CHAPTER 1: Success

1510 Words
Liezel "Are you ready? Take a deep breath and relax. Alright? " ani Joel sa akin sa harapan ko. Ako naman ay kasalukuyang nakatayo at nakaposisyon na sa mismong center nitong studio niya, kasama ang iba pang mga robot doll. Huminga ako ng malalim bago tumango sa kanya. Inihanda ko na ang sarili ko para sa araw na 'to. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil ito pa lamang ang kauna-unahang beses na gagawin ko ito sa buong buhay ko, ang maging robot doll para lamang kumita ng malaking halaga. "Parating na si Mr. Damien Delavega, anumang oras. You already know what you're gonna do." Marahan niyang pinisil ang kaliwa kong pisngi. Muli naman akong tumango sa kanya. Hindi ko na magawa pang makapagsalita dahil sa kaba ngunit pinilit ko pa ring pakalmahin ang sarili ko. Nandito na ako at wala na akong plano pang umatras. Hulog ng langit sa akin si Joel at siya lang ang natatangi kong paraan upang mapalaya ko ang aking ama mula sa kulungan. Si Joel ay dati kong kaklase noong highschool at matapos ang walong taon ay muli kaming aksidenteng nagkita sa isang shop ng mga manikin. Nagkamustahan kami at nagkabalitaan. Nalaman kong sa ibang bansa siya nakatapos ng pag-aaral at ito na ang naging propesyon niya ngayon, ang gumawa ng mga makabagong teknolohiya. Siya ang nagbigay sa akin ng idea na ito na kaagad ko rin namang sinunggaban. Wala na akong mapagpipilian pa dahil isang kayod-isang tuka lamang kami ni tatay at ngayon ay nakulong pa siya dahil sa salang hindi naman niya ginawa. Kumuha ng isang malapad ngunit manipis na tela si Joel at isinaklob sa akin dahil sa ako ang pinaka-expensive na robot doll niya para sa gabing ito. At isang bilyonaryong hunk man, tycoon naman ang magiging customer niya. Dahil sa manipis lang naman ang telang puti na nakasaklob sa akin ay naaaninag ko pa rin ang buong paligid at nakita ko ang pagpasok ng isa sa mga assistant ni Joel sa pinto. "Nasa labas na po si Mr. Damien Delavega, Sir," magalang na sabi nito sa kanya na may kasamang pagyuko. Muli namang lumakas ang kabog ng dibdib ko sa kaalamang naririyan na nga ang maaaring bibili sa akin. Hindi pa ako sigurado kung pipiliin niya ako dahil sa taas ng presyo ko kumpara sa mga kasama kong robot doll na nakahilera sa kanan kong bahagi. Ngunit nangako si Joel sa akin na gagawin niya ang lahat upang mahimok niya ang bilyonaryong ito. "Let him in." "Right away, Sir." Muling lumabas ng studio ang assistant niya at ilang minuto lamang ang lumipas ay muli itong bumalik kasunod na nga sa kanyang likuran ang bilyonaryong inaasahan namin ngayong gabi. Si Mister Damien Delavega ay anak ng numero unong bilyonaryo sa bansang ito. Kaagad bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig sa napakaguwapo niyang mukha na lahat ng babae ay kayang mahalina. Nakadagdag pa ang perfect bicep niya at formal na postura. Mayroon siyang intimidating eyes na parang kay daming itinitago ngunit nakakalusaw kung tumitig. Mga labing mapaglaro at nakakatunaw niyang mga ngiti. "Good evening, Mister Damien Dalevaga. I'm glad to see you in this shop of mine," nakangiting bati ni Joel sa kanya kasabay nang paglahad ng kamay niya sa harapan nito. "Good evening too, Mister Javier, and also thanks for the special treatment. Not to be mentioned." "Always welcome, Mister Delavega." Magaan silang nagkamay sa isa't isa bago sila sabay na bumaling sa kinaroroonan naming mga robot doll. Ang dalawang bodyguard naman niyang kasama ay naiwan sa pinto ng studio at doon naghintay. Muli akong huminga ng malalim. Heto na talaga, kaya ko 'to. Wala na talagang atrasan 'to. Para sa tatay ko 'to at gagawin ko ang lahat nang makakaya ko upang maging successful ang gabing ito. Sinimulan nang ipakita at i-demo ni Joel ang mga robot doll sa tabi ko habang ako ang nasa pinakadulo at naghihintay sa pagsapit nila sa akin. "Good, they're beautiful and have perfect body shapes," puri ni Mister Damien Delavega sa mga robot doll. Nababasa ko ang paghanga at lust sa mga mata niya. Alam namin ni Joel na matagal na siyang collector ng mga robot doll. At papalit-palit na lang din siya kapag siya ay nagsawa na. Alam din namin kung ano ang ginagawa niya sa mga 'yan. Ginagawa niyang parausan. "Of course, to satisfy all the men like us who will use them. But they are only for our men's extra curriculum. Still worth it for their prices, though," nakangiting sagot naman sa kanya ni Joel. "You're right. So, I'm already waiting for the special and the best of all the robot dolls you've prepared for me. Just like you told me before." "Yeah, Mister Delavega! Don't worry, she's already here. I really customized this one just for you. It's perfect for you and you'll never regret it. I swear by that." At dumating na nga silang dalawa sa harapan ko. "Are you ready to see her?" tanong ni Joel sa kanya habang hawak na niya ang malapad na telang nakasaklob sa buong katawan ko, simula ulo hanggang paa. "I can't wait any longer," nakangiting sagot din naman sa kanya ni Mister Delavega ngunit ang mga mata niya ay nananatiling nakatitig sa hugis kong nasa loob pa ng tela. "Then, this is for you." Bago tuluyang hinila ni Joel ang telang nakatabon sa akin ay nakahugot na ako ng isang napakalalim na paghinga. Dumulas ang telang iyon sa ulo ko at pakiramdam ko ay bigla na lamang bumagal ang galaw nito bago tuluyang naalis sa katawan ko. Eksakto namang nagtama ang mga mata namin ng bilyonaryong si Mister Damien Delavega. Pakiramdam ko ay biglang huminto ang pag-inog ng mundo. Nagkagulong bigla ang mga laman-loob ko sa katawan, sumasabay ang mabilis at malakas na tibok ng puso ko na halos marinig ko na. Ngunit pinanatili kong kalmado ang isipan ko, katawan ko at maaliwalas kong awra sa harapan niya. "This one, Mister Delavega. This is the most expensive of all the robot dolls I made. She is made from a thermoplastic elastomer. The materials used here make sure they look really lively like humans too. They have a face, hairs, a complete body, skin temperature, air inside the body like real people breathing and moving." Nag-umpisang lumapit sa akin si Mister Damien Delavega habang nananatiling nakatitig sa aking mga mata at tila wala nang pakialam pa sa mga explanation ni Joel sa kanya. "She can also do everything you order, household chores, cooking, laundry, serving you. You can talk to her like a real woman, and she can also answer according to the subject. And the most special, she can fulfill our needs as men. Mula sa gilid ng mga mata ko ay kita ko ang pagngisi ni Joel sa kanya. Ngunit hindi man lang siya nito nilingon kahit na isang saglit. "But I assure you, that you're the only man who'll touch her for the very first time. And your request that you told me before, about her virginity of course, you'll get that too, Mister Delavega," paliwanag pa rin sa kanya ni Joel ngunit si Mister Damien Delavega ay nagtuloy-tuloy pa rin sa paglapit sa akin. Hanggang sa hawakan na niya ang batok ko at bigla na lamang niyang siniil nang mainit na halik ang mga labi ko. Tila huminto muling bigla ang mundo. Bigla akong nanigas mula sa kinatatayuan ko habang nananatiling nakadilat ang mga mata ko. Nakikita ko ang pagpikit niya at paggalaw ng mga labi niya sa mga labi ko. Nalalanghap ko ang napakabango niyang hininga at nalalasahan ko ang tila menthol niyang saliva. Maging si Joel ay napahinto rin habang nakatitig sa amin at may nanlalaking mga mata. Ilang segundo ang lumipas bago niya ako sinenyasan na pumikit, na kaagad ko rin namang sinunod nang walang pag-aalinlangan. Ngunit doon din naman kusang binitiwan ni Mister Damien Delavega ang mga labi ko bago muling tumitig sa akin. Muli ko ring sinalubong ang kanyang mga mata habang nananatili ang maaliwalas kong awra. "The check," aniya kasunod ang mabilis na paglapit sa amin ng isa sa mga tao niya bitbit ang isang booklet ng tseke. "Sir." Kaagad itong tinanggap ni Mister Delavega at mabilis na pumirma doon. "Thank you so much, Mister Delavega. I assure you you'll never regret this one," ani Joel na bakas ang labis na tuwa sa mukha at kumukutitap ang kanyang mga mata. "Make sure she's at my house before eight o'clock tonight." Kaagad pinilas ni Mister Delavega ang isang papel ng tseke at iniabot ito kay Joel. Sa tingin ko ay mayroon na talaga silang presyong napag-usapan bago pa sila humantong dito. "Masusunod, Mister Delavega." Iniwanan ako ng isang munting ngiti ni Mister Delavega na may kasamang marahang paghaplos sa pisngi ko. "I'll wait for you," aniya habang taimtim na nakatitig sa mga mata ko bago siya tumalikod at tuluyang lumabas ng studio. Doon lamang din ako nakahinga ng maluwag ngunit ang mga labi niya, pakiramdam ko ay nararamdaman pa rin ng mga labi ko hanggang sa mga sandaling ito. Damn...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD