The 15 Years Age Gap

The 15 Years Age Gap

book_age18+
6.5K
FOLLOW
26.2K
READ
family
love after marriage
age gap
drama
sweet
bold
childhood crush
sassy
intersex
stubborn
like

Blurb

A story of Thaddeus Johnson Alvaro and Raquella Maurine Roseville.

Rocky was madly deeply in love with the man who only sees her as a little sister. Kaya naman nagpursigi siyang ligawan si Thaddeus at syempre layunin niyang makuha ang matamis nitong "Oo" will she win his heart or will lost herself loving the man who can't be hers?

Thaddeus Johnson Alvaro. An only son. Sa edad na tatlongpo't tatlo, halos araw-araw nang ipinagtutulakan ng Ina si Thaddeus na mag-asawa. Kaya, sa sobrang pagka-inip ng ina, ito na mismo ang naghanap ng babaeng pakakasalan niya.

Ang problema, sa dami ng pwedeng ireto ng ina, ang anak pa ng best friend nitong yumao ang napili. At ang masaklap, desi-otso anyos lang ang babae, kaka-debut nga lang eh.

Sumasakit na nga ang ulo niya sa tambak na trabahong kaharap araw-araw. Idagdag pa ang isang pasaway. Kasalanan niya rin, nalulong kasi siya-hindi sa bisyo kundi sa trabaho.

Ngayon, paano ba niya haharapin ang panibagong problema, kung ang babae ay sobrang in love sa kanya? Sa daldal ba naman nito, at palaging ipinagsisigawan ang pagmamahal sa kanya. Tsk! Isip bata nga kasi. Pakiramdam niya'y tumanda siya, lalo. And that's not a good sign, he has to do something. He needs to find a decent woman. Ah, bahala na si batman!

=============

Copyright © 2019 by Ann Collins

All Rights Reserved.

Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author.

Disclaimer: This is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents are the products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events, locales, or persons, living or dead, is entirely coincidental.

Dreame-Editor's pick

My Secretary, Sex-etary [Lee Saunders]

My Secretary, Sex-etary [Lee Saunders]

eye
207.8K
My 13 Year Old Wife

My 13 Year Old Wife

eye
612.7K
Maid's Possessive Boss ( Possessive Ibañez 2 ) Completed

Maid's Possessive Boss ( Possessive Ibañez 2 ) Completed

eye
205.9K
Owned By The Mafia Emperor (Filipino)

Owned By The Mafia Emperor (Filipino)

eye
189.9K
My Godfather My husband

My Godfather My husband

eye
231.9K
Maid's Possessive Boss ( Possessive Ibañez 2 ) Completed

Maid's Possessive Boss ( Possessive Ibañez 2 ) Completed

eye
205.9K

Great on Dreame

Great books on Dreame collect mostly viewed stories by paid readers for the past few years. Many of them are complete books, which means you can read those great books without waiting for updates.