Story By Yvette Stephanie
author-avatar

Yvette Stephanie

ABOUTquote
HERE\'S THE LIST OF MY STORIES: COMPLETED/PTR: My Ruthless Lover (Jake and Francheska) Captive (Ronniel and Arianna) My Long-time Fiancee (Vincent and Ysabella) Taming My Wife (Paul and Beatrice) Husband For Hire:Leandro Sevilla;The Hottest Server (Leandro and Cara) The Man I Was (Miguel and Allana/ Mattheo and Zehra) One Night Of Enchantment (Luis and Bettina) ONGOING: MU SERIES: The Submissive Lass (Kurt and Maxine) Way To Your Heart (Lucas and Janel) For The Love Of You (Randall and Fiona) Until You Love Me (Rafael and Diana)
bc
Until You Love Me
Updated at Jun 25, 2024, 18:11
Nawala ang mag-ina ni Rafael dalawang taon na ang nakararaan. He blamed himself because of that. Dahil sa nangyari ay pumasok siya sa kompanyang pag-aari ng kanyang ama--- ang Triple Security Agency. Sinabak niya ang kanyang sarili sa mga delikadong trabaho. Mas mapanganib, mas pabor sa kanya. He wanted to torture himself because of what happened to his family by accepting dangerous job. Hanggang sa napunta sa kanya ang isang kliyente--- si Diana Baltazar. Hindi niya sana nais na tanggapin ang trabahong iyon. He wanted challenging assignment. Iyong mapapalaban siya at hindi ang maging bodyguard lang ng isang spoiled brat na dalaga. Until his life turns upside down because of her. Hindi lang pagiging isang bodyguard ang iniaalok nitong trabaho sa kanya. Diana asked him... to marry her!
like
bc
One Night of Enchantment
Updated at Mar 17, 2024, 04:20
Bettina surrendered herself to Luis--- isang lalaki na ibang babae ang itinatangi. She was hurt when he was taking her, yet he was murmuring another woman's name. She tried her best to forget that night. Nagtungo siya sa Manila at hinanap ang sariling ama. Doon ay pilit niyang ibinangon ang sarili. After several years, they met again. Hindi na siya ang labing-walong taong gulang na probinsiyana. She was fiercer and well-educated. Ngunit sa muli nilang pagtatagpo ni Luis ay gumuho bigla ang depensang ipinalibot niya sa sarili. Bumalik ang damdaming pilit niyang sinisikil sa kaibuturan ng kanyang puso. At hindi maintindihan ni Bettina kung bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng binata. How can she ever forget that one night of enchantment with him?
like
bc
His Scarred Heart
Updated at Mar 9, 2024, 00:05
Naranasan ni Lemuel ang masasayang araw ng buhay niya dahil kay Jossa. For him, their relationship was the best thing that happened in his life. Ngunit ang babaeng buong akala niyang magiging dahilan ng lubos niyang kaligayahan ay siya din palang magiging rason ng pagkasira ng kanyang buhay. He was put in a jail because of her. Ito rin ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao at sanhi kung bakit siya napunta sa maduming trabaho. Several years later, they met again. Kung kailan unti-unti nang nagiging maayos ang buhay niya ay saka nagulo ulit dahil sa presensiya ng dalaga. Would he let her enter his life again? Kaya niya nga bang kalimutan ang lahat ng nangyari dahil sa pag-ibig? Would second chances heal... his scarred heart?
like
bc
Once Again
Updated at Feb 20, 2024, 00:23
Malaki ang galit ni Andrew kay Gregorio Sta. Maria--- ang abogadong naging dahilan kung bakit nasadlak ang kanyang ama sa kasong hindi naman nito ginawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na babalikan niya ang mga taong naging sanhi ng pagkakakulong ng ama at kasama roon si Attorney Sta. Maria. He planned everything. . . until he met Minerva Sta. Maria--- Gregorio's only daugther. Umibig sa kanya ang dalaga at ginawa niya iyong daan upang makabawi sa abogado. By destroying Minerva, he knew that he'll get even. Ngunit bakit sumasalungat ang puso niya na ituloy pa ang mga plano? Bakit mas nagiging matimbang na ang dalaga kaysa sa kagustuhan niyang bigyan ng hustisya ang kanyang ama? At bakit hindi niya matanggap na ipinaako nito sa ibang lalaki ang responsibilidad na para ay sa kanya? Can he ever win her heart. . . once again?
like
bc
MU Series: The Submissive Lass
Updated at Oct 9, 2023, 18:35
Dahil sa maagang naulila ay lumaki si Maxine sa pangangalaga ng kanyang Uncle Leandro at Auntie Cara. Growing up, she is doing everything to be the best daughter for them. Ginagawa niya ang lahat upang maging isang mabuting anak para sa kinalakihan niyang mga magulang. She makes sure that she excels in everything, especially on her studies--- sa ganoon man lang ay makapagpapasalamat siya sa mga ito. She doesn't want distraction--- until she meets Kurt Madrigal. Opposite to Maxine, Kurt is doing everything to show his rebellion to his father. He grew up having hatred and contempt for his father for leaving them for another woman. Because of what happened to his family, he doesn't take his studies seriously--- until he meets Maxine Sevilla. Dalawang magkaibang nilalang, pagtatagpuin sa iisang unibersidad. What will happen if two opposite persons meet each other? Can they make a change on each other's life?
like
bc
Mafia Boss' Wildest Desire
Updated at Sep 4, 2023, 16:15
Dahil sa tiyahin na kanyang kinalakihan ay napunta si Brianna sa sitwasyong hindi niya ginusto. Her aunt sold her to an organization where women were paid in return of pleasure. Sinubukan niyang tumakas dahilan para makilala niya si Alejandro--- ang lalaking kasama niya sa pag-alis sa sumabog na yate kung saan naganap ang illegal na bentahan sa mga babae. Alejandro Lebedev--- a mafia boss and CEO of his own company. He\'s known for being ruthless, dominant and a shrewd leader. What will happen if Brianna find out that the man she thought would help her to escape is actually the man who bought her? Matatakasan niya pa ba ito?
like
bc
For The Love Of Fiona
Updated at Aug 2, 2023, 20:04
Tutol si Fiona sa ideya na magkaroon siya ng personal bodyguard. Hindi niya nais na may isang taong bubuntot sa kanya saan man siya magpunta. But she has no choice. Dahil sa problema sa kanilang pamilya ay napilitan siyang sang-ayunan ang nais ng kanyang nakatatandang kapatid na si Lucas. She met Randall Mondejar, her bodyguard--- ang lalaking una pa lang ay masamang babae na ang tingin sa kanya. Paano niya matatagalan na makasama ang lalaking wala na yatang ginawa sa araw-araw kundi ang pakuluin ang dugo niya? Paano niya pakikisamahan ang binatang sa kabila ng magaspang na pakikitungo sa kanya ay may binubuhay na isang banyagang damdamin sa kanyang dibdib--- damdamin na tanging dito niya lamang nadarama.
like
bc
Way To Your Heart
Updated at Mar 19, 2023, 02:09
Nakilala ni Lucas si Janel sa panahong dumaraan sa malaking pagsubok ang kanyang pamilya. Naaksidente ang kanyang amang si Jake at hindi nila matagpuan ang katawan nito. He fell in love with Janel and offered her marriage. Sa lahat ng problemang kinakaharap ay sa dalaga siya humuhugot ng lakas ng loob. Hanggang sa matuklasan ni Lucas na ang babaeng kanyang tinatangi ay isa sa mga rason sa lahat ng problemang dumating sa kanila. Sa panahong kasama niya ito ay alam ng dalaga kung nasaan ang kanyang ama. Planado maging ang pagdating nito sa kanyang buhay. Gusto niyang kamuhian ang dalaga dahil sa lahat ng ginawa nito. But instead, Lucas found himself still marrying her. He's an Olvidares and he could never accept that someone made a fool out of him. He married her to have... his own revenge!
like
bc
SAVAGE BILLIONAIRE SERIES 1: LORENZO OLIVAR
Updated at Dec 7, 2022, 14:21
Lorenzo hates the likes of Tamara--- a user and a gold-digger. Para sa kanya ay wala itong pinagkaiba sa dati niyang kasintahan na si Charmaine. He was even disgusted with the idea that Tamara was having an affair with a married man just to get money. He doesn't like her. . . he was so sure of that. But how come he lust over her? How can he explain the urge of wanting to take her? Paano niya nga ba tatanggapin na unti-unti ay nagkaroon na ng puwang sa buhay niya ang katulad nito? Ang gusto lang naman niya ay ang maturuan ito ng leksyon dahil sa paghuthot na ginagawa sa mga may-edad nang lalaki. He'll teach her a lesson that she'll never forget in this lifetime--- a lesson that he'll give her in his own way. . . in a savage way!
like
bc
Make You Mine
Updated at Nov 21, 2022, 21:17
Ariella was still young when she fell in love with Gael Hindi niya magawang ibaling sa iba ang kanyang damdamin kahit pa walang ibang ginawa ang binata kundi ang iparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga para rito. Nangako siyang hindi niya ito susukuan. She's willing to do everything just to make him fall in love with her. Ngunit lahat ay balewala para kay Gael kahit dumating na siya sa puntong ibinigay dito maging ang kanyang sarili. Until Gael gave her the biggest heartache that she could ever experience--- he planned to marry his girlfriend just to prove that he really doesn't like her. Magagawa niya pa bang paibigin ang binata? Paano kapag malaman niya ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagkamuhi ni Gael sa kanya? Would she give up? Or would she continue to love until she made him hers?
like
bc
Captive
Updated at May 2, 2022, 21:16
Three days before her wedding, Aria was a victim of abduction. Dinala siya ng mga hindi kilalang kalalakihan sa isang private resort. And there, she was a captive. Dapat ay galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa mga ito lalo na sa lider na si Ronniel Certeza, ang pinakaantipatiko yet most handsome face she has ever met. Ngunit bakit sa tuwing makakaharap niya ito ay may kakaibang damdaming ginigising ang binata? Is it possible to love her captor?
like
bc
The Man I Was
Updated at Apr 3, 2022, 02:21
COMMENT FOR BONUS! Click this book and leave your ideas and suggestions to get the chance to win 200 bonus. Mattheo Orhan--- half Filipino, half Turkish. He's a genius and a shrewd businessman. Many idolize him for being successful on his craft. Sa taglay niyang talino at kahusayan ay isa na siya sa pinakamatagumpay na negosyante sa murang edad pa lamang. Ngunit kasabay din niyon ay ang katotohanan na marami ang inggit at may kimkim na galit sa kanya. He was killed by one of the most trained assassins in Turkey. Dala ng pagnanais na pabagsakin siya ay pinapatay si Mattheo ng taong may labis na inggit sa lahat ng kanyang nakamit. Several years after, he was reincarnated. Nabuhay siyang muli sa katauhan ni Miguel Alvarez. Kaiba sa naging buhay niya noon, Miguel came from a poor family. Labis ang paghihirap na dinadanas niya sa buhay. But despite everything, Miguel did his best to succeed--- para sa kinabukasan niya at para sa babaeng kanyang iniibig, si Allana. Because of one incident, Miguel recovered his memory from his previous life. Maging ang kakayahan at katalinuhan niya noon ay bumalik sa kanya. Dahilan iyon para unti-unti ay naging matagumpay siya sa kasalukuyan niyang buhay. Ngunit kasabay ng pagkakaalala niya sa lahat ay ang pagkatuklas ni Miguel na ang babaeng pinag-aalayan niya ng tagumpay at pag-ibig ay ang babaeng sumira sa nauna niyang buhay. Would he continue to love knowing that the woman he loves was the reason for his downfall? Magtagumpay kaya siyang muli.... just like the man that he was before?
like
bc
My Long-Time Fiancee
Updated at Feb 15, 2022, 05:03
Vincent was fifteen when he promised to a ten-year old girl that he would marry her someday. Dahil sa kakulitan nito ay nakapagbitiw siya ng pangako na wala sa loob. He was never serious then and don't have the plan of fulfilling it. Lumipas ang labing-dalawang taon--- they met again in the most unexpected way. Nangangamba si Ysabella para sa kanyang kaligtasan at seguridad dahil sa mga taong nais siyang patayin. And Vincent was there, willing to protect her at all cost. And it's as if her lifeline depended on him. Handa itong protektahan siya ngunit sa isang kondisyon--- he wants now to fulfill his promise and marry his long-time fiancee. Would Ysabella agree? Nakahanap nga ba siya ng kaligtasan sa piling ng binata? O mas nanganganib siya dito, lalo na ang puso niya? "We've been engaged for so long, Ysabella," nakaloloko nitong pahayag. "Don't you think it's the right time that I fulfill my promise?"
like
bc
My Ruthless Lover
Updated at Feb 13, 2022, 12:36
Nagulo ang mundong ginagalawan ng pamilya ni Jake Olvidares sa pagsulpot ng isang misteryosong babae sa Olvidares Manufacturing Corporation noong panahong nagdadalamhati sila sa pagkawala ng amang si Don Benedict Olvidares. It was rumoured that the lady was his father's mistress kung ang pagbabasehan ay ang pamimighati nito sa pagkawala ng don. That incident lead to his mother's untimely death because of depression. That's when Jake promise to make her pay for putting their family in shame and for his mother's death.Gusto niyang ipakita dito na maling pamilya ang sinira nito. Everything was according to his plan. Ngunit may isang bagay na hindi napaghandaan si Jake. He found himself falling for his "father's mistress". He found himself bewitched by the most enchanting face he has ever met. Paano kung siya mismo'y ayaw nang pakawalan ang babaeng inaakalang kabit ng ama? And how come that the thought of her having a relationship with his father tortured him? Is there a chance for them? Kaya nga bang tunawin ng pag-ibig ang galit?
like
bc
Mejores Amigos #1: Loving You Unexpectedly
Updated at Dec 27, 2021, 17:40
#YugtoWritingContest #AllTheYoungGirlPower #InLoveWithADemon Jennifer dela Torre is a simple student. Naging sentro siya ng pangbu-bully ng isang grupo ng mga estudyante nang walang takot na isumbong niya ang mga ito sa mismong director ng unibersidad na pinapasukan nila dahil sa paglabag ng mga ito sa palatuntunan ng paaralan. She was not aware that one of them was the school director's son. Naging dahilan iyon upang gantihan siya ng mga ito, sanhi para magulo ang tahimik niyang buhay. Labis niyang kinaiinisan ang mga estudyanteng nakabangga niya, lalong-lalo na ang isa sa mga ito na si Tristan. Tristan Montealegre irritates her everyday. Wala na yatang ginawa ito kundi ang sirain ang araw niya. Hanggang sa ang lalaking madalas niyang kabangayan ay ang siyang magliligtas pala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni Tristan, ngunit naging daan iyon upang mag-umpisang maging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa. But just as when everything started to be fine between them, nalaman naman nila ang naging nakaraan ng kanilang mga magulang na magiging dahilan upang magkasira silang muli. Magiging maayos pa ba ang lahat sa pagitan nilang dalawa? O tuluyan silang masisira ng nakaraan?
like
bc
Taming My Wife
Updated at Nov 27, 2021, 21:38
Beatrice Olvidares--- sophisticated, spoiled-brat and beautiful. She gets everything that she wants with just a snap of her fingers. At siya ang uri ng babae na hindi gustong makadaupang-palad ni Paul Velasquez. Until that one night when he saw the Olvidares' princess at the bar--- nilulunod ang sarili sa alak dahil sa kasawian sa pag-ibig. Hindi niya gustong ma-involve sa uri ng dalaga. Pero dahil sa isang insidente, Paul found himself married to Beatrice Olvidares. And now, she's like a tigress showing him that she doesn't like being married to him. Magagawa ba ni Paul na palambutin ang prinsesa ng mga Olvidares? Can he ever tame his wife?
like
bc
Husband for Hire: Leandro Sevilla; The Hottest Server
Updated at Sep 1, 2021, 21:14
Nang mamatay ang ate ni Cara, kasama ang asawa nito sa isang aksidente, ay sa kanya naiwan ang pangangalaga sa kanyang isang taong gulang na pamangkin. Maayos na ang lahat ngunit bigla ay nag-file din ng child custody ang tiyuhin ng bata, ang kapatid ng kanyang bayaw. At iyon ang hindi mapapayagang mangyari ni Cara, ang makuha ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natitirang alaala ng kanyang ate. Someone suggested to her, to win the child's custody, she should get herself married. Since isang malaking factor kung isang buong pamilya ang mabibigay niya sa bata. At iyon ang magiging lamang niya sa binatang tiyuhin nito. At isa lang ang nakikita niyang solusyon--- ang RnJ Husband Services, isang kompanya na magbibigay kasagutan sa problema niya. She hired someone to marry her just to win the case. Si Zandro Bustamante, thirty-two at isang waiter. Iyon ang nakalagay na identity nito sa kontratang pinirmahan. Everything was going smoothly. Until she met Leandro Sevilla, ang tiyuhin ng kanyang pamangkin--- ang lalaking kanyang pinakasalan! Paano niya ipaglalaban ang karapatan sa pamangkin laban sa binata kung maging sa kanya ay may karapatan na ito... legally?
like