PROLOGUE

575 Words
All stand, including the couple and the witnesses, who are positioned near them, the Priest addresses the couple. "...I,Marcus Lee, take you,Celine Deogracia, to be my wife. I promise to be faithful to you, in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life." "I,Celine Deogracia take you, Marcus Lee, to be my husband. I promise to be faithful to you, in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life." "Marcus Lee, do you take Celine Deogracia to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good times and in bad, in sickness and in health, to love her and to honor her all the days of your life?" Ask the father, Marcus answer. " I do." Sa akin naman humarap ang pari. "Celine Deogracia, do you take Marcus Lee to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and to honor him all the days of your life?" I answer. "I do." "Celine receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Likewise, I places Marcus ring on his ring finger saying, "Marcus, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Humarap kaming muli kay Father. "You may kiss the bride." Napalingon ako kay marcus na seryosong nakatingin sa akin. Dumukwang siya para halikan ako sa ... Pisngi, I know na ito ang gagawin niya. Mapait akong napangiti at humarap sa mga dumalo sa kasal na ito. Nakikita ko ang saya sa mga mukha nila pero may iisang tao na hindi magawang maging masaya para sa kinasal. My Cousin Elaine. Napatingin ako kay marcus na tanging nakatingin lang kay elaine. Nakikita ko ang saya at pagmamahal sa kanyang mga mata para sa pinsan ko. Nasasaktan ako sa nakikita, Gusto kong maging masaya dahil kinasal na ako sa lalaking mahal ko pero hindi niya ako mahal. Elaine Deogracia My Husband's Lover. Kailan ko ba mararanasan kung paano magmahal ang isang Marcus Lee? Ako na ang asawa niya pero iba ang mahal nito. Hanggang kailan ako magpapakatanga sa kanya? Kung hindi ko man din makuha ang pagmamahal ni marcus. Mabuti pang bigyan niya ako ng anak. Sa gayun may isang tanging alaala man lang ako sa kanya bago matapos ang kontrata namin bilang mag-asawa. I will make sure none of us will be happy. Gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanila kung ano ang naramdaman ko ng mga panahong niloko nila ako. Napangiti ako sa isip habang naiimagine ang pagluha ni Elaine dahil sa gagawin ko. Walang kapatawaran ang ginawa sa akin ni elaine. Bukod sa inagaw niya sa akin si Marcus siya pa ang naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang anak sana namin ng asawa ko. From now on. Aakto akong bilang asawa ni marcus. Hindi ako makakapayag na ipagpapatuloy nila ang relasyon na meron sila. Ako ang asawa at karapatan kong ipagdamot sa kanya ang lalaking mahal ko. Get ready my dear cousin dahil ang bagong celine ang s'yang magiging dahilan ng pagkasira ng relasyon niyo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD