Intro

391 Words
Naglalakad ang dalagang si Pauline sa pasilyo kong saan pinagmamasdan niya ang bawat pintuan ng silid kong ayos ba ang lahat at natutulog na ang mga pasyente, isa siyang nurse sa State Haven na mahigit mag-iisang taon na kasama ang kanyang kasintahan na si Joel na isa ding nurse. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa may humatak sa kanya kong saan, sisigaw na sana siya nang takpan ang bibig niya at narinig niya ang tawa ng pamilyar na tao sa kanya. Nang idilat niya ang mata at makita kong sino ang gumawa n’un sa kanya, pinag hahampas niya ito, “sira ka talaga! Baliw! Papatayin mo ako sa takot!” hindi parin mawala ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa nangyari. Pero tawa parin ng tawa si Joel, “ano ka ba, naging matatakutin ka na rin katulad ng iba,” aniya ng binata. Binigyan niya ng matalim na titig ang binata, “siraulo! Sinong hindi matatakot sa ginawa mo, tapos alam naman natin na ipapasara na ‘to dahil sa mga nangyayari, tapos tatakutin mo ako ng ganyan.” “Sorry naman babe, hindi na mauulit, gusto ko lang naman ng kiss eh.” Paglalambing ng binata kay Pauline. “Sapak gusto mo, hihingi ka pala ng kiss tapos tatakutin mo pa ako,” hindi parin mawala ang inis sa dalaga. Hindi na nagsalita pa si Joel at agad na tinakpan ng labi niya ang labi ng kasintahan nito, nakita na lamang nila na sumusunod na ang kanilang mga halik sa isa’t isa, nakalimutan na nila na may mga trabaho pa sila, mula sa dilim, wala silang kamalay-malay na may nagmamasid sa kanilang ginawa, sa mismong dilim na pinagtataguan nila. Pero patuloy lang ang magkasintahan sa kanilang ginagawa, bumaba ang halik ni Joel sa leeg ng dalaga at dahan-dahan binubuksan ang butones ng blouse ng dalaga, bumaba ang mga halik ng binata hanggang sa tumigil ito, pati ang dalaga ay nagtaga sa paghinto nito, hanggang sa bumagsak na ang binata sa sahig, magsasalita pa sana si Pauline nang manglaki ang mata niya dahil may dugong lumalabas mula sa dibdib ng walang malay na kasintahan niya, hindi niya alam kong anong nangyayari pero tili lamang ang nagawa niya hanggang sa maramdaman din niya ang matalim sa kanyang dibdib na hindi niya alam kong saan nang galing.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD