Chapter 2

1975 Words
CYRIA "Ummmm." Ungol ng isang babae ang narinig ko ng makababa ako sa hagdan. Salubong ang kilay at lukot ang mukha na naglakad ako papuntang sala at hindi nga ako nagkamali ng abutan ko ang dalawang taong naglalampungan sofa. Padabog at walang pakialam sa mundo habang nag-iinit ang ulo na inabot ko ang remote at binuksan ang telebisyon saka nilakasan ang volume nito. "What the hell is wrong with you, Cyria? Anong ginagawa mo dito?" inis na tanong ni Dawson ng mag-angat ito ng tingin at bumungad ako sa harapan nito. "Manood," nakasimangot na sagot ko. Naiinis kasi ako na nagdala na naman ng babae dito sa bahay si Dawson. Hindi ko na nga mabilang kung ilang babae na ba ang pinagtabuyan ko at binayaran para hindi na muling tumapak at bumalik dito tapos heto may panibagong higad na naman siyang kalampungan at dito pa talaga sa sala na akala mo ay ayos lang sa akin na makita sila. Maraming babae na rin ang tinakot ko kaya hindi ko na muling nakita pa ang mga pagmumukha nila ngayon. Pero bwisit itong si Dawson hanggang ngayon, heto at may bagong babae na naman akong aalisin sa landas ko. His mine at hindi ko hahayaan na makuha siya ng kahit na sino sa akin. "Bulag ka ba, hindi mo ba alam na may bisita ako?" inis na tanong nito. "So what? Bahay ko ito at kahit saan ay pwede ako. Ano bang pakialam ko sa malanding babaeng 'yan?" nakaturo ang hintuturo sa babae na sagot ko. "Don't test my patience Cyria, leave!" malakas na utos ni Dawson pero sinimangutan ko lamang ito. Bakit ako aalis, para ano? Para hayaan silang mag-lampungan magdamag dito? No way! "Cyria!" malakas na tawag nito sa akin pero inikutan ko lamang ng mga mata. Mataray na tinaasan ko ng kilay ang babaeng kanina ay nasa kandungan nito na ikina-awang ng labi ng bruhang nasa harap ko kaya biglang napaupo ng tuwid. "Honey, okay lang. H'wag na kayong mag-away na magkapatid ng dahil sa akin," malumanay na sabi ng babae na tinapik pa sa braso ni Dawson. Nag-init lalo ang ulo ko ng makita kung paano ito kinabig ng lalaking gustong-gusto ko at hinalikan sa ulo. Kainis, dapat ako 'yon eh. Maganda naman ako at hamak na mas sexy sa mga babaeng napalayas ko dito sa bahay pero bakit hindi makita ni Dawson 'yon? "It's alright, I'm sorry," tila maamong tupa na sagot ni Dawson sa babaeng nakayakap sa braso nito. Sa inis tumalikod ako at pumunta sa kusina. Padabog na nag-timpla ako ng orange juice at tinawag ko ang katulong na ihatid ito sa sala. Mula sa likod ng exit door, narinig ko kung paano umubo ng napakalakas ang bruha matapos sigurong inumin ang pinadala kong juice sa kanila. "That's great, bagay 'yan sa iyong bruha ka," inis na bulong ko ng halos hindi ito matigil sa pag-ubo. Narinig ko na malakas na tinawag ni Dawson ang katulong na naghatid sa kanila ng juice kaya pinanlakihan ko ito ng mga mata nang dumaan sa harap ko dahil alam ko na kung anong itatanong ni Dawson dito. "Sinong nag-timpla nito?" galit na bulyaw ni Dawson dito. "A-ako po sir," na uutal na sagot nito. Tama, siya muna ang umamin gaya ng malimit nilang gawin. Alam na ng mga katulong dito kung anong mangyari oras na nilaglag nila ako kaya mas mabuting nasa side ko sila dahil after nito siguradong may bunos pa siya. Siguro nga ay spoiled ako pero hindi naman ako masamang tao. Nagiging maldita lang talaga ako pagdating kay Dawson na gustong-gusto ko pero 'di ko makuha dahil bukod sa mailap siya ay iniiwasan ako. Abot kamay ko siya pero ang laki ng distansya naming dalawa. Hindi kami lumaking close pero gusto ko siya. Pinangako ko sa sarili ko na balang araw sa akin din siya mapupunta at kami ang magkakatuluyan kaya ginawa ko ang lahat para bakuran si Dawson, hindi lang dito sa loob ng bahay kung 'di maging sa opisina. "Nasan si Cyria?" maya-maya ay narinig kong tanong ni Dawson sa katulong na si Sofia. "Hindi ko po alam, hindi ko po nakita sir," sagot naman ng isa. Ang galing, ganyan nga kaya magkasundo kaming dalawa eh. "Alisin mo ang mga ito sa harap ko bago ko pa ipainom sa 'yo ang mga 'yan," bulyaw ni Dawson sa kaharap. "Hon, okay ka lang?" malambing at nag-aalala na tanong nito sa bagong babae niya ngayon. Nag-iinit ang ulo na patalilis na iniwan ang mga ito. Agad na tinungo ko ang garahe at isinagawa ang sunod na plano ko. "This bitch won't dare cross my line again after this," gigil na bulong ko habang buhat ang malaking paso galing sa gilid ng garahe. Ubod lakas na inihagis ko ito sa salamin ng sasakyan ni bruha at sinundan pa ng isa. Parehong sabog at basag ang mga bintana ng kotse nito bagay na pinagbubunyi ko. Agad na iniwan ko ito dahil sa lakas ng pagkabasag nito ay sigurado akong narinig na ng dalawa sa loob ang ingay ng nabasag na salamin lalo na at malakas ngayon ang tunog ng alarm mula sa sasakyang binasag ko. "Motherfucker!" malakas na mura ni Dawson ang narinig ko habang nakapamewang ito sa harap ng sasakyan na tila dinaanan ng bagyo. "Oh my god! My baby! Kabibili lang nito ng daddy ko," umaatungal na bulalas ng babaeng bruha na dinala ni Dawson dito sa bahay. "How did it happened?" maang na tanong ng babae kay Dawson. Mula sa likod ng makapal na halamang pinag-kublihan ko ay kita ko kung paano luminga si Dawson sa paligid para siguro hanapin ang salarin. Hawak ko ang empty can ng corn beef mula sa kusina na dinukot ko in case of emergency gaya nito ay hinagis ko ito sa kabilang panig kaya doon napunta ang atensyon ng dalawa matapos bumagsak sa semento at kumalansing ang lata. Sinamantala ko ang pagkakataon at agad na umalis ako sa lugar ng walang ingay. Mabilis at tumatakbo ako pa akyat ng hagdan hanggang sa makarating sa silid ko at maingat na isinarado ang pintuang pinasukan ko. Humihingal at pinagpawisan na lumapit ako sa bintana ng silid ko para silipin ang kaganapan sa lugar na iniwan ko. Malinaw na nakikita ko kung paano pilit na kinakausap ni Dawson ang babaeng alam kong galit at hindi malaman ang gagawin ngayon dahil baka hindi afford bumili ng bagong sasakyan. Tagumpay at malawak ang ngiting bumalatay sa labi ko matapos makita na mabilis sumakay ang babae sa na basag na sasakyan at pinaharurot hanggang isang malakas na busina na lang ang narinig ko kasunod ng pagbukas ng main gate nang mansyon. "Good job Cyria, gan'yan ang mangyayari at sasapitin ng mga malalanding babae na umaaligid kay Dawson," kausap ko sa sarili saka mabilis na pumasok sa bathroom at naghubad ng damit. Kahit hating gabi na ay kailangan ko tuloy maligo dahil nanlalagkit ako sa mga pinaggagawa ko. Masaya na nagawa ko ang plano ko at nagbabad sa shower hanggang magsawa ako. Suot ang manipis at maikling roba ay magaan ang pakiramdam na lumabas ako sa pintuan ng banyo para lang magulat dahil naabutan kong nakatayo si Dawson sa tabi ng bintana. "Bakit narito ka?" malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. "Alam mo kung bakit ako narito, hindi ba Cyria?" madilim ang mukha na tanong nito. "I don't know, hindi kita tatanungin kung alam ko," kibit balikat na sagot ko saka naglakad papunta sa harap ng tokador para kunin ang favorite na body lotion ko. "Don't act innocent, Cyria. Alam nating dalawa ang kalokohang ginawa mo na naman!" galit na singhal ni Dawson saka hinaklit ako sa braso dahilan para madikit ako sa katawan niya. "Really Dawson? Kung alam mo naman pala na may ginawa na naman ako ay bakit nagtatanong ka pa?" nakataas ang kilay na tanong ko. "Dam you!" gigil na bulyaw nito habang mahigpit ang kapalit sa braso ko na alam kong mag-mamarka ito lalo na at sensitive ang balat ko. Nag-angat ako ng tingin at sinalubong ko ang matalim na tingin nito. "Kaya mo ba nilagyan ng kung ano ang inumin ni Lucille at binasag ang sasakyan niya para mapaalis siya at magalit sa akin?" naniningkit sa galit ang mga matang tanong nito. Nasasaktan ako sa mahigpit na kapit niya sa braso ko pero mas masakit sa akin ang makita na puno ng galit ang mga mata ni Dawson sa paraan kung paano niya ako tingnan. Lahat ginawa ko na para mahalin niya ako. Naging mabuti akong tao at sunod-sunuran sa gusto niya kahit pa minsan hindi sang-ayon doon ang Daddy ko. Nagbago lang naman ako ng magsimulang mambabae si Dawson eh. Oo nga hindi naging kami at wala kaming relasyon pero gusto ko siya bagay na paulit-ulit na sinasabi ko sa Daddy ko pero tinawanan lang ako at sinabing malaki na ako para hingiin ko si Dawson na kalaro. "Answer me!" malakas na sigaw ni Dawson sa mukha ko. Napailing ako at namuo ang luha sa mga mata ko dahil sa talim ng nagbabagang mga mata ni Dawson na nakatitig sa mukha ko. "Alam ko na ikaw ang may pakana ng lahat Cyria at kahit hindi mo aminin ay sigurado ako. Akala mo ba ay hindi ko alam kung ano ang pinaggagawa mo sa mga babaeng nagustuhan ko?" puno ng galit sa mga matang tanong nito. Malakas ang kabog ng dibdib at hindi makapagsalita na kinagat ko na lamang ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang hikbi na maaaring kumawala sa lalamunan ko. "Kailan ka ba titigil na guluhin ang buhay ko?" galit na tanong nito sa pinasadahan ng tingin ang ngayon ay nakahantad na palang dibdib ko matapos na matanggal sa pagkakabuhol ng manipis na roba na suot ko. Kita ko kung paano ito ngumisi at agad na tinulak ako sa ibabaw ng kama kaya pa bagsak akong na pahiga. Hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin ni Dawson na gigil na sinungaban ang dibdib ko. Masakit ang bawat kagat nito sa balat ko pero nagawa kong tiisin dahil sa masarap na epekto nito sa katawan ko. Napapikit na lamang ako ng maramdaman ko na dumapo ang mga palad niya sa sensitibong bahagi ng katawan ko pero hindi nagtagal ay napamulat ako ng bigla ay tumigil siya at nawala sa ibabaw ko. Namumula ang mukha na nabaling dito ang mga mata kong nagtatanong kung bakit siya tumigil. "Hindi ko ibibigay sa 'yo ang bagay na gusto mong mangyari Cyria," nakangising sabi nito saka ako tinalikuran na hindi nakahuma na ginawa nito. Frustrated na tumayo ako at tinitigan ko ang sarili sa salamin. Namumula ang balat ko particular sa palibot ng dalawang dibdib ko na alam kong pinarusahan ng husto ni Dawson kani-kanina lang. Ano ba ang kulang sa akin? Bakit hanggang ngayon galit sa akin si Dawson? Wala naman akong natatandaan na ginawang masama sa kan'ya para kamuhian niya ako pero pakiramdam ko ang lalim ng pinanggagalingan ng galit niya sa akin. Napakasakit na ganito ang treatment niya sa akin pero ano pa ba ang p'wede kong gawin para magbago ang pakikitungo ni Dawson sa akin? Bakit hindi niya ako kayang mahalin gaya ng mga taong nasa paligid ko? Bakit hanggang ngayon itinuturing niya pa rin akong kaagaw sa lahat gayong pwede naman niyang makuha iyon ng buong-buo kasama ako? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ko pero agad na pinunasan ko ang pisngi ko. Ayaw kong makita ng kahit na sino dito sa mansyon na umiiyak ako. Pagod na akong kaawaan nang lahat ng tao sa paligid ko kaya simula ngayon, magiging matatag na ako. Hindi ko susukuan si Dawson hanggang sa tuluyang maging akin siya at mahalin niya rin ako balang araw. Alam ko na magiging akin siya. Lahat ay gagawin ko mangyari lamang ang gusto ko at dumating lamang ang panahong tatanggapin na niya ako.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD