CHAPTER 1: Cold Married Life

1086 Words
Reynard "Whoa! Finally natapos din." Nakangiti kong pinagmasdan ang napakagandang pagkakaayos ko sa mesa dito sa kitchen for our dinner date with my lovely wife Keithe. This is our first wedding anniversary and I wanna surprise her. I cooked all of that 'cause I wanted everything to be special for tonight kahit na araw-araw ko naman talaga siyang ipinagluluto. "Siguro ay mamayang gabi ko na lang sisindihan ang candles kapag nariyan na siya sa labas," nasabi ko na lang sa aking sarili and i can't help but get excited. Sana lang ay umuwi siya ngayong gabi. Hindi niya naman siguro makakalimutan ang first anniversary namin. I just took a bath first while I waited for her. Nagmadali na lang akong matapos para masalubong ko siya mamaya sa gate. When I finished brushing my teeth a few times, I even used mouth wash to make my breath smell better. Ayokong ma-disappoint siya sa akin. I just wore a plain white shirt and cotton pants dahil sa tingin ko ay mas gusto niya ang mga simple lang gaya ng dati niyang--oh crap! I even sprayed perfume all over my body. I also checked our bed again at naiiling na lang ako dahil sa mga pinaggagagawa ko. I just blasted so many petals of rose on the bed and some balloons exploded inside this room. Fuck! Everything is perfect. Sana ay magustuhan niya. I went down to the living room and waited for her. It's only 8 o'clock in the evening, it's still a bit early so maybe I'll just watch television while waiting for her. Maririnig ko naman ang hugong ng kanyang sasakyan kung dumating na siya. Honestly, I was getting nervous right now. My hands were shaking a bit and my chest pounding so damn fast! Mixed excitement, saya at kaba ang nararamdaman ko sa ngayon dahil hindi ko alam kung magugustuhan niya ang surpresa ko para sa kanya. Habang tumatagal ay nag-eenjoy na rin ako sa pinapanood ko. I get hard drinks at the bar counter, i just taste a little to reduce my nervousness. Muli akong naupo sa harapan ng t.v at habang umiinom ako ay hindi ko namamalayan na lumalalim na pala ang gabi at nararamdaman ko na rin ang tama ng alak sa akin. 11:55 at malapit ng matapos ang anniversary namin. "Tsk. Magka-count down na ba ako?" I sarcastically asked myself while laughing. Why am I still hoping? Hindi nga pala siya umuuwi dito. Uuwi lang siya kapag alam niyang bibisita dito ang parents namin at upang hindi siya mabuko. I've been alone in this fucking house for a year since we moved here, just after our wedding in Palawan. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakasama sa pagkain ng kaming dalawa lang. I've never been with her in bed and I've never been kissed her on her lips na matagal ko ng pinapangarap. Just on the cheek and it was when we got married. After that, wala na. Daig pa namin ang hindi magkakilala. Ilag nga akong hawakan siya dahil ayaw niya at ayokong magalit siya at mas lumayo sa akin kapag nagpumilit ako. Pero umaasa pa rin ako. Ever since we were in high school, I've been relying on her. At ngayon pa ba na mag-asawa na kami? Ngayon pa ba ako susuko? Fuck! Nilagok ko na ang isang bote ng alak. Ito lang naman ang karamay ko at hindi ako iniiwan. I looked at the clock again and it was 11:59. Tsk, wala na talaga. Tumayo na ako at doon ko naramdaman ang pagkahilo. "Whoaa! Ang sarap talaga ng tama mo," I said to the bottle I was holding. I was about to walk towards the kitchen when I suddenly turned to the door dahil sa pagbukas nito and I was stunned when my lovely wife entered. Natigilan ako at napanganga. Pakiramdam ko ay napako na ang aking mga paa sa sahig. "K-Keithe?" Hindi ba ako namamalik-mata? Hindi ba ako minumulto? Is that Keithe or maybe I'm just dreaming? Have I slept yet? Fuck! Can you slap me?! This may not be true. I might just be drunk! "Nasiraan ako," she said and that's when I realized, this is true. She's now in our house. She went home, damn! She remembered our anniversary, I can't fucking believe it! Sa sobrang saya ko ay halos takbuhin ko na ang pagitan namin upang makalapit kaagad sa kanya at salubungin siya ng yakap pero bahagya siyang lumayo. "Iho! Naku naman, mukhang amoy alak ka na naman ah." I was surprised when my mom suddenly entered the door. Muli akong napabaling kay Keithe na walang emosyong nakatutok sa kanyang cellphone. "Ah, s-sorry, Mom. I was w-waiting for my wife but she came home late. Siguradong malamig na ang mga niluto ko," sagot ko na lang sa mahinang tinig habang idinadaan sa pagkamot ng ulo ang nararamdaman ko. "Nasiraan ako ng kotse," sagot niya habang nagpipindot pa rin sa kanyang phone. Tsk. Nasiraan ba talaga o talagang walang balak na magtungo dito? At ngayon ay napilitan lang dahil nalaman niyang patungo dito ang mommy ko. "Bakit naman kasi hindi mo siya sinundo? Hinahayaan mo ang asawa mo sa labas ng ganitong dis-oras ng gabi?!" Sanay na siya. "Sorry," kabaligtaran ang lumabas sa aking bibig. "By the way, happy anniversary sa inyo anak. Kaya ako nagtungo dito ay para makasama kayo sa celebration niyo ang kaso ay na-late ako sa flight kanina kaya ginabi ako. Ang daddy mo naman ay nasa out of town pa rin hanggang ngayon." Nauna pang bumati si Mommy. "Thank you, Mom. I just heat the food." "Busog na 'ko." Akma pa lang akong hahakbang nang marinig ko ang sinabi ni Keithe. "Goodnight, Mom. Mauuna na po ako sa itaas." She kissed my mommy's cheek before finally walking up the stairs. "Goodnight din, Iha. Wala pa rin ba, ha?" Kaagad siyang nasamid sa tinuran ni Mommy. "Isang taon na kayong kasal at gusto na naming magka-apo ng Daddy niyo." "We're already working on it, Mom," ako na ang sumagot dahil sa patuloy na pag-ubo ni Keithe. Pilya namang ngumiti si Mommy. "Gusto ko ng babae, ha? Pero mas maganda kung kambal para dalawa kaagad." Nailing na lang ako at saka sila tinalikuran. Before I finally entered the kitchen I saw Keithe climbing the stairs. She has her own room and I know doon lang siya tutungo at matutulog. I just stared at the perfect arrangement of our table and the cold dishes. Kasing lamig ng aming buhay mag-asawa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD