The King's Wife

155 Words
"Who are you?" tanong ko sa isang lalaking di ko man lang kilala. Lumapit siya saakin at niyakap niya ako bigla. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko parang kumakarera sa bilis. "T-tell me... Who are you?" sabi ko. Pakiramdam kong malayo sa kanya... ayokong mawala siya sa mga paningin ko ngayon. "Eren...." bigla akong napamulat dahil sa alarm clock sa gilid ko. Kainis naman oh! tsk. Dream boy ko. Ano ba talagang full name mo? Eren... Yan lang palagi ang naririnig ko. Pwede bang may idugtong pa? Araw araw ko kasi siya napapaginipan. Bakit palagi ko siyang napapaginipan. Sino ka ba talaga Eren. Pero may naalala akong isang sentence na sabi niya nung napaginipan ko rin. At yun yung.... 'Your mine, alone.' ********** "Mahal na Hari, oras na po." sabi ng kanang kamay ng Hari. Tumayo naman siya sa trono niya at tumingin sa isang malaking salamin at makikita mo dun yung larawan ng babaeng matagal na niyang hinihintay. "Malapit na kitang makita, Aking Reyna." sabi ng Hari. ******* LMCD
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD