Bevezetés

107 Words
Bevezetés Riddleville technológiai fejlődése az elmúlt évtizedekben töretlenül és exponenciálisan szárnyalt felfelé, amit az emberi jólét és boldogság hasonló növekedésének kellett volna követnie. Elvileg - mert a valóságban ennek pont a fordítottja történt. A napról napra tökéletesedő műszaki és elektronikai termékek nem tudták felülírni az emberiség történetét végigkísérő aljas, gonosz emberi tulajdonságokat és az értelmetlen pusztítást. Annak ellenére, hogy a város gazdaságilag stabil volt, a lakosság jólétben és látszólagos nyugalomban élt, a felszín alatt minden tele volt feszültséggel. Senki sem tudhatta, hogy a szomszéd élete valójában milyen: tényleg az a jókedélyű, segítőkész ember, akinek mutatja magát, vagy a lelke mélyén egy szadista elmeháborodott, akit minél messzebb el kell kerülni? Őrangyal
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD