Kabanata 1

1039 Words
May 19, 1920 ISANG grupo ng mga kabataan ang siyang napadpad sa bundok ng mount pulog isa sila sa mga grupo ng mga mountain climbers ng bansa. Grupo na siyang kanilang kinahiligan ay ang umakyat sa mga bundok na kailanman ay hindi pa nila napuntahan. Sa Mount Pulog- ang bundok na kailanman ay hindi nila nakikita sa mapang dala nila. Pero nagtataka silang dito sila napadpad. Lalo na't hindi naman ito ang bundok na kanilang tatahakin sana. Wala nang magagawa ang nagkaibigang ito. Bagamat nakahiligan na ri nilang umakyat kaya ito ang gusto nila. Bagkus, gusto pa nga nila iyong bundok na kailnaman ay hindi pa nila napuntahan. "Veronica, ang kupad mo talaga kahit kailan," Sigaw ni Amelie sa kaibigan hindi siya tumugon sa halip ay pinagpatuloy niya ang paglalakad paakyat sa bundok. Ilang beses nang napabalikwas sa noo si Vernica. Hindi niya inaasahang ito ang pinakamatayog na bundok ang kanilang naakyat. Ilang oras na rin silang naglalakad pero hanggang ngayon ay tanging ang tuktok pa lang ng bundok ang kanilang nakikita. Mukhang mapapalaban nga talaga sila rito. Nakagawian ng nga magkakaibigang ito na pumunta sa matatayog na bundok. Bagamat ito ang unang akyat nila rito sa Mount Pulog kaya hindi nila kabisado ang daan. Napakatayog rin at hindi maipagkukubling napakahirap akyatin. Hindi maipagkukubling marami-raming pawis rin ang kanilang kailangan bago makarating sa tuktok. "Veronica, ayos ka lang ba?" Nilingon niya si Jade, ang lalaking kaibigan niyang climber rin. Mahigpit itong nakahawak sa kahoy na alam na siyang nagsisilbing kandungan sa pagot ng kaibigan. "Ayos lang ako, Jade. hindi ka pa nasanay kay Amelia ganyan talaga siya. Kunwari excited pero ang totoo'y pagod na 'yan. Hindi nga lang pinapahalata!" Lumingon si Vernica sa kaibigan nitong si Amelia. Sinusubukang inisin. Ilang oras na rin silang umaakyat kaya nakailang pahinga na sila. Inaasahan nilang malayo-layo at matayog talaga ang bundok na kanilang aakyatin kaya nakapaghanda na naman sila ng lakas para harapin ang matinding pagsubok bilang isang climber. Pinagpatuloy nila ang paglalakad. muling napaupo si Veronica sa isang puting bato nang makaramdam ng pagod. Pang-limang beses na nila itong pahinga at ngayon ay naaninag na nila ang tuktok ng bundok. Ilang hakbang na lang ay makakarating na rin sila doon. Napatingin si Veronica sa mga kaibigan niya. Malayo na ito kaya kailangan niyang humabol sa mga ito. Malayo na siya sa grupo nila. Nagtaas siya ng tingin sa makulimlim na ulap. "Ang init kanina tapos ngayon biglang nabubuo ang makapag na ulap," nakatingalang tugon ni Veronica sa sarili habang nakatingin sa kalangitang ilang hibla na lang ay babagsak na ang makapal na ulap sa lupain. Inalis ni Veronica ang tingin nito sa kalangitan at itinuon iyon sa mga kasamahan niya. "Ang layo na nila," bulong niya sa sarili. Tinanaw ang mga kasama paakyat na ito sa tuktok may 'di kalayuan mula sa kanya. Ilang saglit pa nang lingunin ito ni Jade. Kumaway siya upang ipagpaalam sa kaibigang maayos lang ito't nagpapahinga lang saglit. Napabuntong-hininga si Veronica. Pinilit na alisin ang pagod upang ipahpatyloy ang nasinupang pag-akyat. Malapit na sila kaya kailangan niyang maglakas loob. Akmang hahakabang na sana su Veronica nang mamataan ang isang bagay na siyang umagaw nang husto sa kanyang atensyon. Huminto ito at hinarap ang bagay na 'yon. Hindi sinasadyang napatingin si Veronica sa isang maitim na bato sa tabi niya. Napakunot ang noo niya lalo na't kapansin-pansin ang bato na ito. Hindi tulad ng mga karaniwang batong nakikita ni Veronica rito sa bundok, ang bato na ito'y sobrang kakaiba. Maputi, makinis at halatang inaalangan nang husto para huwag maluma at mapag-iwanan ng kabihasnan. Iginiit ni Veronica ang paningin nito malapit sa puting batong nasa harapan niya. Mas kumunot pa lalo ang kanyang noo. Mas lumawak lang ang interes niyang suyuin ang batong ito. May pangalang nakaukit sa bato. Augustus (1890) Napaisip ang dalaga sa pangalan ng taong nakaukit sa bato. Lalo na't alam niyamg kay tagal na nitong inukit roon. May namumuo nang mga lumot rito at halatang ilang beses nang nauulanan at naiinitan. Ngunit nakapagtataka. Bakit hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin ang pagkakasulat? Lalo na nang mapansin ang taong nakasulat rito. 1890. Mahabang taon na ang nakalipas na siyang alam ni Veronica na sa taong 'yon rin inukit ang salitang ito sa bato. "1890--- Augustus--- Napakatagal na panahon na pero bakit ang batong 'to ay buhay pa at nakatayo pa rin? Nakakapagtaka naman," muling bulong ng dalaga sa sarili niya habang mariing pinagmamasdan ang pangalan ng taong nakaukit sa tabi ng batong nasa harapan niya. "Veronica! Bakit nandiyan ka pa? Nasa tuktok na tayo at saka ka pa hihinto jan!" napalingon si Veronica kay Amelia nang mag-echo ang boses nito sa kabuuang bundok. Pasigaw iyon kaya mas lumawak pa ang boses ng kaibigan sa paligid ng bundok. "Nariyan na!" sagot ni Veronica. Naglakas-loob na alisin sa isipan ang mga katatagang bumabagabang sa kanya. Katatagang tungkol sa bato at ang nakaukit rito. Tumayo si Veronica. Inalis niya sa kanyang isipan ang batong 'yon at itinuon na lamang ang atensyon sa paglalakad. Ilang hakbang nanag maaninag ni Veronica ang mga kaibigan niyang ngayon ay nakaupo na sa labas ng tinatayo nilang tint. "Usad pagong ka talaga, Veronica. Kanina pa kami rito. Ang ganda ng tanawin, oh!" masayang tugon ni Amelia sa kaibigan. Napailing si Veronica sa malawak na tanawin ng bundok. Hindi niya maiwasang mamangha lalo na't sobrang lawak nito dahilan para makita niya ang mga karating-bundok nito. Sa nakikita ni Veronica ay ito na yata ang pinakamatayog na bundok sa lugar na ito gayong tanaw na tanaw niya ang mga tanawing napakalayo. Pero nagtataka ang dalaga... Bakit wala sa mapa ang bundok na ito? Bakit bigla na lang silang napadpad rito gayong iba naman ang bundok na nais nilang puntahan. Ang mount Makiling. Naialis ni Veronica ang atensyon niya sa malawak na tanawin. Itinuon niya itong muli sa mga kaibigan. Kasabay ng pag-iling ni Veronica ay ang malakas na pagkulog at pagkidlat na siyang nagpapagulat sa dalaga. Napaangat siya ng tingin sa kalangitan. Babagsak na ang ulan. Mayo 19, taong 1920; narito sina Veronica at ang mga kaibigan nito sa bundok na siyang pangalan lang ang alam nila. Mount Pulgo, ang bundok na wala sa mapa ngunit noon pa nila naririnig ang pangalang ito.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD