Prologue

1322 Words
New York Fashion Week. Manghang mangha si Fauleen habang nakatingin sa buong paligid ng Time Square "Oh my god! Blaire, this is a dream come true! Thank you!" She excitedly hugged her bestfriend who just laughed at her reaction. "Oh gosh, Leen! Seriously? You've been in the U.S for how many years!" bulalas ni Blaire. Umirap si Fauleen. "Yeah, but it's my first time here in New York! You know naman na I was in L.A and I had no time to travel!" Tumawa lang ulit si Blaire. "Yeah cause you're too focused with school and work. I invited you so many times, but ngayon ka lang pumayag na mag move in here." Ito naman ang umirap. Bumuntong-hininga na lang si Fauleen. His blondie friend, Blaire, is a half Filipino. Nagkakilala sila sa junior year niya noong sa L.A pa ito nakatira. Kaso nag-migrate ito sa New York bago pa man sila mag-college. Siya naman ay nanatili sa L.A dahil sa kagustuhang ng tita niya roon. She actually thought migrating to America would give her freedom, but she's damn wrong. Mas kontrolado pa ang galaw niya rito kaysa sa Pilipinas. She wasn't free at all. May posisyon ang tita niya sa school niya noon kaya nababantayan siya. Kahit na gustong-gusto na niyang magpunta ng New York para sana dito mag-college hindi siya pinayagan. Her course is fashion design, so it was really her dream to be in new york. Kaya nga lang mahadera ang mga tita niya. No choice siya kundi mag-stay sa L.A hanggang matapos niya ang college. Nakamit niya lang ang kanyang pinakaaasam na freedom nang mag-graduate siya last month. Noong nakaraang buwan lang din umuwi ang tita niya ng Pilipinas. Biglaan iyon at ni hindi siya sinabihan sa detalye. Nagsawalambahala na lang siya dahil gusto niya rin naman na mapag-isa. Early this month lang siya na-convince ni Blaire na mag-move in na finally dito sa New York. Hindi niya rin alam kung anong milagro ang dumating at pinayagan na rin siya ng ama na umalis sa bahay ng tiyahin niya sa L.A. Tinulungan din naman siya ni Blaire na maghanap ng trabaho rito. Paraket-raket muna habang pini-figure out niya pa kung paano niya sisimulan ang kanyang fashion career. Halos tumili siya nang pumarada sa kanyang harapan ang mga models ng isang kilalang brand. "Oh my gosh! This is a dream come true! I can't help it!" Halos mangiyak ngiyak na siya sa tuwa. Ever since she decides to pursue fashion, it has always been her dream to witness the big 4 fashion show in the world. Una sa bucketlist niya ang NYFW of course. Mamaya niya na pupuntahan ang Paris, London at Milan kapag nag-around the world tour na siya. New York Fashion Week has two types of show: the first one is open for public and the other one is the industry. Unless you're a buyer or work in the press, it is unlikely that you'll be able to snag a seat to the heavy hitters. Isa pa, super mahal ng mga tickets sa mga exclusive shows. Although his family is rich in the Philippines, she's not spoiled with everything that she wants. Pinatapon nga siya sa America para wala ng problema sa Pilipinas. To cut the story short, she's not that spoiled heiress other empire has. Normal na normal ang buhay niya rito. Pinapadalhan naman siya ng allowance at pang-araw araw, pero siya ang bahala sa mga luho niya. Hindi sasapat ang allowance niya sa isang linggo pambili ng ticket sa isang VIP show. Mabuti na lang talaga at nilibre siya ni Blaire ng tickets para sa dalawang public shows. "I already told you na di ba, you should work on that boutique already!" she heard Blaire say as they were watching the models ramp. "I'm on it!" sabi niya lang, hindi tinatanggal ang mga tingin sa mga designs na suot suot ng mga models. Halos mag-korteng puso ang kanyang mga mata habang sinusuri ang mga designs na iyon. She suddenly imagine her own brand soon. She imagined herself being one of the top designers to showcase her talent in the New York Fashion Week. Wala na sigurong higit na makakapagpasaya sa kanya kapag nangyari iyon. Having a boutique in New York and joining the New York Fashion Week are her greatest dreams. Nagpalakpakan ang mga tao pagkatapos ng ramp walk. Fauleen got her phone and took pictures of the models and the view of the show. "Gosh first day pa lang pero iyong excitement ko, grabe na!" She laughed as she moved her phone around to take some videos. Blaire just laughed. "You look like a kid, Leen. Chill we've got a lot of days pa," sabi nito sa kanya. Umirap siya. "Yeah, as if we have a lot of money to buy tix right?" Naiiling na sabi niya. Tumawa lang ulit si Blaire. "Trust me, Leen, I have connections." Kinindatan siya ni Blaire. Tinawanan niya lang ito. Nag-pictorial muna silang dalawa ng kanila bago sila pumunta sa next show nila. At dahil nga NYFW, syempre nag-dress up din sila na para bang kasali rin sila sa mga models. Halos lahat din naman ng mga nagpupunta ay kani-kanilang mga OOTD. Napangiti si Fauleen habang nakatingin sa paligid. 'Someday, I'm gonna have my own show here too. I'm gonna see my dresses being wore by those ramp model.' "New York Fashion Week Day 1, say cheese Fauleen!" Itinapat ni Blaire ang cellphone nito sa kanila. "Cheese!" natatawang sabi niya. They had different poses together before finally walking towards their next show. It was indeed the best day of her life. She has never been this free. She has never been this excited. Pakiramdam niya sobrang fulfilled niya na kahit na hini pa naman siya nakakalahati sa mga pangarap niya. Being in the New York Fashion Week and being able to witness those creations on the street makes her more motivated in life. 'Let's get that boutique and fashion line, Fauleen! You'll make it! ' "Let's go, Leen! Wooh!" Natawa siya sa sigaw ni Blaire. Alas - otso na ng gabi at nandito sila sa isang bar sa Washington Ave. May kaibigan si Blaire na nag-invite rito kaya sumama siya. "Enjoy your fucking freedom, biatch!" hiyaq ng kaibigan at ni-bottoms up ang isang shot na hawak nito. Humiyaw rin siya at tinungga ang shot na binigay ng kaibigan. Halos mabingi siya sa ingay ng club. Halos mahilo hilo na rin siya sa mga neon lights sa buong paligid. Hindi mawala wala ang ngiti sa kanyang mukha habang sumasayaw sila sa beat ng DJ. 'Yes, Fauleen, welcome to your freedom!' Nasa kalagitnaan sila ng pagsasaya nang biglang nag-vibrate ang cellphone niyang nasa loob ng kanyang skimpy shorts. Kumunot ang noo niya at sandaling huminto. "Hey, I'm just gonna pick up this call!" halos sigaw niya kay Baire dahil hindi na sila magkarinigan. Tumango lang si Blaire bago hinarap ang isang lalaking blonde na kanina pa nakikipag-flirt dito. Napailing na lang siya at umalis doon. Inalapag niya ang shot glass na hawak sa bar counter saka dumiretso sa sulok na wala masyadong tao. Kunot noong tiningnan niya ang tumawag. Itinapat niya ang cellphone sa tenga at ang isang kamay naman niya at itinakip niya sa kabilang tenga. "Hello?" "Fauleen." Bahagya siyang natigilan nang marinig ang boses na iyon. "Tita Ave?" Ito iyong tita na kasama niya noon sa L.A. Kumunot ang kanyang noo. 'Bakit naman tumawag ito?' "Where are you?" "Po? Nasa labas po." "We need to talk." "Oh, okay po, wait." Bumuntong-hininga siya. Sandali niyang tinanggal ang cellphone sa tenga saka lumabas ng club. Nang makahanap ng tahimik at magandang spot sa harap ng club ay muli niyang itinapat ang cellphone sa kanyang tenga. "Bakit po tita?" tanong niya. "You need to go home." Mas lalong nangunot ang kanyang noo. "Sa L.A po? Bakit?" "No. Sa Pilipinas. Go home, Fauleen. Your father needs you. The whole family needs you."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD