bc

My Secret Marriage

book_age18+
25.5K
FOLLOW
127.2K
READ
escape while being pregnant
love after marriage
second chance
arranged marriage
drama
sweet
bxg
betrayal
enimies to lovers
lies
like
intro-logo
Blurb

In the heart of a picturesque small town, beneath the facade of their everyday lives, Charlotte and Clark share a closely guarded secret: a hidden, passionate love that transcends societal boundaries.

Bound by tradition, they must navigate the treacherous waters of secrecy, risking everything for a love that society forbids. As their clandestine romance unfolds, they discover that love knows no bounds and that the power of their connection might just be strong enough to shatter the constraints of their world.

Will their secret marriage remain hidden, or will their love story defy the odds and rewrite the rules of their society?

Find out in this captivating romance novel that explores the enduring power of love against all odds.

chap-preview
Free preview
Prologue
This is only a WORK OF FICTION. Names,characters,places and events are FICTIOUS, unless otherwise stated. Any resemblance to a real person, living or dead, or actual event is purely COINCIDENTAL. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this story may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission of the author.                                               PLAGIARISM IS A SERIOUS CRIME ***   "Watch where you're going!" maangas na bulyaw ng lalaki sa isang estudyante. Masama ang tingin n‘ya sa bagong biktima na tinatawanan lang ng mga barkada n’ya. Kaagad na humingi ng paumanhin ang lalaking naka-eyeglasses sa maangas na lalaking nabangga n’ya. Halata ang takot sa mukha ng lalaking naka-eyeglasses dahil sa sama ng pagkakatingin ng lalaking nabangga n’ya. Kung nakamamatay nga lang ang tingin ay siguradong kanina pa pinaglalamayan ang lalaking may suot ng salamin. Kawawa naman. Never in my life na mapalalapit ako sa maangas, masungit at bipolar na lalaking iyon. Gayunpaman ay hindi maikakaila na napakagwapo at ubod pa ng talino ang ma-attitude na lalaki. He’s Clark Jen Go, the soon-to-be Doctor Go, at hearthrob ng Ranger High University. Lahat ng bumabangga o gustong banggain si Clark ay kaagad na tumitiklop. Ako man ay hindi magnanais na mapag-trip-an ng magbabarkadang iyon. Maipapayo ko na lamang sa mga magbabalak na kalabanin s’ya ay umiwas na lang sila kung ayaw nilang masira ang mapayapa nilang buhay. I’m Charlotte Jen De La Fuente. And yes, pareho kami ng second name ng lalaking iyon. Pakiramdam ko tuloy ay napakamalas ko na dahil doon. Naglakad na lang ako palayo sa quadrangle, palabas sa university. I felt my phone buzzed so I fished it out of my pocket. Meet me at the restaurant. ASAP. ­-Mom Ano na naman kayang kailangan ni Mommy? May pagmamadali sa mensahe n’ya ngunit dahil may susunod pa akong subject ay nagpadala na lang ako ng mensashe na male-late ako. Dahil sa nakatuon ang buong atensyon ko sa hawak na cellphone ay hindi ko na napansin ang paparating na sasakyan. Napatalon na lang ako sa gulat nang marinig ang malakas na pagbusina nito. Kaagad na nabalot ng takot ang kabuuan ko nang makitang halos isang metro na lang ang distansya ko sa kotseng muntik nang sumagasa sa akin at kung hindi nakapagpreno ang drayber niyon ay siguradong nakabulagta na ako ngayon sa kalsada. “Ano ba?” sigaw ng lalaking lumabas mula sa sasakyang muntik nang makasagasa sa akin. “Magpapasagasa ka ba, ha?” pasigaw na tanong pa n’ya na naging dahilan ng pagyakap ko sa sarili ko. Alam kong muntik na akong maaksidente pero hindi ko pa rin naiwasang purihin ang lalaki sa isip. S’ya lang naman ang maangas at sikat na si Clark Jen Go, ang lalaking bumulyaw sa estudyanteng nerd kanina. At ngayon nga ay nakakunot ang noo n’ya at salubong ang mga kilay habang masama ang pagkakatingin sa akin. Ngunit sa halip na makabawas ay nakadagdag lang ang mga iyon sa kagandahang taglay n’ya. Kaagad na ikiniling ko ang ulo nang ma-realize ang itinatakbo ng isip. What the hell am I thinking? "Huh?" wala sa sarili kong tanong. “Bingi rin pala," pagbulong n’ya pero umabot pa rin iyon sa pandinig ko. Bumulong pa talaga s’ya sa lagay na iyon! Nakakahiya naman sa kanya. Isa pa, sa tingin ko naman ay hindi ako naglalakad sa gitna ng kalsada. Pero kung titingnan, napakalawak naman ng pwede n’yang daanan. Bakit naman sa lawak niyon ay dito pa talaga sa malapit sa akin s’ya dumaan? Inis na namaywang ako at nagtaas ng tingin sa kanya. "Hoy! Excuse me lang ha, ganoon na ba kaliit ang kalsada at dito ka pa talaga sa gilid sumiksik? Halos muntik mo na akong masagasaan, tapos ikaw pa talaga ang sumisigaw at galit?” I can’t believe I’m arguing with this guy! I even have the guts to talk back at him. "Tsk! You’re wasting my time." Matalim ang tingin n’ya sa akin. Kaagad s’yang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. At ang walanghiya, aalis nang hindi man lang nagso-sorry? Nawala yata ang takot ko sa lalaki at napalitan iyon ng inis at galit. Marahil ay dahil na rin siguro sa bigat ng nararamdaman ko, hindi ko na nakayanan pa na pigilan ang sarili. Hinubad ko ang isa sa pares ng suot kong doll shoes at ibinato sa kanya. Malakas ang pagtama niyon sa kanyang likod dahilan para lumingon s’ya. Kitang-kita ko ang panlilisik sa mga mata n’ya dahil sa ginawa ko. Oh my! What the hell did I just do? Biglang nanumbalik ang takot na naramdaman ko sa kanya dahil sa tingin na ibinibigay n’ya sa akin. Yumuko na lang ako upang makaiwas sa mapangmatang tingin nya. "Pasalamat ka Miss, at nagmamadali ako ngayon. But consider this your first and last warning. Mark my words or your life will become a living hell," he said with an authoritative tone while pointing his finger at me. After that, he got inside the car and sped away. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Sinundan ko na lamang ng tingin ang humarurot na sasakyan. Ramdam na ramdam ko pa rin ang mabilis na kalabog ng dibdib ko. I guess this is my second life now, right? Bigla kong naalala si Mommy kaya nagmamadali akong pumara ng taxi at ibinigay sa driver ang address ng restaurant na sinabi ng ina ko. Dahil sa hindi naman traffic ay inabot lang ng ilang minuto ang naging byahe ko. Mabilis akong nagbayad sa drayber bago tinungo ang restaurant na pagmamay-ari rin namin. Pagkarating ko ay agad kong tinungo ang loob at hinanap ang VIP room. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko pagkapasok ko palang ng silid. Mali ba ang kwartong napasukan ko? Lumabas akong muli at tingingnan ang gold plate na nakakabit sa dingding na malapit sa door frame. Kinuha ko rin ang cellphone ko at muling binuksan ang text message ni Mommy kanina. Tama naman iyon pero bakit naririto ang Mommy ni Clark? "Tsk. Mukhang alam ko na ang binabalak ng mga magulang natin.” Isang baritonong boses ang narinig ko mula sa likuran. Nilingon ko iyon at nagulat ako nang makita ko si Clark na nakatayo at nakapamulsa sa aking likuran. Lumapit s’ya at saka tumingin sa akin bago pumasok sa loob ng silid habang ako naman ay sinundan na lang s’ya ng tingin. Naguluhan ako sa sinabi n’ya gayung hindi naman kami malapit sa isa’t-isa at isa pa ay dahil na rin sa nangyari kanina. Nanatili akong nakatayo sa labas na tila ba tinubuan na ako ng ugat at hindi ko na maigalaw ang aking mga paa. "Oh, darling, you're here. Let’s talk inside." Narinig ko si Mommy. Nagulat na lang ako nang itinulak ako ni Mommy papasok sa silid na pinasukan din ni Clark. "Mommy, what’s going on here?" I asked, confused. Dahil hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kami narito. "Okay, sige darling, hindi na kami magpapaliguy-ligoy pa ng Tita mo," makulit na sabi ni Mommy. May halong pang-aasar ang ngiti ni Mommy. Tumikhim si Mrs. Go at saka ngumisi.  "You guys are getting married!”  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

My Husband's Mistress

read
292.8K
bc

That Professor is my Husband

read
502.0K
bc

Lustful Desire Series#1:Aiken Ventura-COMPLETED

read
21.5K
bc

Seducing My Wife (R-18)

read
332.3K
bc

The Billionaire's Forced Marriage |COMPLETED|

read
321.1K
bc

Mister Arrogant (TAGALOG/SPG18+)

read
822.0K
bc

MELISSE: The broken wife ( TAGALOG) (Completed)

read
211.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook