The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)

The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)

book_age18+
17.4K
FOLLOW
81.5K
READ
spy/agent
family
tragedy
highschool
abuse
betrayal
illness
asexual
passionate
wild
like

ALPHA & BETHA ORGANIZATIONS/AGENTS SERIES 1

[WARNING! SPG! MATURE CONTENT!]

Cedric Jeong Parker, lumaking bihasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga hayop sa kagubatan dahil ito ang siyang ipinamulat sa kanya ng kanyang sariling lolo na isang Heneral upang maging isang pinuno ng isang lihim na organisasyong pupuksa sa lahat ng krimen sa bansa.

Iba't ibang uri ng kagat ng hayop sa kanyang katawan ang kanyang tinamo sa murang edad pa lamang. Iba't ibang klase ng pangil ng hayop ang bumaon sa kanyang laman bago maging isang perpektong mandirigma.

Ngunit kung sa tingin ng iba ay isa siyang malakas at matapang na agent ng Alpha Organization na siyang pinamumunuan niya, sa puso at isipan niya ay nag-uumpisa na siyang manghina at mawasak. At ang tanging kinakapitan na lang ay ang nag-iisang babaeng nagbibigay ng lakas sa kanya upang patuloy na lumaban.

Ngunit hanggang kailan?

Hanggang kailan patuloy na lalaban ang pusong nagmamahal kung ang nagdadala nito ay unti-unti ng kinakain ng bagsik ng rabbies ng mga hayop sa kagubatan?

Dreame-Editor's pick

The Demon's Angel

The Demon's Angel

eye
13.8K
Marrying the Childish Mafia Heiress

Marrying the Childish Mafia Heiress

eye
23.3K
Omega In Disguise (Great Pretender Series 1)

Omega In Disguise (Great Pretender Series 1)

eye
5.9K
The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)

The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)

eye
81.5K
The Real Culprit (Tagalog-R18)

The Real Culprit (Tagalog-R18)

eye
54.4K
PRIME II (Deciphering the Past)

PRIME II (Deciphering the Past)

eye
124.6K

All Genres of Books

Don’t know how to select best books online? Dreame has sorted out all books into various genres here. Find a novel genre below that appeals most to you and enjoy reading at Dreame.