CHAPTER 2: Handsome Man

978 Words
Third Person Nababalutan ng itim na itim na balat ang kalahati ng mukha nito sa kaliwang bahagi at naaaninaw niya ang mga munting buhok na tumutubo doon. "W-What the--" Natigilan siya at bahagyang napaatras. Napansin niya namang nasaktan ang dalaga sa ginawi niya. "S-Sorry, p-please help me!" Muli niyang tiningnan ang ahas na nakakagat sa kanya. "Fuck!" "Huwag kang gumalaw!" Napahinto naman siya sa pagsigaw ng dalaga. "Anong ginagawa mo dito? Sinundan mo 'ko? Mamboboboso ka! Tama lang 'yan sa iyo!" "H-Hindi ko naman sinasadya! Bakit ka naman kasi naghuhubad dito sa labas?!" "Bahay ko 'to!" "You're out of your house!" "Umalis ka dito kundi, tatagain kita!" Napanganga si Darren nang biglang humugot ng malapad na itak ang dalaga mula sa pagkakasuksok nito sa gilid ng pinto ng barong-barong. "Please, please, please! Aalis ako, tanggalin mo muna ito! Parang awa mo na!" Darren was on his knees in fear and didn't know what to do. The girl stopped and gave him a sharp look. "Tumayo ka!" utos ng dalaga na kaagad niyang sinunod. "Huwag kang gagalaw at tabunan mo 'yan!" Itinuro nito ang ibaba niyang bahagi at ngayon lang namalayan ni Darren na nakalas na mula sa pagkakabuhol ang tali ng robe niya at nakahayin na sa harapan ng dalaga ang pagkalalaki niyang umurong na dahil sa takot na nararamdaman niya. Kaagad niya itong sinapo gamit ang mga kamay niya. Lumapit sa kanya ang dalaga at walang takot na hinawakan ang magkabilang pisngi ng ahas upang umangat ang mga ngipin nito mula sa pagkakakagat sa hita niya na malapit na sa singit niya. Mahigpit nitong hinawakan ang ulo bago dinala sa masukal na bahagi at doon inihagis ang ahas na ga-ruler ang haba. "Why didn't you kill it?" tanong ni Darren habang nakatitig sa dalaga at tila hindi makapaniwala sa ginawa nito. "Hindi ako mamamatay hayop! Dapat ikaw ang pinapatay! Bastos!" "S-Sorry na nga! P-Paano 'to? Isn't it, the snake has venom?" "Dapat lang 'yan sa iyo para matuto ka!" "Am I gonna die?" Tinangka na siyang talikuran ng dalaga ngunit sa takot pa rin ni Darren lalo na't nakakaramdam na siya ng pangmamanhid sa kaliwang hita niya ay mabilis niyang hinawakan sa braso ang dalaga at pinigilan ito. Ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. "Huwag mo 'kong hahawakan, bastos ka!" Halos malaglag ang panga ni Darren habang nakasapo sa pisngi niyang biglang nagmanhid. "T-Tulungan mo lang naman ako, please. Ayoko pang mamatay. Nagmamanhid na 'yong hita ko. Babayaran kita kahit magkano pa." "Hindi ko kailangan ang pera mo! Umalis ka dito!" "Kahit ano na lang hilingin mo, please. Sige na naman!" Darren knelt down in front of the girl again and begged. The girl stopped and stared at him. "Hey, hey, hey! W-What are you gonna do with that? H-Hindi ako lalaban!" Napaatras namang muli si Darren habang nananatili siyang nakaluhod sa lupa nang muling damputin ng dalaga ang malapad na itak na nasa lupa. Hindi naman sumagot ang dalaga at tahimik nitong sinira gamit ang itak ang laylayan ng bestida nito hanggang sa makakuha ito ng mahabang tela. "Umupo ka!" pabulyaw nitong utos kay Darren na siyang sinunod din naman ng binata. Pasalampak siyang umupo sa lupa. Inililis ng dalaga ang suot niyang robe at mabilis na itinali ng mahigpit sa singit niya ang hawak nitong tela. Pakiramdam naman ni Darren ay mas lalong nangapal at namanhid ang kaliwa niyang binti. "Umupo ka do'n," pagalit pa ring utos sa kanya ng dalaga habang nakaturo sa isang upuan na mahabang kahoy na nasa gilid ng barong-barong. "O-Okay." Tumayo din naman siya at iika-ikang naglakad patungo sa mahabang upuan. "Ibuka mo 'yan," muling utos ng dalaga. "I-Ibuka ko?" nahihiwagaan namang tanong ni Darren sa kanya. He still opened his thighs as he held the chair on either side of him. "Takpan mo 'yan!" "E-Eto na nga." Kaagad din namang tinakpan ni Darren ang pagkalalaki niya na wala sa sarili niyang nakahantad na palang muli sa harapan ng dalaga. "W-What are you gonna do?" Nagulat siya nang biglang umupo sa harapan niya ang dalaga. Hinawakan nito ang hita niya kung nasaan ang kagat ng ahas. Walang salitang yumukod doon ang mukha nito at sinipsip ang sugat niya kung saan malapit sa singit niya. "Damn! Your lips, baby!" napasigaw si Darren sa kakaibang sensasyong naramdaman niya nang lumapat ang mga labi ng dalaga sa balat niya at malakas na sinipsip ang sugat niya. Napalitan ng kakaibang sarap ang kanina ay sakit na nararamdaman niya. The woman immediately looked at him and gave him a very sharp look. "Titigil ka o gusto mo nang mamatay?!" "E-Eto na nga. S-Sige pa..." Alanganing ngumiti si Darren sa dalaga. Muli itong yumuko at malakas na sinipsip ang sugat niya. Napapikit si Darren sa kakaibang init na dumaloy sa mga ugat niya. Muling nanigas at nabuhay ang kanyang pagkalalaki ngunit mahigpit niya itong tinabunan at lihim na sinaway. Dumura ng maraming dugo ang dalaga bago muling sinipsip ang sugat ni Darren. Tiniis ni Darren ang makailang ulit nitong ginawa. Naging torture ito para sa pagkalalaki niya kahit na sinusubukan lamang ng dalaga na iligtas ang buhay niya mula sa venom na iniwan sa kanya ng ahas. "Magpa-injection ka pa rin para makasiguro ka. Umalis ka na," ani ng dalaga nang ito matapos at kaagad na ring tumayo. "T-Thanks." Lumuwag naman ang pakiramdam ni Darren. "P-Pero hindi ko alam ang pauwi." "Nakarating ka dito tapos hindi mo alam ang pabalik?!" "I-I just followed you." "Bwisit ka! Bahala ka sa buhay mo! Huwag kang magpapaabot kay tatay dahil siguradong mapapatay ka niya." "W-What?" Suddenly Darren stood up in fear. "S-Sige na, h-hahanapin ko na lang 'yong daan pauwi. I'm sorry again and thank you." Tumayo na siya at iika-ikang naglakad paalis. Napahinga naman ng malalim ang dalaga habang nakatitig sa likod ng gwapong binata na ngayon niya lamang nakita sa lugar na ito.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD