ONE

994 Words
Mommy always told me to hide from the evil wolf. Kaya naman nanginginig ang buong katawan na sumiksik ako sa loob ng madilim na built in cabinet na iyon. Suddenly, I heard loud footsteps. Pumasok iyon sa loob ng silid. "No! Please Misha! Huwag mong saktan ang anak natin." I bit my lips. Is my poor mommy crying again? "She's a big disappointment to all of the Kentas! Tasha got a son but you bitch, binigyan mo ako ng walang silbing anak!" Nakarinig ako ng isang malakas na lagapak. I whimpered. I knew what happened. The evil wolf hurt my mommy again. "Now, where is that good for nothing useless child, slut!" I heard another slap and mommy yelped in pain. Ipinikit ko nang mariin ang aking mga mata at tinakpan ko ang dalawa kong tenga. I was shaking so badly from terror and out of anger. Terror because that evil wolf was a bad bad creature. Lagi kami nitong sinasaktan. He said it was because he was very disappointed having a daughter instead of a son. Anger because I hated him so much sa pagiging malupit sa aking ina. Mommy was a kind woman. A kind mother and a great Luna to BloodyPaws. I didn't really understand why he's being cruel to her. Humikbi ako. Suddenly, I noticed the door of the cabinet shook. Napamulat ako at nanlaki ang aking mga mata. Did the evil wolf find me? Nagsimula akong manginig muli. "No please." Niyakap ko ang aking munting katawan. If the evil wolf find me, he will punish me again for being a bad girl and it would be too painful. Napatakip ako sa aking bibig ng unti-unting bumukas ang pinto ng cabinet. My heart beated loud from my chest. Hindi ko na napigilan na impit na mapatili sa sobrang takot. Hanggang sa isang nakasisilaw na liwanag na nagmula sa labas ang tumama sa akin. Hindi ko magawang kumurap ni ang makagalaw. I saw a built of a man standing outside and I whimpered again. He found me! "No, Daddy! Please!" Nahintakutang pagmamakaawa ko dito. A powerful hand suddenly grabbed me and I screamed aloud in utter horror. ______ "WHAT the fuck are you doing here, brat?" I was surprised and fell. My face hit the floor while my butt got stucked inside of the cabinet that made me winced. "Damn!" someone snickered. Napabuntong hininga ako sabay tingala upang alamin kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Bumulaga sa aking paningin ang isang matangkad na lalake na may mahaba at itim na itim na buhok. May iritasyon sa mukha nito habang nakatingin sa akin. "Inyu Weese?" I mumbled. Napabuga ito ng hangin. Hinawakan nito ang collar ng aking dress at tinulungan akong makabangon. He lifted me up effortlessly and stared at me with a deep frown on his gorgeous face. "Ilang beses ko bang sasabihin na Inu Reese ang pangalan ko at hindi Inyu Weese." Ipinantay ni Inu ang mukha ko sa mukha nito. I blinked multiple times in disbelief. "It's weally is you, Inyu Weese," pautal na anas ko. Kung ganoon, nananaginip lang pala ako kanina? Maang na tumitig ako dito. Why he just rescued me from one of my nightmares. Tumaas ang isang kilay ng aking kaharap. "Sino pa sa akala mo? Ano ba ang ginagawa mo sa---" Huminto ito sa pagsasalita nang may mapansin. I bit my quivering lips as my eyes watered. "Are you crying, insect?" bulalas nito. Hindi ko na nasagot ang tanong nito nang hindi ko na napigilan pa ang pagpalahaw ng iyak na sa sobrang lakas ay halos umuga ang buong main packhouse. "Ugh! For christsake!" The very rude and handsome rouge in front of me put me down. Ngunit para lang ikulong ako sa mga bisig nito. "Ano na naman ba ang problema? What do you want this time, Alva Kenta?" Awtomatiko akong huminto sa pag-iyak. A mischievous smile appeared on my lips and I replied. "Lez pway wiv you hair Inyu Weese!" bahagya akong lumayo dito at hinaplos ang buhok nito. Inu's jaw dropped. Daig pa nito ang binagsakan ng hollowblocks sa ulo sa reaksyon ng mukha. "Na naman!" He grimaced. Ngumuso ako at umakto na muling aatungal ng iyak. "Y-you von't like?" "Okay, okay! Calm down. Just no more clips and ribbons brat!" agad na wika nito at dahil doon ay napatalon ako sa tuwa. He heaved a deep sighed and hissed under his breath. "Sarap sakalin ng insektong ito!" I giggled as I heard that but didn't comment cause I knew that he's adjusting to his new surroundings. Napagsalikop ko ang aking mga kamay at puno ng pag-asang tinitigan ito. Sinong mag-aakala na ang Asian Alpha King of the Rogues ay nagawang pasunurin ng nilalang na balak nitong paghigantihan? He had somehow change when the Asin Wolves War ended. Nang malaman nitong ako, si Alva Kenta, ang Alpha Female ng BloodPaws ay ang itinadhana dito ni MoodGoddess. Although, no one really knew what's running inside of his mind up to this moment cause he's still one of those rogues and he's not the leader of those rebel mutts for nothing. I knew that he's still as dangerous as before. Isang malaking banta sa kaligtasan ng lahat ng mga wolf pack sa Asya. So I will keep him close and I will do everything to change his evil heart for good. "Ei, Inyu Weese, " tawag pansin ko dito at timingkayad upang ilapit ang aking mukha dito. Nawala ang gusot sa mukha na bumaling si Inu sa akin. "What is it, insect?" Isang mabilis na halik sa labi ang ibinigay ko dito. "Thanks for saving me earlier, mate." And I grinned widely at him. Inu Reese froze and his jaw dropped. Napanguso ako at napa-isip. Dahil ba hindi ako nagbaby- talk? O baka naman sa unang pagkakataon ay natikman nito ang unang halik ng kan'yang insekto? With that thought, I pinched his cheeks and giggled. You are mine now, Alpha Rogue!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD