Chapter 4

1111 Words
Vincent "Ella," he whispered and rubbed his face roughly. Mula ng makita n'ya si Ella kanina sa airport hindi na ito nawala sa isip n'ya. Her eyes, a misty one. Her inviting lips and her slim body. She was wearing a white top na halos lumitaw na ang pusod nito and a brown skinny jeans. And her hair bun in a messy bun, na bumagay naman rito. Pansin din n'ya kanina sa airport ang mga mata ng ilang kalalakihan doon, na halos gusto n'yang sapakin dahil kung tignan ang asawa ay tila wala itong saplot. "Damn it!" He cursed. Nang may kakaibang naramdaman sa loob ng slack. "Now you're back! It's pay back Mrs. dela Merced!" He said with gritted teeth. Sa tuwing naaalala n'ya ang ginawa ni Ella na pag alis ng bansa sa mismong gabi ng kasal nila ay lalong tumitindi ang galit n'ya rito. Iniwan s'ya nito sa ere. S'ya lahat ang humarap sa mga tanong ng marami. S'ya ang humarap sa kahihiyan sa mga malapit sa kanila. At kahihiyan sa buong bayan ng San Miguel. Hindi n'ya malaman kung bakit ito umalis na lang bigla, at kung bakit nagpakasal pa ito sa kanya kung tatakasan din naman pala s'ya nito pagkatapos. Hindi n'ya matanggap ang ginawa nitong kahihiyan sa kanya. Now She's back, she need to pay everything with her sexy damn body. Isipin lang ang katawan ng asawa ay may kakaibang init na s'yang nararamdaman. Ganoon na ba s'ya kasabik sa asawa? At magmula ng makita n'ya ang asawa'y hindi na ito nawala sa isip n'ya. Ang magandang katawan nito, mga labing tila ba tinutukso s'yang halikan. Is he that desperate to get his own wife, who left him before their Wedding night? Ella has a price to pay and he demand her sexy body for payment. And she is bounden to do what he ask for. Determinadong sabi n'ya sa isip. Nang biglang tumunog ang intercom na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang sekretarya n'ya pinapatawag daw s'ya ni Mr. Ynarez sa opisina nito. Alam na n'ya kung bakit s'ya pinapatawag ng ama ni Ella. Alam n'yang pag-uusapan nila ang pagbabalik ni Ella. Bumuntong hininga s'ya at inayos ang sarili bago lumabas ng opisina. "Ella still upset and crying,' malungkot na simula ni Mr Ynarez ng pumasok s'ya sa opisina nito. "My wife asked me to stop this. Nag-aalala s'ya kay Ella. But, she's your wife now. The decision is in your hands Vincent," patuloy nito. "Pinabalik ko s'ya ng bansa dahil para sa akin kailangan n'yo nang magsama ng anak ko bilang mag-asawa. Sa tingin ko sapat na ang apat na taon para maghilom ang ano mang sugat," patuloy ni Mr. Ynarez napalunok s'ya. Habang nananatiling nakikinig rito. "Maipapangako mo ba sa akin Vincent na hindi mo sasaktan si Ella?" Seryosong tanong nito sa kanya. At tinitigan s'ya sa mga mata. Tumigas ang likod n'ya at sinalubong ang mga mata nito. Pansin n'ya ang lungkot sa mga mata nito. Tila nadagdagan ang edad sa lungkot at pagod sa mukha. "Yes Sir. We're going to start all over. We still have much time to fix things we both messed up," he answered. 'Yon din naman ang nais n'ya. Ang makapagsimula silang muli ni Ella. Mag-asawa pa rin sila. Kasal sila. Ano man ang dahilan ng pagpapakasal nila. Dala pa rin ni Ella ang pangalan n'ya. "I know you won't hurt her, Vincent. I trust you. Don't give me an another mistake. I made a mistake when I forced you to marry my daughter," emosyonal na sabi nito. At tumingin sa labas ng bintana. "What do you expect? Ama lang ako na tanging nais ay mapabuti ang anak ko. Ang pakasalan s'ya noon ang inakala kong solusyon para hindi makaladkad sa kahihiyan ang anak ko. Pero hindi ko inaasaang gagawin n'ya ang ginagawa n'yang pag alis sa gabi mismo ng kasal n'yo," seryosong sabi nito. Tumigas ang panga n'ya sa ala-ala nang kahihiyan na binigay ni Ella sa kanya at sa mga magulang nila. Kahihiyan na s'ya ang humarap. Hindi n'ya maiwasang maikuyom ang kamay sa galit na naramdama kay Ella. "Can you make a promise Vincent?" Tanong nito. At humarap sa kanya na nakatayo sa tabi ng mesa. "Promise me Vincent, hindi mo na s'ya hahayaang umalis ulit. At sana magawa mo s'yang mahalin. Baka sakaling maayos pa ang kasal n'yo kung mamahalin n'yo ang isat-isa. Ayokong pagsisihan ito ulit Vincent. Malaking parusa sa akin ang pag alis ni Ella noon," pakiusap nito sa kanya. Kitang kita ang lungkot, pagsisisi at kung anu-ano pang emosyon, at sakit sa mga mata nito. Bumuntong hininga s'ya, at tumango kahit hindi s'ya sigurado. If Love can survive their marriage? Kung may pagmamahal nga bang kasama sa pagsasamang gagawin nila? Basta ang alam n'ya gusto n'yang makasama ang asawa, upang gampanan nito ang papel bilang asawa n'ya. To fulfills her duty in his bed. 'Yon ang tanging nasa isip n'ya mula ng makita ang asawa. Matapos nilang mag-usap ni Mr. Ynarez sinabi n'yang susunduin na n-ya si Ella sa bahay ng mga ito. At niyaya na rin s-ya nitong mag dinner sa bahay ng mga ito. Pagdating sa bahay sinalubong sila kaagad ni Mrs. Ynarez. "Good evening Mrs. Ynarez," polite na bati n'ya sa magandang Mommy ni Ella. At humalik pa sa pisngi. "Good evening Handsom," ang malambing na bati rin ni Mrs Ynarez sa kanya. "Where's Ella?" Tanong ni Mr. Ynarez sa Asawa nito. "She's in her room. Papatawag ko nalang sa maid," "No! Let me call her," Prisinta n'ya. Nagkatinginan ang mag asawa bago sumagot si Mr.Ynarez. "Turn left. The second door," turo ni Mr. Ynarez sa silid ni Ella. Tumango lang s'ya at lumakad paakyat ng malaking hagdan. Pagdating sa taas. Kumatok s'ya. Pero nakakailang katok na s'ya wala pa ring sumasagot. Kaya naman dahan-dahan na n'yang binuksan ang pinto. Medyo madilim sa loob, dimlight lang ang ilaw ng lampshade, pero naaaninag n'ya ang loob. Nagulat s'ya ng makita ang asawa na nakahiga sa kama in her just black undies. Napalunok s'ya ng paulit-ulit. Habang nakatingin sa asawang undies lang ang suot. Humakbang s'ya palapit sa malaking kama at pinagmasdang mabuti ang asawa na parang nasa isang sexy magazine photo shoot. Nakatagilid ito in a sexy way. Nakadikit ang mga hita nito na makinis. Napalunok nanaman s'ya habang pinaglalandas ang mga mata sa magandang katawan nito. Her chest na sakto lang ang laki sa petite nitong katawan. Her lips na nakabuka ng kaunti. Masasabi n'yang isang kaakit-akit ang asawa n'ya. Ramdam n'ya sa kakaibang pakiramdam habang pinagmamasdan ang asawa. Naramdaman na rin n'ya ang pag gising ng alaga n'ya sa loob ng slacks. "Ella," he whispered.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD