Simula

922 Words
Simula "JARSEY! Beks! Baklita ka! Lumabas ka riyan beks! Marimar!" Nahulog si Jarsey sa kanyang hinihigaang kama. "Letse! Buwesit!" mura niya. Ang aga at binubulabog siya ng kanyang blaklang best friend. Napatayo siya at binuksan ang kanyang bintanang gawa sa plyboard. "Paghilum ragud bayota ka! Anong ginagawa mo rito!? Makatili ka parang tinuhog ka ni Adan!" nayayamot niyang litanya kay Venus. Honestly, it's Vince, since it was obvious that Vince is a gay. Vince wants her to call him Venus. "Beks! May anghel na bumaba galing sa langit, lumagapak sa lupa, Adan ang resulta beks! Ayaw gyud ko buang-buanga bayhana ka!" Ngumiwi naman siya. "Beks! May klase pa man gud ta unya oy! Ang aga mo naman yata. Ano ba mayro'n?" Umirap naman ang kaibigan sa kanya. "Klase? Hala siya! Magpapasa ka na lang ng project oy! Rarampa na tayo sa sabado sa stage para sa graduation ng senior high!" Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Nakalimutan niya na 'yong project na lang pala ang ipapasa niya. "So sino nga 'yong sadya mo sana dapat?" tanong niya kay Venus. "Sinong Adan ba ang may medical mission tuwing summer dito sa atin!?" Namilog ang kanyang mga mata. "Oh my gosh!" tili niya. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili. Ipinusod niya ang kanyang buhok at nagpalit ng bestida. Agad niyang hinagilap ang kanyang doll shoes at lumabas ng kuwarto. "Aba! 'Nay oh, si Jarsey Krim, nagpapaganda!" sumbong pa ng kuya Elven niya sa kanyang inay Gina nang makita siya nito. Inirapan niya ito. Lumabas naman ang kanyang inay Gina sa kusina. "Manahimik ka Elven. Dalaga na ang kapatid mo at nasa tamang edad na 'yan." Ngumuso ang kanyang kuya at inis na bumaling sa kanya. Binelatan niya ito. "'Nay, mauna na po ako!" paalam niya pa. "Beks! Tagal mo oy!" wika ni Venus nang lumabas siya ng bahay. "Ay sus! Nagpaganda siya oh!" Dinagukan naman niya ito. "Pagbuhulin ko kaya 'yang mga pekeng pilik-mata mo," banta niya. "Taray! Dali na!" Hinila siya ni Venus sa plaza kung saan madalas magsagawa ng program. Kinakabahan siya at ayaw mawala ang kanyang kaba. Ito na ang ika-limang beses na makikita niya ulit ang binata. Thirteen years old pa lang siya nang magkagusto siya sa binatang doktor. Under on job training pa ito dati habang kumukuha ng maagang master's degree sa Harvard University at doon siya mas humanga pa lalo. Matalino ito, he belongs to a wealthy family at sobrang guwapo pa! At kung bakit ang dami niyang alam? Crush niya ito. Hindi lang crush dahil mukhang mahal niya na nga yata ito for almost six years! "Nasaan siya?" tanong niya pa sa kawalan nang makitang maraming tao sa plaza. "Beks, sabi mo nandito si Connor! Ba't wala!" mangiyak-ngiyak niya nang baling kay Venus. "Gaga 'to! Baka nasa tent!" Tumingkayad pa siya para makita lang ang binata. "Ay! Diyos ko! Beks! Si Oppa Connor! Hayon oh!" kinikilig pang imporma ni Venus sa kanya habang itinuturo ang stage. Agad na lumipad ang mga mata ni Jarsey sa stage. Namilog agad ang kanyang mga mata nang makita niya ang binata. He wear a hospital uniform while his hands are in his pockets. The stethoscope was around on his neck. Damn! Guwapong-guwapo ito sa paningin ni Jarsey. Sa bawat taon na lumilipas ay nadaragdagan ang pagiging guwapo nito. Even his sex appeal and oh, the firmness of his masculine body was thawing her heart. Ayaw niya nang lubayan sa pagtitig ang binata. She was stuck and glued on his charm. Shit! Bigla siyang binatukan ni Venus. "Langya! Ano ba!? Busy ako beks!" "Busy sa pagtitig sa crush mong manhid!" Nakagat niya ang labi. "Hindi siya manhid! Hindi niya lang talaga alam na nag-e-exist ako sa mundong 'to," nakanguso niya pang sagot kay Venus. Bumuntong-hininga siya. "Beks, kuntento ka na sa tingin lang at pagiging stalker? For nine years!? Hanep! Nadagdagan na nga ang mga isla sa Pilipinas pero heto ka pa rin beks! Hombre sa pag-ibig mo para kay oppa Connor!" Naningkit ang kanyang mga mata at sinabunutan si Venus. "Panira ka ng moment beks! Ano namang panama ko sa mga tipo niyang babae!? Heto lang ako oh! Langgam lang kung ikukumpara sa iba. Hindi naman sa minamaliit ko ang sarili ko pero gano'n nga talaga." Muli siyang bumuntong-hininga. "Hayon! Hoping ka pa rin. Kita ko sa mukha mo beks. Sabagay, kaya lang kung ayaw mo naman pa lang i-push 'yang puso mo sa kanya, open your heart to anyone else who is interested in you." Umiling siya. "Ang hirap naman kasi kalimutan ni Connor e!" ngawa niya. "Ay grabe beks! Kalood oy! Crush-crush ka pa kasi, wala ka namang pag-asa! Engot din!" Napalabi siya. Kung bakit ba naman kasi 'yong puppy love niya, nag-grow pa into deep love! Sa edad na dise otso ay wala siyang hinangad na iba sa love life niya kundi ang makatuluyan for real ang binata. "Forever sawi," sambit niya sa kawalan. "Forever nganga! Hmp! Tara na nga!" Hinila pa siya ni Venus. "Teka lang! Gusto ko pa makita si Doc. Connor!" biglang sigaw niya. Tinginan naman ang mga tao sa kanilang dalawa ni Venus. Puna naman niyang napanganga si Venus at namilog pa ang mga mata. "Yes? Are you calling me?" wika ng baritonong boses sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang napalingon. Umawang ang kanyang bibig at bigla siyang nanlamig. It's Connor! Standing in front of her, waiting for her to spill some words! But hell! She's freaking wordless and obviously sweating! Pati singit at kilikili niya yata ay pinagpawisan bigla! "Ah—" She fainted immediately.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD