21.639K
VISITORS
2.145K

ABOUT ME

HERE'S THE LIST OF MY STORIES: COMPLETED/PTR: My Ruthless Lover (Jake and Francheska) Captive (Ronniel and Arianna) My Long-time Fiancee (Vincent and Ysabella) Taming My Wife (Paul and Beatrice) Husband For Hire:Leandro Sevilla;The Hottest Server (Leandro and Cara) The Man I Was (Miguel and Allana/ Mattheo and Zehra) One Night Of Enchantment (Luis and Bettina) ONGOING: MU SERIES: The Submissive Lass (Kurt and Maxine) Way To Your Heart (Lucas and Janel) For The Love Of You (Randall and Fiona) Until You Love Me (Rafael and Diana)

ABOUT ME

HERE'S THE LIST OF MY STORIES: COMPLETED/PTR: My Ruthless Lover (Jake and Francheska) Captive (Ronniel and Arianna) My Long-time Fiancee (Vincent and Ysabella) Taming My Wife (Paul and Beatrice) Husband For Hire:Leandro Sevilla;The Hottest Server (Leandro and Cara) The Man I Was (Miguel and Allana/ Mattheo and Zehra) One Night Of Enchantment (Luis and Bettina) ONGOING: MU SERIES: The Submissive Lass (Kurt and Maxine) Way To Your Heart (Lucas and Janel) For The Love Of You (Randall and Fiona) Until You Love Me (Rafael and Diana)
FOLLOWING
You are not following any writers yet.
More

STORY BY Yvette Stephanie

SAVAGE BILLIONAIRE SERIES 1: LORENZO OLIVAR

SAVAGE BILLIONAIRE SERIES 1: LORENZO OLIVAR

2 Reads

Lorenzo hates the likes of Tamara--- a user and a gold-digger. Para sa kanya ay wala itong pinagkaiba sa dati niyang kasintahan na si Charmaine. He was even disgusted with the idea that Tamara was having an affair with a married man just to get money. He doesn't like her. . . he was so sure of that. But how come he lust over her? How can he explain the urge of wanting to take her? Paano niya nga ba tatanggapin na unti-unti ay nagkaroon na ng puwang sa buhay niya ang katulad nito? Ang gusto lang naman niya ay ang maturuan ito ng leksyon dahil sa paghuthot na ginagawa sa mga may-edad nang lalaki. He'll teach her a lesson that she'll never forget in this lifetime--- a lesson that he'll give her in his own way. . . in a savage way!

Updated at

Read
Way To Your Heart

Way To Your Heart

2.413K Reads

Lucas Olvidares is a happy-go-lucky man. Napilitan siyang pangasiwaan ang kompanya ng kanilang pamilya nang dumating ang isang napakalaking dagok sa kanilang buhay. Nawawala ang kanyang ama at natagpuan lamang ang sasakyan nito na nahulog mula sa isang matarik na bangin. Almost everyone said that he might be dead. He was torn between managing the company and mourning because of what happened. Sa gitna ng pagsubok na iyon ay nakilala niya si Janel. He started falling for her. Janel was everything for Lucas. Sa maraming pagkakataon ay dito siya kumukuha ng lakas ng loob upang malampasan ang bawat problemang kinakaharap. Ngunit paano kung makilala niya nang lubusan ang babaeng iniibig? Paano kung malaman niya na ang kanyang tinatangi ay isa sa mga dahilan ng lahat ng pagsubok sa buhay nila? Can Lucas forgive? Or will the broken man inside him seek for revenge? Will they ever find the way back to each other\'s heart?

Updated at

Read
For The Love Of Fiona

For The Love Of Fiona

741 Reads

Tutol si Fiona sa ideya na magkaroon siya ng personal bodyguard. Hindi niya nais na may isang taong bubuntot sa kanya saan man siya magpunta. But she has no choice. Dahil sa problema sa kanilang pamilya ay napilitan siyang sang-ayunan ang nais ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lucas. She met Randall Mondejar, her bodyguard--- ang lalaking una pa lang ay masamang babae na ang tingin sa kanya. Paano niya matatagalan na makasama ang lalaking wala na yatang ginawa sa araw-araw kundi ang pakuluin ang dugo niya? Paano niya pakikisamahan ang binatang sa kabila ng magaspang na pakikitungo sa kanya ay may binubuhay na isang banyagang damdamin sa kanyang dibdib--- damdamin na tanging dito niya lamang nadarama.

Updated at

Read
MU Series: The Submissive Lass

MU Series: The Submissive Lass

486 Reads

Dahil sa maagang naulila ay lumaki si Maxine sa pangangalaga ng kanyang Uncle Leandro at Auntie Cara. Growing up, she is doing everything to be the best daughter for them. Ginagawa niya ang lahat upang maging isang mabuting anak para sa kinalakihan niyang mga magulang. She makes sure that she excels in everything, especially on her studies--- sa ganoon man lang ay makapagpapasalamat siya sa mga ito. She doesn't want distraction--- until she meets Kurt Madrigal. Opposite to Maxine, Kurt is doing everything to show his rebellion to his father. He grew up having hatred and contempt for his father for leaving them for another woman. Because of what happened to his family, he doesn't take his studies seriously--- until he meets Maxine Sevilla. Dalawang magkaibang nilalang, pagtatagpuin sa iisang unibersidad. What will happen if two opposite persons meet each other? Can they make a change on each other's life?

Updated at

Read
One Night of Enchantment

One Night of Enchantment

36.175K Reads

Bettina surrendered herself to Luis--- isang lalaki na ibang babae ang itinatangi. She was hurt when he was taking her, yet he was murmuring another woman's name. She tried her best to forget that night. Nagtungo siya sa Manila at hinanap ang sariling ama. Doon ay pilit niyang ibinangon ang sarili. After several years, they met again. Hindi na siya ang labing-walong taong gulang na probinsiyana. She was fiercer and well-educated. Ngunit sa muli nilang pagtatagpo ni Luis ay gumuho bigla ang depensang ipinalibot niya sa sarili. Bumalik ang damdaming pilit niyang sinisikil sa kaibuturan ng kanyang puso. At hindi maintindihan ni Bettina kung bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng binata. How can she ever forget that one night of enchantment with him?

Updated at

Read
Until You Love Me

Until You Love Me

117 Reads

Nawala ang mag-ina ni Rafael dalawang taon na ang nakararaan. He blamed himself because of that. Dahil sa nangyari ay pumasok siya sa kompanyang pag-aari ng kanyang ama--- ang Triple Security Agency. Sinabak niya ang kanyang sarili sa mga delikadong trabaho. Mas mapanganib, mas pabor sa kanya. He wanted to torture himself because of what happened to his family by accepting dangerous job. Hanggang sa napunta sa kanya ang isang kliyente--- si Diana Baltazar. Hindi niya sana nais na tanggapin ang trabahong iyon. He wanted challenging assignment. Iyong mapapalaban siya at hindi ang maging bodyguard lang ng isang spoiled brat na dalaga. Until his life turns upside down because of her. Hindi lang pagiging isang bodyguard ang iniaalok nitong trabaho sa kanya. Diana asked him... to marry her!

Updated at

Read
Captive

Captive

11.936K Reads

Three days before her wedding, Aria was a victim of abduction. Dinala siya ng mga hindi kilalang kalalakihan sa isang private resort. And there, she was a captive. Dapat ay galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa mga ito lalo na sa lider na si Ronniel Certeza, ang pinakaantipatiko yet most handsome face she has ever met. Ngunit bakit sa tuwing makakaharap niya ito ay may kakaibang damdaming ginigising ang binata? Is it possible to love her captor?

Updated at

Read
The Man I Was

The Man I Was

2.224K Reads

COMMENT FOR BONUS! Click this book and leave your ideas and suggestions to get the chance to win 200 bonus. Mattheo Orhan--- half Filipino, half Turkish. He's a genius and a shrewd businessman. Many idolize him for being successful on his craft. Sa taglay niyang talino at kahusayan ay isa na siya sa pinakamatagumpay na negosyante sa murang edad pa lamang. Ngunit kasabay din niyon ay ang katotohanan na marami ang inggit at may kimkim na galit sa kanya. He was killed by one of the most trained assassins in Turkey. Dala ng pagnanais na pabagsakin siya ay pinapatay si Mattheo ng taong may labis na inggit sa lahat ng kanyang nakamit. Several years after, he was reincarnated. Nabuhay siyang muli sa katauhan ni Miguel Alvarez. Kaiba sa naging buhay niya noon, Miguel came from a poor family. Labis ang paghihirap na dinadanas niya sa buhay. But despite everything, Miguel did his best to succeed--- para sa kinabukasan niya at para sa babaeng kanyang iniibig, si Allana. Because of one incident, Miguel recovered his memory from his previous life. Maging ang kakayahan at katalinuhan niya noon ay bumalik sa kanya. Dahilan iyon para unti-unti ay naging matagumpay siya sa kasalukuyan niyang buhay. Ngunit kasabay ng pagkakaalala niya sa lahat ay ang pagkatuklas ni Miguel na ang babaeng pinag-aalayan niya ng tagumpay at pag-ibig ay ang babaeng sumira sa nauna niyang buhay. Would he continue to love knowing that the woman he loves was the reason for his downfall? Magtagumpay kaya siyang muli.... just like the man that he was before?

Updated at

Read
My Long-Time Fiancee

My Long-Time Fiancee

185.115K Reads

Vincent was fifteen when he promised to a ten-year old girl that he would marry her someday. Dahil sa kakulitan nito ay nakapagbitiw siya ng pangako na wala sa loob. He was never serious then and don't have the plan of fulfilling it. Lumipas ang labing-dalawang taon--- they met again in the most unexpected way. Nangangamba si Ysabella para sa kanyang kaligtasan at seguridad dahil sa mga taong nais siyang patayin. And Vincent was there, willing to protect her at all cost. And it's as if her lifeline depended on him. Handa itong protektahan siya ngunit sa isang kondisyon--- he wants now to fulfill his promise and marry his long-time fiancee. Would Ysabella agree? Nakahanap nga ba siya ng kaligtasan sa piling ng binata? O mas nanganganib siya dito, lalo na ang puso niya? "We've been engaged for so long, Ysabella," nakaloloko nitong pahayag. "Don't you think it's the right time that I fulfill my promise?"

Updated at

Read
My Ruthless Lover

My Ruthless Lover

79.084K Reads

Nagulo ang mundong ginagalawan ng pamilya ni Jake Olvidares sa pagsulpot ng isang misteryosong babae sa Olvidares Manufacturing Corporation noong panahong nagdadalamhati sila sa pagkawala ng amang si Don Benedict Olvidares. It was rumoured that the lady was his father's mistress kung ang pagbabasehan ay ang pamimighati nito sa pagkawala ng don. That incident lead to his mother's untimely death because of depression. That's when Jake promise to make her pay for putting their family in shame and for his mother's death.Gusto niyang ipakita dito na maling pamilya ang sinira nito. Everything was according to his plan. Ngunit may isang bagay na hindi napaghandaan si Jake. He found himself falling for his "father's mistress". He found himself bewitched by the most enchanting face he has ever met. Paano kung siya mismo'y ayaw nang pakawalan ang babaeng inaakalang kabit ng ama? And how come that the thought of her having a relationship with his father tortured him? Is there a chance for them? Kaya nga bang tunawin ng pag-ibig ang galit?

Updated at

Read

Navigate with selected cookies

Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.