenir magnet na ngayon ko lamang napansin. "What?" I sarcastically asked her as I raised my eyebrows. "Narinig mo ba 'yong sinabi ko? Ang sabi ko libre na lang 'yan--" "Hindi ako bingi," kaagad kong sagot sa kanya bago ko idinikit sa malapad niyang noo ang souvenir magnet na hawak ko. Makapal ang nguso niya at masyadong malapad ang paliparan niya. Kaagad ko siyang tinalikuran at nagtungo sa malapit na lugar kung saan naroroon ang tindahan ng babaeng masarap sumipsip-- "Libre ko na sa iyo, pogi! Kahit sampo pa!" the woman behind me shouted again, which made me wince. Tsk. This is really my biggest problem with myself, being so handsome. Damn it. I just ignored her and just kept walking. She’s not the type of girl I would be in bed with. Hindi siya makinis at baka mahawa pa ako ng mga fungus niya sa balat. Nagkubli ako sa isang puno sa malapit at pinagmasdan ang ginagawa ng babaeng ito. Wait, I heard what her father called her earlier. Ulan. Ulan? Seriously? Why Ulan? May gano'n bang pangalan? Nakita kong abala siya sa pag-aalok sa mga kababaihan ng tinda niyang mga kwintas at porselas na yari sa kabibe. So, that means that's what I saw earlier she was doing by the sea, picking up seashells and making jewelry. Kikita naman ba siya d'yan ng malaki? Masusulit ba ang pagod niya sa paggawa at pagbenta ng mga 'yan? Her hair is so long and it looks like she intentionally put it on her face to cover the right side of it where her thick birthmark is. Bakit naman kasi doon pa tumubo iyon? Sayang ang ganda niya. I know she's so beautiful and unique. Mapupungay ang mga mata niya at nakakahalina titigan. Her nose was as sharp as mine. She has thin lips that I think are naturally red. Kanina lang ay naramdaman ko ang mga iyon sa balat ko. Tsk! Heto na naman ang kakaibang nararamdaman ko sa sarili ko. I immediately took a deep breath and stared at her again. P'wede namang sa tagong bahagi na lang ng katawan niya tumubo ang birthmark niya. In her ass, isn't it? I often hear that a person has a birthmark on the ass. Well, I'm just not sure. "There you go again!" "Fuck!" I almost jumped in shock when suddenly my stupid brother Daemon shouted and clapped behind me. Kaagad ko siyang inambahan ng suntok sa mukha but he quickly moved away from me while laughing like crazy idiot. Sira-ulo talaga ang gago. Darell was also behind him shaking his head but also smiling as he looked around. "I already know that, brother. You're fucking hunting tahong again!" said Daemon before laughing again. Tsk. "You fuckwad. Leave me alone, will you? Puntahan niyo si kuya Dylan do'n! Pag nawala 'yong mga 'yon, yari tayo kay Dad." "Bakit kami lang? Tatlo tayong inutusan, remember? Hindi mga babae ang pinababantayan sa atin dito kundi 'yong malalanding love birds do'n!" sagot niya kasabay nang muli niyang paglapit sa akin. Napansin kong napapalingon na sa amin ang mga kababaihanng nasa malapit lang at kaagad nila kaming nginingitian at kinakawayan. "Come on, jerk." Lumapit na rin sa akin si Darell at pinagtulungan nila akong hilahin. Tangina. Sana pala hindi na lang sumama itong dalawang ulupong na 'to dito. Hindi ako makaporma ng ayos. I looked again at Ulan who until now was still busy talking to her customers. Tsk. Hindi man lang ba niya ako napansin? Hindi man lang ba niya narinig ang guwapo kong boses? Ang lapit-lapit ko lang sa kanya! "By the way, Lauren was looking for you earlier. According to her, she saw you go to the forest," said Darell as we continued walking. "What?! Nakita pa niya 'yon?" inis ko namang tanong sa kanya. "She's a really pathetic stalker." "And what the hell did you do in the forest? Damn, man! Don't tell me sumalisi ka do'n?" Daemon asked me with a doubtful look. "Are you crazy, idiot? Do you think I'll use a woman on the lawn?" Bigla siyang humalakhak ng malakas, na siyang ikinasinghal ko. 'Di talaga nag-iisip ang gago. "Eh, ano ngang ginawa mo do'n?" "Wala. Bakit ba ang dami niyong tanong? Mauna na kayo. I'll just pee." "Totoo ba 'yan?" tanong ni Daemon habang may mapagduda na namang tingin sa akin. "There's a bathroom in Kuya Dylan's cottage," sagot din ng gagong Darell. "Are you nuts, idiots? Do you think he'll let us in there? Eh, pinababalik na nga niya tayo ng Manila!" Sabay naman silang napakamot sa mga ulo nila. Tsk. Nag-iinit lang ang ulo ko sa dalawang 'to. I immediately turned my back on them and went to the hotel just across from us. Kaagad akong pumasok sa loob ngunit pagdating doon ay kumubli ako at muli silang sinilip sa labas. They were still there and busy talking while looking around here at the hotel where I was. Fuck! Hindi talaga ako lulubayan ng dalawang 'to. I just continued walking inside the hotel and went out the other door kung saan tanggapan ng mga parating pa lang na mga bakasyunista at mga turista. Umikot ako sa kaliwang bahagi at nagtungo sa restaurant kung saan dumaan kanina si Ulan pauwi sa bahay nila na nasa gitna pa ng gubat. Bakit naman kasi napakalayo ng bahay nila? It's really in the middle of the fucking forest. Aren’t they scared there? Baka mamaya niyan ay may nakatira pala doong aswang o mga lamang-lupa. Tsk. Jheimwel Rain "Tatay, mauuna na po akong umuwi para makapagluto na po ako ng hapunan natin," paalam ko kay tatay habang inaayos ko ang pagkakasakbat sa balikat ko nang dala kong bag kung saan nilalaman ng mga niyare ko nang mga kwintas at porselas. Kakaunti na lang naman ito dahil marami akong nabenta ngayong araw na ito at nakabili rin ako ng karneng manok para sa masarap na ulam namin mamaya ni tatay. "Oh, sige, anak. Mag-iingat ka. Ipapaubos ko na lang itong mga natitira pa. Iilan na lang naman ito," tukoy niya sa ilang piraso na lang na mga buko sa kariton niya. "Opo. Uwi ka kaagad, tay!" "Sige, anak." Kaagad ko na siyang tinalikuran at naglakad patungo sa liblib na bahagi ng isang restaurant kung saan mabilisang daan patungo sa daang pauwi sa barong-barong namin ni tatay. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil excited na akong magluto ng tinola, na hahaluan ko ng sariwang papaya mamaya. Bihira kami makakain ni tatay ng karne dahil may kamahalan. Palagi lang kaming isda at malapit na talaga kaming tubuan ng kaliskis nito. "Hi." Ngunit bigla akong napahinto sa paglalakad nang bigla na lamang may nagsalita sa harapan ko. Magdidilim na ang paligid ngunit nakilala ko pa rin ang lalaking nagtungo kanina sa bahay namin ni tatay sa gitna ng kagubatan. Siya rin 'yong lalaking nakagat ng ahas at iyan pa rin ang postura niya. Nakasuot pa rin siya ng robe at sumisilip mula doon ang dibdib niyang mabuhok. "I-Ikaw na naman?" tanong ko kahit ang dibdib ko ay kumakabog na naman ng malakas. Taimtim siyang nakatitig sa akin. Napakaguwapo niya at napakakisig ngunit wala akong tiwala sa mga ganyang hitsura. Maraming lalaki na ang nambastos, nanukso at kumutya sa akin sa lugar na ito at alam kong isa lang din siya sa mga iyon. Humakbang siya palapit sa akin na siyang ikina-atras ko naman. "Huwag kang lalapit kundi, ibabato ko sa iyo 'tong dala ko!" Itinaas ko ang hawak kong supot na siyang nilalaman ng karneng manok. "Relax, baby. Wala naman akong gagawing masama. I just wanna thank you for saving me earlier and I want you to be my friend if--" "Hindi p'wede! Bastos ka! Layuan mo 'ko!" kaagad kong sigaw sa kanya. Sa hitsura niya, kutis at pananalita niya ay halatang mayaman siya at alam kong laruan lang para sa kanila ang mga babae, katulad na lang ng maraming turistang napupunta sa lugar na ito. "What?" "Hindi ka makakarating sa lugar namin kung hindi mo ako sinundan!" Naalala ko rin ang ginawa ko kaninang paliligo sa batis at siguradong nakita niya ang buong katawan ko! Nakita ko rin ang kanya dahil wala siyang suot na brief at kaya siya kinagat ng ahas ay dahil binosohan niya ako! Sigurado ako do'n at karma niya 'yon! "That's why I'm here and trying to apologize to you--" "Anak, sino 'yan?! Sinong kausap mo d'yan?!" Bigla kong nadinig ang tinig ni tatay mula sa likuran ko. Napalingon ako sa kanya na ngayon ay naglalakad na patungo sa kinaroroonan ko. Siguro ay pauwi na rin siya dahil dala na niya ang galon na pinaglalagyan ng buko juice. "Oh, shit." Muli akong napalingon sa mambobosong lalaking nasa harapan ko ngunit napahabol na lang ako nang tingin sa kanya nang makita ko itong mabilis na pumasok sa loob ng restaurant. Napataas bigla ang kilay ko sa ginawa niya. Duwag naman pala. Hmp! Siguradong tatagain siya ni tatay kapag nalaman ang ginawa niyang pamboboso sa akin kanina! Siguradong putol ang alaga niyang kanina ay nakita kong umurong dahil sa takot niya sa ahas! Nagmukha tuloy 'yon pututoy ng bata! Hmp!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD