bc

OUR ENTWINED LUST

book_age18+
2.7K
FOLLOW
8.1K
READ
billionaire
dark
possessive
dare to love and hate
drama
bxg
city
small town
love at the first sight
affair
like
intro-logo
Blurb

Kathleen believes that being single is sufficient. She does not require a man in her life. That is what she has always believed. But one day, she meets the man who would convinced her that everything she thinks is a lie. A man who can fill her stomach with butterflies. Not only butterflies, but hunger, need, and insatiable pleasure. Their fate appears to be playing them alone. Now she was smitten by his charisma. Falling into a pit where there is no point of turning back. She\'s trapped and can\'t even escape her own feelings. Worse yet, she discovered that the man she most desired was already married. Will she be able to fight for him? Will she be able to do anything just to please her own desire? Will she be able to bear the pain? Or will she be able end up getting every bit of him, by hook or by crook.

chap-preview
Free preview
Kabanata 1
Kabanata 1 KATHLEEN was very tipsy at this moment. Gusto niyang magwala dito sa club at kalimutan ang napag-usapan nilang dalawa ng kanyang ama kahapon tungkol sa plano nitong marriage set up. Yes! She get him! Marahil ay nagsawa na yata ito sa kasasabi niya na magpapakasal siya at the right age and shoot! She's now twenty-nine years old and no man ever touches her virgin body! Can her father blame her? Sorry but she was too picky choosing for her forever! Gross! Ang paniniwala niya kasi sa buhay ay masarap mabuhay bilang isang single. She laughed looking at Nica cursing Sheena. They were arguing about who the first own the man named Rolando. "Why fighting for a man when you can have those man out there?" Itinuro niya pa ang mga kalalakihan na nasa kabilang table. Edralyn sat beside her. "Hindi mo maiintindihan ang dalawang iyan kung hindi mo rin susubukang magkaroon ng nobyo," anito at napahagikhik. Mukhang may tama na rin ito kagaya ng dalawa niya pang mga kaibigan. She slouch her weight onto the couch. "All of you knows me. Hanggang fling lang ang kaya kong ibigay," sagot niya. Tumabi naman sa kanya si Bella na kagagaling lang mula sa dance floor. "You know what my friend! Flirting is okay pero mas okay din naman iyong may settlement ka, 'di ba?" ani Bella. "Don't settle for less Bella. We don't know what's gonna happen," sagot niya. "Exactly! Don't settle yourself to become a single for life!" sagot naman ni Bella pabalik sa kanya. "Have you contacted Vy? She's not answering her phone," pag-iiba niya ng usapan. "She texted me! Okay daw siya," sagot naman ni Riza. "Kath! Member ba ng intelligent service iyang erpat mo? Dami nilang naka-tuxedo ah!" wika pa ni Farrah habang kumakain ng potato chips. Ang tinutukoy nito ay ang mga bodyguards na kanina pa nakasunod sa kanya. "They're guarding my diamond necklace," sagot niya sabay tawa. Natawa rin naman ang mga kaibigan niya. "No wonder you're known by the name Ms. Brandy," kumento naman ni Bella. "I'm used to it," sagot niya lamang. Honestly, she never know where that came from but to be honest? She's not like what people used to see her. Oo, laking mayaman siya at sanay sa mga branded na luho pero hindi siya spoiled brat at lalong hindi matapobre. Kilala siyang mapagbigay, iyon lang iyon. "Kath, let's go home after these two get sober," ani Bella at mukhang hindi na nagugustuhan ang ginagawang pag-iingay ni Nica at Sheena, na kanina pa nagmumura. Tumango naman siya saka tumayo. "Wrap up guys! We're leaving!" aniya sa mga kaibigan. Nagsitayuan naman ang mga ito. "Kath, settled na tayo sa resort, 'di ba?" biglang tanong ni Edralyn. "Oo. Naayos ko na iyon. Bakit? May problema ba?" "Kami wala, pero iyong lalaking iyon, mukhang mayroon," wika ni Nica at itinuro ang isang lalaki habang kausap ang ilang bodyguards niya. Kumunot naman ang kanyang noo at napatingin sa itinuro ni Nica. They're right. There's a man standing at the corner, talking to her bodyguards and they're quite serious. "Kanina pa iyan tingin nang tingin sa iyo," wika ni Riza. "Kath, are you in trouble?" tanong naman bigla ni Farrah sa kanya. "I'm not," sagot niya dahil wala naman talaga siyang kaalam-alam sa nangyayari. "Don't mind them. Let's go ladies." Umuna na siya sa paglabas sa club nang bigla na lamang may humablot sa kanyang kanang braso. Hindi naman ganoon ka mapanakit ang pagkakahawak nito sa kanya ngunit may konting diin pa rin. Nang tingalain niya ito'y agad na kumunot ang kanyang noo. Siya iyong lalaking kausap ng kanyang mga bodyguards. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" tanong niya dito. She was tilting her head. He's too tall. "Kailangan nating umalis." "Umalis? What?" Hindi ito kumibo at diretso siyang hinila nito palabas ng club. Her friends were confused too why she's drag out by this man. "Ano ba!? Bitawan mo nga ako!" pagpupumiglas niya. "Huwag mong hintayin na buhatin pa kita at ibagsak papasok sa kotse." Natigilan siya sa sinabi nito. His voice was full of authority. Mabilis siyang isinakay nito sa kulay orange na Toyota Vios na sasakyang nakaparada malapit mismo sa entrance ng club. She's sitting in the front seat while this man is sitting at the other seat, facing the stearing wheel. Mabilis niyang dinukot sa bag niya ang kanyang cellphone. "I swear! I'll make sure my father will fire you!" aniya at nag-dial ng ilang number sa kanyang phone. Wala namang imik ang lalaki. Tinawagan niya si Riza. "Kath, where are you? Bakit nasa ibang sasakyan ka? Bakit itong mga bodyguards mo nakabantay sa amin? Ayos ka lang ba?" sunod-sunod na tanong ni Riza sa kanya pagkasagot nito sa kanyang tawag. "Riza, kalma! I'm still finding out what's going on. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Just enjoy, okay? Expenses is on me." "Okay, ingat ka." She drop the call. Binalingan niya ang lalaking kasama. "Now explain to me what was happening?" She cross her arms. "Bukas, tatawag ang ama mo." "What? Puwede mo namang sabihin na lang sa akin, 'di ba?" nakataas kilay niyang wika. Bigla naman nitong inihinto ang sasakyan at kinuha ang kanyang bag. "What the hell are you doing!?" namimilog ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Tinitigan lamang siya nito. Kinuha nito ang kanyang cellphone at mabilis itong pinatay. "No phone calls," anito at ibinato ang bag niya sa backseat. Napaawang ang kanyang mga labi. "Are you crazy!? How am I supposed to run my business without my phone!" "Email," tipid na sagot nito at muli ay pinaandar na ang sasakyan. "This is so stupid!" inis niyang wika at padabog na tinanggal ang kanyang seatbelt. Bigla namang huminto ang sasakyan dahilan para muntikan nang sumubsob ang mukha niya sa dashboard ng sasakyan. "Are you out of your mind!?" "Oh yes my lady, in fact, ang pinakaayaw ko sa lahat ay iyong maingay," anito at may kinuha sa bag nito na panyo. Bigla nitong itinakip sa kanyang bibig at halos magpumiglas siya. Oh shit! She feel now so dizzy until she went black out.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

AKIN KA LANG (Complete Story)

read
355.1K
bc

Owned By The Mafia Boss

read
589.8K
bc

Loving His Enemy (Love in Disguise Book 3)

read
13.5K
bc

The Ballerina's Downfall

read
46.5K
bc

Sweet Seduction

read
244.9K
bc

The Man with a Fragile Heart

read
199.6K
bc

SEVEN DAYS WITH THE BILLIONAIRE (TAGALOG)

read
27.6K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook