Chapter One

1426 Words
NAKATAYO ang dalagang si Carmina sa harap ng parihabang salamin habang nakatitig sa magandang hubog niyang katawan na kitang-kita sa suot niyang red maxi dress. Hapit na hapit ang damit sa kurba ng katawan niya kaya kita ang malulusog niyang dibdib, maliit na baywang at may kalakihang puwet. "Are you super sure na about this, inaanak? Paano kung malaman ito ng mudra mo? Naku! Paniguradong jombags ang beauty ko!" nag-aalalang tanong ni Betla, ang ninang niyang bakla. Inikot pa nito ang mga mata habang nagpapaypay sa sarili gamit ang kanang kamay na akala mo, anumang oras ay hihimatayin na. Isang bugaw ang ninang niya sa isang sikat na bahay aliwan sa lugar nila—ang Dos Por Dos Nightclub. Pero kahit pa sabihing ganoon ang uri ng trabaho nito, hindi naman magagawa ng matandang bakla ang ibugaw siya sa club na pinagtatrabahuhan nito. Kahit pa nga ubod siya ng ganda at tiyak na pipilahan ng mayayamang customer ay hindi ito nagtangka. Sadyang matindi lang talaga ang pangangailangan niya kaya siya na mismo ang lumapit dito. "Ninang Betla, ano ba? Napag-usapan na natin ito, `di ba?" sabi niya nang hindi ito nililingon. Nakasimangot siyang nakatitig pa rin sa salamin. Abala siya sa pagsusuklay ng mahaba at aalon-alon niyang kulay itim na buhok. Sa gabing iyon, magwi-waitress siya sa club matapos ang isang beses na pagsasayaw niya sa harap ng maraming lalaki. Iyon ang alam ng Ninang Betla niya, pero ang totoo, balak niyang humanap ng mayamang parokyano na magbibigay sa kaniya ng malaking pera. Alam niyang mayayamang kliyente lamang ang puwedeng pumasok sa Dos Por Dos night club kaya sigurado siyang hindi siya mahihirapan sa binabalak. Kapag nakahanap siya ng mayamang lalaki at nagkasundo sila sa presiyo na ibibigay nito, nakahanda siyang ipagamit ang katawan dito. Isang gabi kapalit ng malaking pera, isang gabi kapalit ng sarili niya. Isipin pa lang iyon, pakiramdam niya ay babaliktad na ang sikmura niya. Ngunit wala naman siyang mapagpipilian kaya paulit-ulit na lang niyang isinasaksak sa isip na minsan lang niya iyon gagawin. Minsan lang at hindi na mauulit pa. "Inaanak, give me some time pa kasi. Promise, magdodoble kayod ako!" Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang muling magsalita ang Ninang Betla niya. "Kaya ko naman lumikom ng gano'ng kalaking money, pero—" "Ninang Betla," putol niya sa sinasabi nito. Nilingon niya ang matandang bakla at tinitigan ito nang mabuti bago nagbigay ng mabining ngiti. Matanda na ang Ninang Betla niya sa edad nitong limampu't anim, may kahabaan ang buhok na kulay ginto, ngunit dahil sa makapal nitong foundation at iba't ibang makukulay na kolorete sa mukha ay bumata ito ng limang taon sa paningin niya. "Ang laki na ng itinulong mo sa amin, ano? Halos ikaw na nga ang tumayong tatay ko. Maraming sakit na ng ulo kaming naibibigay sa iyo. Ayaw ko naman na pati ito, iasa ko lang sa iyo, ninang!" Lumambot naman ang ekspresiyon ni Betla sa sinabi niya. Tila na-tats ito sa mga bagay na narinig kaya sumilay ang matamis na ngiti mula sa mga labi nito. "Carmina, naman, family tayo! Sinu-sino pa ba ang magtutulungan kundi tayu-tayo lang din?" Ngumiti siya sa matanda dahil sa narinig. Tumango siya rito bago lumapit at yumakap nang mahigpit. Kahit pa tanggapin niya ang inaalok nitong tulong, imposible pa rin na makalikom ito ng halos kalahating milyon sa loob lamang ng tatlong araw. Kaya kahit mahirap, kailangan na niyang gumawa ng sariling paraan. Kung saan-saan na nga siya napadpad at kung sinu-sino na rin ang nilapitan niya, ngunit ni singkong duling ay wala siyang napala sa mga taong hiningian niya ng tulong. Minsan nga, naiisip na lang niya na hanapin ang amerikanong nakabuntis sa nanay niya—ang tatay niyang walang eggs! Para lang hingian ito ng tulong. Ang problema lang ay hindi niya alam kung paano o saan ito hahagilapin. Ayon sa nanay niya, matapos itong mabuntis ng hilaw niyang tatay ay hindi na muling nagpakita pa ang lalaki. Ni pangalan o address nito ay hindi nila nalaman, kaya imposible na ring mahanap pa niya ito. Siya naman ay highschool graduate lang at ni walang alam na ibang trabaho maliban sa mga gawaing bahay. Kaya masakit man para sa kaniya, kailangan niyang sikmurain ang maging laman tiyan ng isang lalaki sa buong gabi para sa nanay niya na ngayon ay nakaratay at nag-aagaw buhay sa ospital. Sandaling namang nagpaalam ang matandang bakla sa kaniya at nang makabalik ito ay may dala nang seksing damit. Napapalunok niyang tinitigan ang sarili sa harap ng salamin matapos isuot ang damit na ibinigay nito. Halos wala nang maitagong balat sa iksi ng suot niya. She was wearing a light blue crop top paired with a black high waisted short. Hindi siya sanay magsuot ng mga ganoong klaseng kasuotan kaya naasiwa siyang pagmasdan ang sarili sa salamin. Ipinahubad ng Ninang Betla niya ang kanina'y suot na maxi dress dahil mas daring daw ang dating nito kaysa sa suot niya ngayon. Nag-aalala itong pagkamalan siyang pokpok sa club na pagtatrabahuhan kaya binigyan siya ng ibang maisusuot. Bumuntong-hininga na lamang siya bago marahang naglagay ng pulang lipstick sa maninipis niyang mga labi. Kanina lang ay nagmamadaling umalis ang Ninang Betla niya at sa pagbalik nito ay may dala-dala nang mga makeup. Shimmer makeup kung tawagin, ito ang istilong ginamit ng Ninang Betla niya sa pagmi-makeup sa kaniya. Kaya naman halos ay hindi na niya makilala ang sarili. Pakiramdam niya ay nagniningning ang mukha niya sa dami ng kumikintab na koloreteng inilagay nito sa kaniya. Mabuti sana kung sa mukha lang, pero hindi. Pati sa leeg niya, sa balikat at klabikula o butong kulyar ay naglagay ito ng napakaraming kumikintab na kolorete. Muling sumilay ang malungkot na ngiti mula sa mga labi niya habang nakatitig sa salamin. Ngayon lang siya nakapagsuot ng magandang damit. Ngayon lang din siya nakapaglagay ng makeup sa mukha. Dalagang-dalaga na ang hitsura niya sa edad na labing walo, ngunit hindi niya magawang matuwa dahil ngayong gabi rin, mawawala ang pinakainiingat-ingatan niya, ang kaniyang puri. Hindi na lang siya isang dalaga kundi magiging ganap nang babae. Sa huling pagkakataon ay muli siyang humugot ng malalim na hininga bago muling pinasadahan ng tingin ang sariling repleksiyon sa salamin. Nang masiyahan sa nakikita ay tinungo na niya ang pinto na pinagtagpi-tagping kahoy ng barung-barong nilang bahay. Pagbukas niya nito ay sinalubong siya ng malamig na hangin. Nanuot iyon sa balat niya na natatakpan lamang ng maikling damit. Natuon ang tingin niya sa Ninang Betla niya na naghihintay sa labas. "Ninang, tayo na," aniya bago ito nilapitan. Mabilis na tinapon ng matandang bakla ang hinihithit na sigarilyo at ibinuga palayo ang usok na nasa loob ng bibig nito. "Ang ganda mo, inaanak! Pak na pak! Paniguradong pagpipiyestahan mamaya ng mga lalaki ang beauty mo! Basta, ha? Tandaan mo, pagkatapos mong sumayaw, serve-serve ka lang muna ng alcohol para sa tips! No touch! Okay?" paalala pa nito bago siya hinawakan sa braso upang alalayan lumakad. Nakasuot kasi siya ng pulang high heels. Iyon din ang unang beses na nakapagsuot siya ng sandal at ganoon pa kataas. Noon ay laging tsinelas ang gamit niya, kung hindi naman ay ang sapatos niyang kupas na ang kulay sa sobrang pagkaluma. Kaya hindi siya nasanay na maglakad nang may takong. Mabilis ang tibok ng puso niya habang binabagtas nila ang makipot na eskinita patungo sa club na pagsasayawan niya. Bahagya siyang nakatungo dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ng mga lalaking nakasasalubong nila. Halos hubaran na siya sa paraan ng pagtitig ng mga ito. "Don't worry, inaanak! Mayayaman ang mga kliyente namin doon. Paniguradong malaking tip ang makukuha mo!" mariing bulong ng Ninang Betla niya. Magkasalubong ang dalawang kilay ng matandang bakla habang nakatingin sa mga lalaki na kung tumitig sa kaniya ay punong-puno ng pagnanasa. Siya naman ay mahigpit ang pagkakakapit sa braso ni Betla. Gusto na niyang umatras at tumakbo palayo. Minsan, nais na lang niyang iwanan ang lahat at magpakalayo-layo, pero sa tuwing naiisip niya ang kaawa-awang ina ay nawawala ang lakas ng loob niya na gawin iyon. Nanghihina siya't parang inuupos na kandila. Hindi niya kayang baliwalain ito sa oras kung kailan kailangan na kailangan siya nito. Ito na lang at ang Ninang Betla niya ang natitira niyang pamilya. Hindi niya makakayang mawala ang mga ito sa kaniya. Kahit pa kinakain na ng takot ang puso, pilit niya itong nilabanan. Pinatatag niya ang sarili at nilunok ang lahat ng pag-aalinlangan.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD