Story By Tinkerbell
author-avatar

Tinkerbell

ABOUTquote
Instagram: @pixenoxx FB: Louis WP
bc
HLS 1: Kydel Shaun Aragon
Updated at Sep 9, 2023, 03:59
Hot Love Series 1 Isang misteryo para kay Kydel ang kaniyang katauhan. Maraming tanong ang bumabagabag sa kaniyang isipan. Sino si Shania? Sino si Lawrence? Sino siya? Sa pagbabalik sa Pilipinas hindi inaasahang makikilala niya si Brooklyn Aragon at ang matalik nitong kaibigan na si Yuki Sebastian. Sa pagnanais na malaman ang katauhan, pinilit niya si Yuki na tulungan siyang hanapin ang kaniyang ina. Paano kung sa paghahanap nila ay mahanap din nila ang isang damdamin na hindi nila inakalang mararamdaman? Matatapos ba ang lahat sa masayang pagsasama o magwawakas sa pagkabasag ng kanilang mga puso? Lalo na't si Yuki pala'y anak ng karibal ng kaniyang ina sa kaniyang ama.
like
bc
Love Is All That Matters
Updated at Sep 22, 2022, 19:45
Ang tanging pangarap lang naman ni Dalha Mae ay makapagtapos ng pag-aaral para tuluyan na siyang makaalis sa poder ng mapang-alispusta niyang tiyahin. Malapit na sana niyang makamit ang pangarap kung hindi lamang nagkaroon sa kaniya ng pagtingin ang isang college student na si Elliot Sarmiento. Malaki ang pagkakagusto nito sa kaniya. Mayaman ito at maaari itong makatulong para mas madali niyang maabot ang kaniyang pangarap. Ngunit isang tao ang tila humahadlang sa paglalapit nila ng binata. Cace Sarmiento; ang English Teacher ni Dalha. Nakatatandang kapatid ito ni Elliot. Wala naman siyang pakialam sa magkapatid, pero sa ilang beses na pagkukrus ng landas nilang tatlo, dalawang bagay ang nagpapagulo sa kaniyang isipan. Humahadlang ba si Cace dahil ayaw nito sa kaniya para kay Elliot? O humahadlang ito dahil may pagtingin ito sa kaniya? Naguguluhan siya. Pero isa lang ang paniniwalaan ni Dalha. Iyon ay ang malalim at mapusok na na halik ni Cace na alam niyang may ipinababatid na kakaiba.
like
bc
Heartless Sweetheart
Updated at Jul 13, 2021, 01:02
Paano kung ang taong malaki ang naging parte sa buhay mo ay biglang bumalik? Paano kung sa pagbabalik nito ay muli ring bumalik ang mga alaalang pinipilit mong ibaon sa limot? Bibigyan mo pa ba ng ikalawang pagkakataon ang pag-ibig na nabuo sa kamusmusan ng puso?
like
bc
Seducing Mr. Montecillo
Updated at Nov 10, 2020, 06:41
Magawa kaya ni Cassidy na mapaibig ang snob but hot niyang Professor na si Brick Montecillo sa kaniyang pang-aakit dito? O siya ang mahulog sa karisma ng binata?
like
bc
A Night With My Professor
Updated at May 30, 2020, 02:53
It was an unexpected night for Shania and Lawrence. A night full of pain, and pleasure. But it's a mistake. Shania wanted to forget her ex-boyfriend. Kahit man lang sa gabing iyon ay makalimutan niya ang kataksilan nito at ng kaniyang matalik na kaibigan. Pero hindi inaasahan ni Shania na pagkatapos ng gabing iyon ay isang problema na naman ang kakaharapin niya. Lawrence Keith Aragon; a professor. He accidentally saw his two students arguing in public. Dahil sa pag-aalala na baka may mangyaring masama sa estudyanteng babae ay sinundan niya ito hanggang sa loob ng isang bar. Everything went complicated. Shania was drunk. And Lawrence was aroused by what she was doing. Hindi na nila napigilan ang mga sarili. Lawrence was willing to take his responsibilities. Pananagutan niya si Shania. He's willing to give up his profession. Pero hindi iyon ang gusto ni Shania. Wala naman kasi siyang nararamdaman para sa lalaki. Ganoon rin naman ito. Ang totoo nga'y hindi naman talaga sila magkasundo. Para silang mga aso't pusa. Isang araw, nagising na lamang siyang nakakaramdam ng kahungkagan. She realized she's falling in love. Pero paano niya iyon aaminin kay Lawrence gayong nalaman niyang may nobya pala ito't malapit nang pakasalan?
like